Home

Loonsimulator

Loonsimulator bruto-netto. Bent u benieuwd naar wat er maandelijks netto overblijft van een bepaald brutoloon? Of zou u graag bepalen hoeveel u bruto moet voorzien voor het gewenste nettoloon? Dankzij onze eenvoudige simulator berekent u in een handomdraai het loon dat u voor ogen hebt Bruto-Netto Simulatie. Een gehuwd personeelslid, een personeelslid dat samenleeft of een alleenstaand personeelslid aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald, heeft recht op een haardtoelage. Een personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage, ontvangt een standplaatstoelage. Als de twee echtgenoten of twee personen die samenleven elk. De bruto-netto calculator helpt je loon berekenen van bruto naar nettoloon. Trefzeker van Acerta biedt je verschillende simulatietools en is een uiterst gebruiksvriendelijke informatiebron rond sociale wetgeving en sectorale informatie Salarissimulator. Met de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Deze loonsimulator houdt geen rekening met deeltijdse arbeid, gesubsidieerde arbeid en inhouding van maaltijdcheques, maar enkel met de gegevens die hieronder gevraagd worden Bruto-netto calculator. Met deze tool ben je gewapend om vlot omzettingen tussen netto en bruto lonen te maken. Deze berekening houdt rekening met het beroep en de burgerlijke stand van de werknemer, het inkomen van de echtgeno(o)t(e) indien van toepassing, de betaalperiode van het loon, de personen ten laste, fietsvergoeding, pensioenbijdrage, firmawagen, maaltijdcheques en tenslotte de.

Bruto-netto calculator - Nettoloon berekenen. Met deze tool ben je gewapend om vlot omzettingen te maken van netto naar bruto en omgekeerd. De berekening houdt onder andere rekening met het beroep en de burgerlijke stand van de werknemer, het inkomen van de echtgeno (o)t (e), de personen ten laste, sociaal abonnement, fietsvergoeding. Brutoloon naar netto, nettoloon naar bruto. Klopt je salarisstrook? Bereken je nettosalaris in een andere baan. Bereken wat je verdient als parttimer Check hier je salaris, je bruto- en nettoloon en je minimumloon en vind een goed betaalde baan. Met Loonwijzers Salaris-Check, Bruto/Netto-Check en Minimumloon-Check kun je al sinds 2000 zien wat je moet verdienen De berekening ziet er zo uit: Je brutomaandsalaris. + (eventueel) een haard- of standplaatstoelage. - sociale bijdragen. - bedrijfsvoorheffing (afhankelijk van je burgerlijke staat en je gezinssituatie) = je nettosalaris. Van je nettosalaris wordt ten slotte nog een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) afgehouden, en eventueel.

Loonsimulator: bruto netto berekenen Partena Professiona

  1. Loonsimulator. Niet alle velden zijn correct ingevuld, gelieve na te kijken. Algemeen. Ben je momenteel werknemer bij provincie Antwerpen? * Welke loonschaal wens je te berekenen? * Gelieve in geven te voor welke loonschaal je wenst te solliciteren. Wat is je.
  2. Via deze salarissimulator kun je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. De simulator houdt enkel rekening met de gegevens die worden bevraagd. Er wordt geen rekening gehouden met gesubsidieerde tewerkstelling en bijkomende toelagen of vergoedingen waar je mogelijk recht op hebt
  3. imale brutoloon en de loonschaal van de functie
  4. Bereken hieronder eenvoudig je nettoloon . De module is up-to-date voor 2021 en volgt de barema's van de bedrijfsvoorheffing geldig in 2021. Berekening voor de maand: Bijv. 012021 voor januari 2021. Het veld 'Berekening voor de maand' moet cijfers bevatten (bvb. 012021
  5. dervalide? * Wat is je burgerlijke staat? * Fietsvergoeding.
Loonsimulator - Provincie Antwerpen

Loonsimulator. Ben je momenteel werknemer bij stad Antwerpen? In welk regime wil je werken? Wat is je huidige functie? Wat is je huidige salarisschaal? Voor welke functie wens je het loon te berekenen? Voor welke schaal wens je het loon te berekenen? Ben je contractueel of statutair? Hoeveel aantal jaren relevante ervaring heb je Loon blijft een belangrijk thema op de werkvloer. Bereken,vergelijk of voorspel je salaris met het vernieuwde salariskompas. Het Salariskompas maakt je wijzer Loonsimulator - van Bruto tot Netto. Cevi beschikt over een web-based loonsimulator. Het resultaat is beschikbaar in pdf-formaat. Voordelen: geen installatie vereist, enkel een URL en het opnemen van de gebruikers met naam en Rijksregisternummer in de module Toegangsbeheer. Aangezien er wordt aangemeld met eID is dit een heel veilige tool

Bruto netto calculato

Loonsimulator. Loonsimulator. Deontologische code. Deontologische code (PDF, 455.28 KB) Diversiteitsplan. Diversiteitsplan. Diversiteitsplan (PDF, 375.18 KB) Werken met een handicap. De Stad Brussel voert een beleid van diversiteit, niet-discriminatie en gelijke kansen en gaat in de eerste plaats op zoek naar talent 0 jaar anciënniteit1 jaar anciënniteit6 jaar anciënniteitAgent of aspirant-inspecteur€ 14 253,88€ 14 501,78€ 15 741,28Inspecteur€ 15 518,14€ 15 865,20€ 17 600,5

Bruto-netto calculator: snel je nettoloon berekenen - Acert

Kernwaarden. We werken samen om onze missie te bereiken. Ons dagelijks kompas, dat zijn onze 3 kernwaarden: Dynamisch. Er leeft en beweegt veel in Mechelen. Stad Mechelen durft afwijken of dingen anders aan te pakken, om ervoor te zorgen dat Mechelen een stad in beweging blijft.De medewerkers springen flexibel om met wat er op hun pad komt Online loonberekening. Online salarisberekening: snel bruto-netto en netto-bruto berekening maken. U kunt berekeningen maken voor 2020, 2019 en 2018. Op deze manier is het mogelijk vergelijkende loonberekeningen te maken. Online loonberekening (opent in nieuw venster Van het brutoloon dat u op uw loonfiche terugvindt gaat nog een pak geld naar sociale bijdragen en belastingen. Hoeveel u netto overhoudt hangt af van onder meer uw inkomen, uw gezinssituatie en uw statuut. Heeft u kinderen ten laste, woont u samen of alleen, heeft u het statuut van bediende of arbeider. Omdat het nettoloon voor iedereen verschillend is, gebruikt men i De FOD P&O stelt een salarissimulator ter beschikking (op de homepagina van Fedweb) waarmee je je bruto- en nettoloon kan berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.. Deze simulator is opgebouwd uit drie modules:. Module 1: je bent sollicitant en je wil weten hoeveel je zal verdienen; Module 2Snelle berekening: je bent al federaal personeelslid Van bruto naar netto = je nettoloon. Stel: jij wil starten als consultant. Je weet welk dagtarief je wil aanrekenen. Wij berekenen je jaaromzet. En met de bruto-netto calculator verneem je hoeveel je netto overhoudt. Het rekeninstrument houdt daarbij zelfs rekening met de voordelen die je aan jezelf wil toekennen

Salarissimulator Vlaanderen

Attentia biedt volgende berekeningstools aan

Bruto-netto calculator SD Wor

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met collega's in België. En doe gelijk de bruto netto check op Loonwijzer.be Loonsimulator HRM loonsimulator Een loonsimulator die zeer eenvoudig te gebruiken is. Die jou bovendien een heel betrouwbaar resultaat geeft. Als fundament ben ik vertrokken van mijn werkelijke loonfiches en de jaarrekening van mijn vennootschap die ik recent heb neergelegd bij de Nationale Bank van België

Bruto-netto calculator - Nettoloon berekenen Lianti

Per 1 juli 2021 bedraagt het bruto minimumloon per uur: 36 uur. 38 uur. 40 uur. 21 jaar en ouder. € 10,91. € 10,34. € 9,82. Hoeveel je hier netto van overhoudt, hangt af van hoeveel belasting en premies er op je bruto salaris worden ingehouden Heb je vragen over je salaris? Alle antwoorden over je loonfiche, extralegale voordelen, bonussen, variabel loon, loonsverhoging en loononderhandelingen

Benieuwd hoe je salaris wordt berekend? Wil je weten wanneer je wordt uitbetaald? Of hoe je een voorschot op je salaris kunt krijgen? Deze webpagina bundelt alle informatie over het salaris van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid Brut-Net berekening. Handleiding. Mijn Documente Verzekeringen. Bij besox kunnen we als verzekeringsmakelaar unieke formules maken die aansluiten bij uw profiel en behoeften. Finance. Bij besox kan u rekenen op een persoonlijke en locale aanpak voor u als particulier of onderneming. Next Salary Sim. Loonberekening - Simulatie - v 4.3.3.0. Gebruiksvoorwaarde

Deze loonsimulator is vanaf 30 april vrij toegankelijk voor alle werknemers. Hier kan je alle informatie over je toegewezen functie en startbarema invullen, waarna je een simulatie en advies krijgt om je te helpen bij je individuele keuze Als je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt, kun je ook als uitzendkracht de overeenkomst op elk moment opzeggen. Je hebt in principe dus geen opzegtermijn. Laat wel uiterlijk één werkdag van te voren aan het uitzendbureau weten dat je stopt, zodat ze voor vervanging kunnen zorgen Andere voordelen van alle aard waarvan de waarde forfaitair bepaald is. Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard voorziet de wet een forfaitaire schatting.. In dat geval is het van geen belang of de waarde van het voordeel hoger of lager is dan de reële waarde Basis- en secundair onderwijs, CLB, dko, volwassenonderwijs2 stappen: 1. Zoek je bekwaamheidsbewijs. Kies hieronder eerst je onderwijsniveau of -sector. Kies dan je vak, module of ambt en daarna je diploma. Noteer de code van de bijbehorende salarisschaal: in principe het nummer helemaal rechts in de tabel, in de kolom 'ssc'. Basisonderwijs © 2021. D'Ieteren Automotive SA/NV Tous droits réservés/Alle rechten voorbehoude

Bruto kost (maand) Burgerlijke staat. Ongehuwd Gehuwd Weduwe of weduwnaar Wettelijk gescheiden Feitelijk gescheiden Wettelijk samenwonend Overlevende wettelijk samenwonend Wettelijke beëindiging wettelijk samenwonende Feitelijke beëindiging wettelijk samenwonende. Bruto inkomen (maandloon) In huidig jaar Werken bij de provincie. Veiligheid en gezondheid van de kandidaten en de werknemers zijn steeds onze prioriteit. Onze selectieprocedures zullen daarom, afhankelijk van de actuele coronacijfers, fysiek of digitaal georganiseerd worden. Onze selectieconsulenten zullen je steeds op de hoogte houden van het verdere verloop 6 1. Over de salarisschalen A. Niveaus en graden In de Vlaamse lokale besturen wordt gewerkt met vijf niveaus: van E tot A. Binnen de ni-veaus D tot A wordt er telkens een onderschei Als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, geniet u een belastbaar voordeel. Uw werkgever vermeldt dat voordeel op uw loonfiche 281.10 of 281.20. Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.340 euro per jaar (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019) of 1.360 euro per jaar.

Bel met ons. Bel gratis het nummer 1700. Elke werkdag van 9u tot 19u. Vanuit het buitenland, niet gratis: +32 2 553 1700. Nu niet bereikbaar Weddenschalen bij LRB - oktober 2008 5 A6a-A6b 47 A7a-A7b 49 A8a-A8b 51 A9a-A9b 53 A10a-A10b 55 5. Onze secretariaten 5

Werken bij Stad Mechelen betekent deel uitmaken van een team met veel energie en #2800love. De liefde en inzet voor onze stad zorgt voor verbondenheid en erkenning. Je bouwt mee aan een stad voor alle Mechelaars. Daarnaast biedt Stad Mechelen de flexibiliteit om je eigen pad uit te stippelen in een omgeving waar het tof samenwerken is Met ongeveer 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als één van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. De afdeling voor het Jonge Kind van het Departement Demografie heeft tot doel dagelijks meer dan 1100 kinderen terecht in de 17 Franstalige en 6 Nederlandstalige crèches, 3 peutertuinen en nog eens 3 tijdelijke onthaalplaatsen. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris. Met extralegale voordelen: gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten; maaltijdcheques van 8 EUR; gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk; fietsvergoedin

Een kijkje achter de schermen bij stad Gent salaristrends op basis van 15 salarissen voor 12 banen bij stad Gent. Salarissen anoniem geplaatst door werknemers bij stad Gent Vacatures > 1 arts - diensthoofd medische kwaliteit (m/v/x) voor de de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Diploma van arts en e en relevante professionele ervaring van minstens 9 jaar als arts. Solliciteren kan tot en met 11/05/2021. > 4 artsen (A3) (m/v/x) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilie

Dé Bruto/Netto-Check: bereken je bruto- of nettoloon in

Heel wat voordelen. Als medewerker van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen krijg je heel wat voordelen: Maaltijdcheques van 8 euro. Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden. Gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer. Regelmatig thuiswerken mogelijk De regeling, vermeld in het eerste lid, 1°, is niet van toepassing op de toelagen, vermeld in artikel VII 41, VII 56, VII 57, VII 124, §1, artikel VII 140, VII 141, VII 145, VII 145bis, VII 148, VII 179, VII 180 en VII 181.[]De regeling, vermeld in het eerste lid, 2°,[] is niet van toepassing op de toelagen, vermeld in artikel VII 18, VII 20, VII 35, VII 41, VII 46, VII 57, VII 124, §1. Dit kan je trouwens makkelijk simuleren in de online loonsimulator in je myo2o Biker account. Welk type motor kies ik? Pendelaars die een speed pedelec willen aanschaffen, dromen vaak van de heilige 45 km/u. Weet wel dat deze snelheid geen evidentie is en een gevolg van jouw motorkeuze Check je Loon 2021 Kantoormedewerkers, algemeen, verrichten een gevarieerd aantal kantoor- en administratieve werkzaamheden volgens voorgeschreven procedures

Bereken je salaris, bruto én netto, en - Loonwijzer

Kies jouw favoriete fietsmerk bij één van onze o2o fietshandelaren. Je kan er ook terecht voor een testrit, offerte en onderhoud. Wil je een online fietsmerk zoals Cowboy of Canyon bestellen? Dat kan via deze procedure Contractueel of statutair. U kunt in de openbare sector werken als 'contractueel' of 'statutair' medewerker. Het statuut van een contractuele medewerker is vergelijkbaar met dat van een bediende in de privésector.Ze zijn voor een bepaalde of onbepaalde duur aan hun werkgever gebonden door een arbeidsovereenkomst (contract) Werkervaring bij een ander openbaar bestuur, of in de privésector die relevant is voor de functie kan meegenomen worden in de bepaling van je loon (loonschaal: A4). Voor meer info kan je de online loonsimulator van de Stad Antwerpen raadplegen Het Cremlin, zoals het gemeentehuis van Aalter in de volksmond genoemd wordt, is te klein. Er wordt deze legislatuur een uitbreiding voorzien en daarvoor wordt vier miljoen euro aan de kant gelegd

Fietshandelaren - o2o

Sinds de FIFA in 2010 de organisatie van de Wereldbeker voetbal 2022 toewees aan Qatar, zijn daar al meer dan 6500 migranten gestorven bij werkzaamheden voor dat WK. Dat meldt de Engelse. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris. Met extralegale voordelen: - gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten - maaltijdcheques van 8 EU Bijdrage werknemer. Terugbetaalde kosten per maand. Maandelijks commissieloon. Maandelijkse premies. Andere netto-inhoudingen. Loonsimulatie is een momentopname afhankelijk van de gegevens die gehanteerd worden. SD WORX is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard

Dit veld is alleen van toepassing als u op het tabblad Vergoedingen het veld Vakantiegeld of Bijzondere beloningen gaat invullen.. Standaard wordt deze bepaald op basis van het jaarsalaris van een dienstverband. Het jaarsalaris wordt bepaald op basis van het Salaris op het tabblad Basis.. Als het Salaris niet ingevuld is, wordt hier een standaardpercentage gehanteerd Start Loonsimulator. Vakantiedagen simulator. Bereken eenvoudig hoeveel dagen vakantie uw bediende wettelijk gezien mag opnemen dit jaar. Bovendien kan u ook de financiële gevolgen van een verlaging in tewerkstellingspercentage simuleren. Hoe ga je te werk

Jobs bij onze partners - Provincie Antwerpen

Van bruto- naar nettoloon - voor onderwijspersoneel

Loonberekening is een hele uitdaging. De sociale en fiscale wetgeving correct toepassen, het arbeidsrecht respecteren en de bedrijfs- en sectorafspraken naleven? Schakel dan Acerta sociaal secretariaat in. Wij maken de berekening voor jou zo gemakkelijk mogelijk. Jij bezorgt ons de basisgegevens over de geleverde prestaties en eventuele. De bruto-netto berekening van het loon van een bedrijfsleider op 01.01.2020 1. Het brutomaandloon (S) 2. De bijdragen voor de sociale zekerheid Brutobedrag van de maandelijkse bezoldigingen Vermindering Tot 1.190 euro 330,00 euro Van 1.190,01 euro tot 5.140,00 euro 330,00 euro+ 21,50% op de schijf boven 1.190 euro Van5.140,01 eurotot 7.560,00 euro 1.179,25 e Bereken je inkomensgarantie-uitkering (IGU) Indien je als werkloze het werk deeltijds hervat, kan je onder bepaalde voorwaarden bovenop je loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, inkomensgarantieuitkering (IGU) genoemd, beoogt je een globaal inkomen te garanderen (loon + uitkering) dat 4 Een lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op de berekening van de competentietoelage vindt u op pagina 11. Indexeerbaar (indexcoëfficiënt van september 2007= 1,4002) Sociale zekerheidsbijdragen: 1. persoonlijke bijdragen statutairen: inhoudingen F.O.P. (7,5%) en Z.V. (3,55%) contractuelen: inhouding R.S.Z. (13,07%) 2. patronale bijdrage: de gebruikelijke percentages Belastbaar.

Loonsimulato

Functies | JobpolMinimumloon werfleider, als werfleider bouw mag je je

Salarissimulator Fedwe

Living Wages for 122 Countries. Minimum Wages for 196 Countries. Labour Law information for 115 Countries. Salary Benchmarks for 86 Countries Loonsimulator politie Secretariaat van de geïntegreerde politie - SSGP . Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Startpagina » Indien u een simulatie van uw wedde wenst te bekijken, dient u de module Wedde_Simul_Trait.xls te downloaden NSPV - SNPS - NGPS Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel Correcte input door rechtstreeks contact met uw persoonlijke payroll consulent resulteert in een feilloze output inzake loonadministratie

Loonsimulator - Provincie Antwerpe

ABVV Bereken je nettoloo

Campus Vesta zoekt een nieuwe directeur. Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid over onze campus, werk je een sterk beleid uit voor onze dagelijkse werking en zie je nu al hoe onze toekomst er zal uitzien. Solliciteren kan tot en met 29 augustus Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen. Functieomschrijving. Je bent eindverantwoordelijke voor het Antwerps lokaal cultuurbeleid. Je stuurt het netwerk van cultuurcoördinatoren van de verschillende districten aan

Salariskompas Hoe scoort jouw loon of salaris

Dan zal dit je zeker overtuigen C1-niveau: Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal C1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 1.965,88 - € 3.184,58. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris Parkeerwachter (nieuwe voorwaarden) Antwerpenaren vertoeven graag in een stad waar overlast aangepakt wordt, zoals onbetaald parkeren daar waar dat wel verwacht wordt. Daarom zoeken ze gedreven parkeerwachters die desk- en veldwerk combineren, mee evolueren met nieuwe technologieën en mensen mondig kunnen wijzen op een overtreding of gedrag Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.018,12 euro (bij geen ervaring) dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen (tot 2.272,02 euro bij 5 jaar relevante ervaring en tot 2.434,78 euro bij 10 jaar relevante ervaring). Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator. Gebruik hiervoor je officiële functietitel Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 - € 4.932,83. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris. Met extralegale voordelen Je kan goed overweg met Outlook en MS Office. Dan zal dit je zeker overtuigen Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.509,94 - € 3.387,70. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris

Toepassingen voor lonen en HRM, zowel in eigen beheer als

JURIST (junior referendaris die hoofdschakelijk ingeschakeld wordt in de primaire processen (niveau A) in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen). Doel van de functie: In overeenstemming met de vigerende wetgeving, verlenen van juridische medewerking teneinde bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de rechtbank. Als junior referendaris heb je volgende. Vandaag om 18:10 R-fotograaf gedood in Afghanistan Vandaag om 16:59 Video Gat in dijk in Nederland gedicht, ziekenhuis in Venlo ontruimd Vandaag om 15:53 In het Duitse Euskirchen liggen de.

Via onze loonsimulator kan je een gedetailleerd beeld krijgen. Je start met een contract van bepaalde duur voor de periode van 1 jaar met mogelijkheid op verlenging na een paar maanden met optie vast in dienst. Dat vullen we nog aan met glijdende werkuren binnen een flexibele werkomgeving,. We zoeken voor het Departement Vrije Tijd - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom, een coördinator evenementen en congrescentrum. We bieden een overeenkomst van bepaalde duur aan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022. Taakbeschrijving: Bij het organiseren van evenementen komt. Werftoezichter infrastructuurwerken. Antwerpenaren zijn trots op hun stad, haar straten en haar pleinen. Ook bezoekers en pendelaars maken er gebruik van. Daarom zoeken ze een werftoezichter die de uitvoering van infrastructuurprojecten goed opvolgt zodat de Antwerpse straten en pleinen kwaliteitsvol en volgens plan worden aangelegd