Home

CBR rijden na operatie

Het kan zijn dat het CBR na het onderzoek besluit dat u code 100 op uw rijbewijs krijgt. U kunt uw rijbewijs dan alleen gebruiken voor privégebruik en woon-werkverkeer. U kunt dus wel naar uw werk rijden, maar niet rijden als beroepschauffeur. Of u code 100 op uw rijbewijs krijgt, hangt af van uw situatie Heeft u gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Het CBR beoordeelt of u gezond genoeg bent om uw rijbewijs te halen of te houden. Hier vindt u informatie over rijden met een aantal veel voorkomende gezondheidssituaties. Staat uw situatie er niet bij Na de afgifte van het rijvaardigheidsbewijs door het CBR bent u zelf weer verantwoordelijk voor de gang van zaken. Wees blij dat de operatie zo goed geslaagd is en dat u weer volledig bent genezen. Die paar dagen (ongeduldig) wachten op uw rijvaardigheidsbewijs zijn bij wat u heeft doorstaan, denk ik, te verwaarlozen

Rijden met medicatie: wanneer mag dat? Het CBR voert de beoordeling van de rijgeschiktheid uit aan de hand van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. In hoofdstuk 10 van deze regeling vindt u de eisen met betrekking tot geneesmiddelengebruik. Hierin wordt gesproken over geneesmiddelen in de categorieën 0, I, II en III Autorijden na een operatie aan de heup is daarom de eerste zes weken sowieso uitgesloten. Na zes weken moet je vaak op controle bij de specialist. Deze kan je adviseren of autorijden na de heupoperatie weer mogelijk is. Ook hierbij geeft een officiele keuring bij het CBR uitsluitsel Wanneer je na een operatie weer mag autorijden, hangt af van de gevolgen van de operatie en van je herstel. Je moet geestelijk en lichamelijk gezond en fit genoeg zijn om te mogen autorijden. Hoe lang je nodig hebt om te herstellen, verschilt per operatie. Volg daarom altijd het medisch advies van je arts of specialist op

Na een operatie is het logisch dat je twijfelt of je mag autorijden. Omdat de rijgeschiktheid gevolgen kan hebben voor de dekking van je autoverzekering, leg je deze vraag al snel neer bij jouw verzekeraar. Een verzekeraar kan dit alleen niet beoordelen. Natuurlijk kunnen anderen jou wel helpen Daarmee kan het indirect dus wel verboden zijn om te rijden na een operatie als het daardoor gevaarlijk is om te rijden. Deze wet zegt het volgende: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd Autorijden na CVA. Medicijngebruik na operatie. Naast de klachten waarmee je te maken kunt krijgen na een operatie onder narcose, moet je ook rekening houden met bijwerkingen van medicijnen die je na de operatie slikt. Rijden onder invloed van een medicijn dat je rijvaardigheid vermindert, is wettelijk verboden De regeling eisen rijgeschiktheid zegt dat mensen na een hartinfarct ten minste de eerste vier weken na het infarct geen auto mogen rijden. Rijd minimaal vier weken niet. De eerste vier weken na je hartoperatie mag je niet autorijden. Omdat iedere persoon anders is en niemand hetzelfde uit een operatie komt, kan het zijn dat langer geen autorijden nodig is

Hoe kan ik rijden met - CB

 1. Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over de gezondheid. Op basis daarvan bekijkt het CBR of u rijgeschikt bent. Zo nodig krijgt u een aanvullende medische keuring. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer
 2. Als je na een knieoperatie gaat rijden terwijl je je knie niet normaal kan gebruiken, dan kan de politie een rijontzegging opleggen. De politie kan dit doen als ze van mening zijn dat je niet (lichamelijk of geestelijk) geschikt bent om te rijden. De politie neemt het rijbewijs in en informeert het CBR. Die kan vervolgens een onderzoek instellen
 3. Wijzigingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBR en via Overheid.nl. Op de website Veilig achter het stuur vindt u informatie over autorijden na een operatie (bijvoorbeeld hersenoperatie) of met een chronische ziekte. Terug naar het overzicht

Regels voor het rijden met een psychotische stoornis - CB

Inleiding. Het is niet verstandig om direct weer aan het verkeer deel te nemen nadat je hersenletsel hebt opgelopen. Afhankelijk van de ernst van het hersenletsel mag je mogelijk geen auto of motor of zelfs geen fiets meer rijden. Bespreek met jouw behandelend arts wat er in jouw situatie mogelijk is Het kan zijn dat jouw arts je de dag na de operatie wil zien. Omdat je de dag na de staaroperatie niet zelf mag autorijden, is het goed vooraf je vervoer te regelen. Overleg met je arts wanneer je weer mag autorijden. Autorijden na staaroperatie. Door de staaroperatie verdwijnt je troebele zicht en zul je weer scherper zien Op verzoek van het CBR is in de Regeling eisen geschiktheid 2000 opgenomen dat na een CVA ook door de revalidatiearts mag worden gerapporteerd. Naast de keuring door een specialist kan de medisch adviseur tevens verlangen dat de aanvrager zich onderwerpt aan een technisch onderzoek en/of rijtest door de deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR

CBR: belachelijk lange procedure Eigen Verklaring na operati

Volgens de wet is het niet nadrukkelijk verboden om te rijden na een heupoperatie. Je bent hier als bestuurder zelf verantwoordelijk voor. Het is volgens de wet wél verboden om gevaar te veroorzaken. Wanneer je je heup niet normaal kunt bewegen en weinig spierkracht hebt, is het onverantwoord is om te rijden Zelf autorijden na een kruisbandoperatie. Voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers is het verstandig om de eerste tijd na de operatie niet zelf te rijden. Veiliger is om te vragen of je met iemand mee kunt rijden. Ga pas zelf rijden als je hiervoor toestemming hebt van je specialist Heeft u na 2 weken nog klachten die van invloed kunnen zijn op het rijden, dan mag u 3 maanden (tot aan de policontrole) niet rijden. Heeft u na 3 maanden geen klachten meer die van invloed kunnen zijn op het rijden, dan zal de neuroloog/revalidatiearts een aantekening maken in het EPD en hoeft u geen melding te doen bij het CBR

Personen met een pacemaker zijn ongeschikt tot twee weken na implantatie. Na afloop van deze periode kunnen zij op basis van een aantekening van een keurend arts geschikt worden verklaard voor een maximale termijn van vijf jaar. Dat u pacemakerdrager bent, wordt niet met een aparte code vermeld op uw rijbewijs zoals bij ICD-dragers Na deze vier weken mag u, in overleg met uw neuroloog, weer autorijden. U heeft een CVA gehad waarbij u na twee weken nog wel restverschijnselen heeft die van invloed zijn op de rijgeschiktheid: u mag drie maanden niet autorijden (bij beroepschauffeurs geldt een termijn van vier weken) Dan ga je gewoon 6 maanden na operatie mits je van de medicijnen af bent gewoon rijden. Ik weet hoe lastig CBR is, snel stoppen en traag terug geven bevoegdheid rijden..... De geleende Scootmobiel van buren dus maar 3x gebruikt, voor op controle gaan bij de specialist dus geen probleem gehad Heeft u na 14 dagen toch nog klachten dan mag u tenminste drie maanden niet rijden. Daarna is dan een rapport van een neuroloog of revalidatiearts en een rijtest bij het CBR noodzakelijk om uw rijbevoegdheid weer te krijgen. Deze rijbevoegdheid geldt dan maximaal vijf jaar. Voor bestuurders in groep 2 gelden andere regels Rijbewijs groep 1 (personenauto's en motoren): na 1 epileptische aanval bent u 6 maanden ongeschiktom auto te rijden. Als u meer dan 1 aanval heeft gehad, bent u 12 maanden ongeschikt. Deze gaan in vanaf de laatste aanval. Als u door het CBR rijgeschikt wordt bevonden, krijgt u een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur

Na de periode dat je niet mag rijden, start je een procedure bij het CBR. Je bent dit niet verplicht maar je bent vaak niet verzekerd als je het niet gemeld hebt en een ongeluk krijgt. Je stuurt allereerst een Gezondheidsverklaring in. Het CBR verwijst je naar een neuroloog voor een onderzoek Visuseisen rijbewijzen van groep 1. De binoculaire visus moet, eventueel gecorrigeerd, ten minste 0,5 te bedragen. Bij personen die het gezichtsvermogen aan één oog missen, of die in geval van diplopie slechts een oog gebruiken, dient de visus van het functionerende oog ten minste 0,5 te bedragen. Voor hen geldt tevens paragraaf 3.4

Het CBR moet beoordelen of u mag deelnemen aan het verkeer. Vraag bij uw specialist na hoe lang u na de beroerte niet mag rijden. Hier zijn richtlijnen voor. Wat moet ik doen? Nadat u groen licht heeft gekregen van de specialist dat u weer zou mogen rijden, kunt u het beste een gezondheidsverklaring van het CBR invullen Wachttijden na een shock of operatie update Als alle vereiste documenten in orde zijn, probeert het CBR uw aanvraag binnen vier weken af te handelen. • Na terechte shock: In de Regeling eisen geschiktheid 2000 is bepaald dat een persoon met een primaire ICD de eerste twee weken na implantatie niet mag rijden.

Rijden met medicatie: wanneer mag dat? - CB

Mag iemand die na een operatie aan een gebroken nekwervel nog een aantal maanden een zg zachte nekkraag moet dragen daarmee autorijden? Ik dacht van niet maar een fysiotherapeut gaf aan dat het gewoon mocht. Nu vraag ik me af: Wie bepaalt dat? Als de patient toch gaat rijden, wiens verantwoording is het dan? Tot wie moet je je richten om dit zeker te weten Het CBR kan op aanvraag een onderzoek instellen naar de rijgeschiktheid. Dit is voornamelijk het geval bij een langdurige lichamelijke of psychische aandoening. Volgens het CBR moet u 'rijgeschikt' zijn. Dit betekent dat u lichamelijk en geestelijk in staat bent te rijden. Het CBR geeft hierover meer informatie

Auto rijden na een operatie Allsecur nu Allianz Direc

Autorijden na operatie - wanneer mag dat weer

Na de operatie kan er een lichte zwelling en verkleuring van de huid optreden als gevolg van een bloeduitstorting. Dit is een normaal verschijnsel. Als de lieswond na ongeveer vijf dagen nog vocht of bloed lekt, of de wond rood is en warm aanvoelt, is het raadzaam contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts. Wat krijgt u mee naar hui Maatregel / straf CBR bij tweede keer rijden onder invloed wegens rijden onder invloed van alcohol. Wanneer u voor de tweede keer bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol of voor weigering van de ademanalyse, dan zal het CBR ook een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen als de tweede aanhouding binnen 5 jaren nadat eerder een EMA-cursus (laatste cursusdag) is afgerond

Autorijden na een operatie: wie bepaalt of dat mag

Autorijden na een operatie, wanneer mag dat weer

Autorijden na narcose, mag dat

Autorijden na hartoperatie, mag dat

 1. Na een TIA of CVA (herseninfarct of hersenbloeding) mag u (tijdelijk) zonder restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid. U mag 2 weken geen personenauto rijden. Na deze 2 weken mag u, in overleg met uw eigen specialist weer autorijden. CBR met een advies ten aanzien van uw rijgeschiktheid
 2. Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) en een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) invullen. De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw Gezondheidsverklaring. Rijbewijs voor categorieën A1, A2, A, B, B+ E en T groep 1:Na één epileptische aanval bent u zes maanden ongeschikt om auto te rijden
 3. Boete of straf voor rijden onder invloed van drugs. Het Openbaar Ministerie (OM) kan u een boete en/of gevangenisstraf geven als u rijdt onder invloed van drugs en/of medicijnen. Ook kan de rechter de rijbevoegdheid voor maximaal 5 jaar ontzeggen. Daarnaast kan de politie verdachten bij het CBR melden
 4. Of je snel terug met de auto kunt rijden na een operatie hangt af van je herstelproces. Je moet zowel fysiek als mentaal helemaal in orde zijn. Van de ene operatie zal je soms sneller revalideren dan de andere. Hierbij enkele tips voor een spoedig herstel: Neem voldoende rust. Geef je lichaam de kans en tijd om te genezen

Eisen rijgeschiktheid en medische keuring rijbewijs

Na de behandeling kunnen er allerlei klachten optreden. vijf tot zeven dagen geen auto te rijden of te fietsen; Heeft u daarnaast ook een hartinfarct gehad, dan geldt het advies volgens de CBR-richtlijnen: vier weken niet autorijden! Dit is een juridisch bindend advies Autorijden na een CVA (beroerte) Wanneer u een lichamelijke en/of mentale beperking heeft gekregen mag u niet zondermeer achter het stuur plaats nemen. Het melden van een (blijvende) verandering in uw gezondheidstoestand bij het CBR is een burgerplicht. Veiligheid voor u en uw medeweggebruikers staat voorop

Autorijden na knieoperatie, mag dat? Wetten & Regels 2019

Autorijden met de ziekte van Parkinson. Autorijden met Parkinson, mag dat? De ziekte van Parkinson kan negatieve gevolgen hebben voor uw rijgeschiktheid. Dat komt doordat de aandoening functiebeperkingen kan veroorzaken. De gevolgen van Parkinson zijn voor iedereen anders. Wanneer moet u bij het CBR aangeven dat u deze aandoening heeft Dan vraagt u zich misschien af of u wel mag autorijden met diabetes. Het antwoord is simpel. Ja, dat mag. Uw diabetes hoeft u niet in de weg te staan bij het behalen van een rijbewijs. U ontvangt een rijbewijs dat maximaal 5 jaar geldt Nu moeten ouderen die willen blijven rijden na hun 75e een kost het CBR veel tijd en ander werk bij het CBR komen voor een medische verklaring na een ziekte of operatie rijden na hernia-operatie. Geplaatst door de TopicStarter: 14-03-04 13:10 . Wie kan mij meer vertellen over paardrijden na een hernia-operatie? Ik zou 2 maanden na mijn operatie weer mogen rijden, maar ben toch een beetje angstig Autorijden na een amputatie. Wanneer u een lichamelijke beperking heeft gekregen mag u niet zonder meer achter het stuur plaatsnemen. Het melden van een verandering in uw gezondheidstoestand bij het CBR is een burgerplicht. Veiligheid voor u en uw medeweggebruikers staat voorop. Uw verzekeraar kan bepaalde voorwaarden stellen

Hersenoperaties en verkeer - NVv

 1. Het kan dus indirect wel verboden zijn om te rijden na een operatie als het daardoor gevaarlijk is om te rijden. Volgens artikel 6 is het verboden om je in het verkeer zo te gedragen, dat daardoor een ongeluk ontstaat. Uw polisvoorwaarden kunnen uitsluiten dat u mag rijden met gips of na een operatie. Kijk dat dus na
 2. Leefregels na een operatie aan de lage rug - Bewegingsschema dag 0 (dag van de operatie) De eerste 2 uur na de operatie mag u niet draaien. Rugligging is het best om lekkage van de wond te voorkomen. Vanaf 6 uur na de operatie mag u met hulp van de verpleegkundige uit bed
 3. Bij uw verdere herstel na een hartklepoperatie speelt u zelf een belangrijke rol. Iedere dag oefeningen en lichamelijke inspanning zijn erg belangrijk. U zult merken dat er verschil bestaat tussen oefenen in het ziekenhuis en oefenen thuis
 4. Na de operatie. De ouder mag in principe aanwezig zijn bij het ontwaken van het kind in de ontwaakkamer. De patiënt moet na het ontwaken in het ziekenhuis eerst nog plassen en dan mag hij diezelfde dag naar huis. De patiënt regelt best vervoer naar huis; hij mag niet zelf met de auto rijden. Autorijden is de eerste 24u na de operatie afgeraden
 5. is het direct na de operatie verdwenen, soms neemt het snel af en soms blijft het nog een tijdje onveranderd aanwezig. Vooral in de eerste week tot 10 dagen is het niet verstandig om uzelf te corrigeren. Meestal geeft dit extra pijn. Een enkele keer treedt de scheefstand pas na de operatie voor het eerst op

Deelnemen aan het verkeer / Alles over hersenletsel

 1. Vervolgens zal het CBR, vaak na ongeveer 4 maanden, een beslissing nemen. Daarbij wordt aangegeven of je mag rijden, eventueel onder welke voorwaarden én voor hoe lang (rijbewijs met termijnbeperking). Het CBR kan ook de beslissing nemen dat het niet meer verantwoord is om te rijden
 2. Heb jij een vraag over je autoverzekering? Op de autoverzekering wiki van Geld.nl vind je een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ's) én antwoorden over je autoverzekering
 3. Rijbewijs kwijt na dronken rijden Geplaatst op 04 december 2015 Wanneer u bent aangehouden vanwege dronken rijden, loopt u het risico om het rijbewijs kwijt te raken. Of u daadwerkelijk het rijbewijs kwijt raakt bij dronken rijden, is afhankelijk van het alcoholgehalte. Tegenwoordig loopt u het risico om via 3 procedures het rijbewijs kwijt te [
 4. Dus verzekering zal daardoor jouw als schuldige aanwijzen, ik heb dit na een operatie meegemaakt van iemand waarmij ik in een groep van obesitas patienten zat, waarbij iemand na 2 weken tegen advies in toch is gaan rijden en terecht kwam in een ongeval. De schade die teweeg werd gebracht kwam op zijn nek neer, en dat wil je niet
 5. • 48 uur na de operatie mag u douchen. Baden wordt de eerste weken na de operatie afgeraden. Specifieke leefregels na een borst amputatie • Als er huidkleurige pleisters (hechtpleisters) op de wond zitten, moet u deze laten zitten; deze worden door de arts op de polikliniek verwijderd

CWZ orthopedie hanteert geen leefregels of beperkingen meer voor patiënten na een totale heupprothese operatie. Voorheen moesten patiënten rekening houden met allerlei beperkingen tijdens de eerste 8 tot 12 weken na de operatie. Maar uit onderzoek blijkt dat deze leefregels en beperkingen niet zorgen voor een kleinere kans op heupluxaties (het uit de kom schieten van de heup) Het CBR mag niet in alle gevallen een onderzoek opleggen! In artikel 23 lid 1 van het Reglement Rijvaardigheid en Rijgeschiktheid staan de gevallen genoemd waarin een onderzoek kan worden opgelegd. Wanneer binnen vijf jaar tenminste drie keer een proces-verbaal is opgemaakt door de politie wegens het vermoeden van het rijden onder invloed

Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) Het CBR heeft eisen gesteld aan de rijgeschiktheid voor autorijden voor mensen met neurologische aandoeningen. Of u geschikt bent om weer auto te rijden na uw CVA of TIA hangt af van de eventuele restverschijnselen die u hebt en het soort rijbewijs. Soorten rijbewijze Tot en met 50 mg: dagelijks en incidenteel gebruik: t/m 16 uur na inname niet rijden. Meer dan 50 mg per dag: - Dagelijks gebruik: niet rijden. - Incidenteel gebruik: 24 uur niet rijden. Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij: - Dagelijks gebruik van meer dan 50 mg per dag. - Dagelijks gebruik, meerdere keren per dag U bent onlangs geopereerd op de verpleegafdeling Heelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina vindt u informatie en leefregels over de periode na de operatie. Door deze adviezen op te volgen, kunt u het genezingsproces zo goed mogelijk laten verlopen. Realiseert u zich hierbij wel dat elke operatie verschillend is, en elke persoon anders Re: wanneer rijden na blindedarm operatie. Geplaatst: 06-05-15 22:42. Vrijdag even overleggen met de arts. Tot die tijd sowieso niet belasten met tillen en rijden. Hoe lang je rustig aan moet doen is heel erg afhankelijk van het soort operatie dat gedaan is en de omstandigheden waarin. Dat kan geen bokker door het computerscherm beoordelen Deelnemen aan het verkeer na de operatie. Het was gisteren precies 4 maanden geleden dat ik geopereerd ben en ik mag autorijden en aangezien fietsen helemaal nog niet gaat focussen we hier maar even op. Ik mag eigenlijk wettelijk gezien al autorijden sinds de laatste controle, maar ik vond zelf dat ik tot nu toe nog geen kracht genoeg had in.

Dagelijks gebruik: niet rijden. Incidenteel gebruik: t/m 72 uur na inname niet rijden. Bij dagelijks gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs. Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij epilepsie zie hoofdstuk 7.2 en bij slaapstoornissen zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000 Na een week gingen bij mij de hechtingen eruit en toen ben ik weer gaan rijden. Ik had twee gaatjes overigens. Deed nog wel pijn en was niet makkelijk omdat m'n buikspieren ook gesneden waren maar was wel te doen Vermoedelijk heeft u hier nee ingevuld. Als u een rijbewijs heeft zonder aantekening gaat men er vanuit dat u recht van lijf en leden bent. Aangezien u nu een probleem heeft met uw arm (pols) mag u tijdelijk niet rijden. In aanvulling op het antwoord van mijn collega verwijs ik u naar een eerdere vergelijkbare vraag op het platform eerste zes weken na de operatie vermijden. In deze periode mag u maximaal vijf kilo tillen. Hevig hoesten of persen is ook niet goed voor de wond. Geef als u moet hoesten tegendruk door met uw hand of een kussentje tegen de wond te duwen. Na zes weken hoeft dit niet meer. Als u zich goed voelt, mag u uw werk na drie weken weer hervatten

Re: Opbouwen van rijden na een koliek operatie..... Geplaatst door de TopicStarter: 04-02-13 14:32 . da heeft alleen gezegd, 1 maand na operatie absolute boxrust, daarna een maand boxrust met 2x daags 10 minuten stappen en na die maanden mag die in een kleine paddock en mag je er weer opzitten en conditie opbouwen Rijden na ingevorderd rijbewijs. Als het rijbewijs is ingevorderd mag er geen meter meer worden gereden. Wie dat toch doet, riskeert zelfs een celstraf. Wie een grove snelheidsovertreding pleegt of rijdt onder invloed van alcohol, loopt het risico van een ingevorderd rijbewijs. De politie neemt het rijbewijs in beslag en wijst de bestuurder.

Mag ik auto rijden als ik gezondheidsproblemen of een beperking heb? Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet je daarom volgens de wet 'rijgeschikt' zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij: - Dagelijks gebruik van meer dan 45 mg per dag. - Gebruik meerdere keren per dag. N.B.: Rijden is wel weer mogelijk na gebruik van het middel gedurende tenminste 3 maanden, zonder onderbreking en in gelijkblijvende dosering. Het CBR kan dan een rijbewijs verstrekken Romeijn erkent dat het CBR de taak heeft om in de gaten te houden of automobilisten kunnen rijden. Het belang daarvan staat buiten kijf. Maar de manier waarop dit gebeurt, is niet in de haak Omdat de door het CBR opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen volgens de rechter geen strafrechtelijke aanklacht (i.c. criminal charge) vormen, waardoor de betrokkene tweemaal voor hetzelfde feit zou worden bestraft, kunnen het CBR en justitie naast elkaar maatregelen opleggen bij rijden onder invloed van alcohol