Home

Modus steelbladdiagram

Hoe maak je een steelbladdiagram? Uit een reeks gegevens is vrij makkelijk een steelbladdiagram te maken. Kijk eerst naar de kleinste en grootste waarde in je gegevens. Besluit aan de hand van die twee wat je als steel neemt en hoe lang je die maakt. Daarna ga je systematisch alle waarden langs en zet je ze in het 'blad'-gedeelte. Voorbeel Steelbladdiagram. Om het winkelend publiek in kaart te brengen zijn de leeftijden van voorbijgangers genoteerd. Achmed: De modus is 17, omdat dit het meest voorkomende getal is en het gemiddelde.. Support Wiskunde Meester Tom: https://meester-tom.backme.org/♦ Abonneer op dit kanaal https://www.youtube.com/channel/UCO_UqZaVe116fU_pDveSK9w?sub_confi.. Hoe maak je een steelbladdiagram? Stel je hebt de volgende getallen: 11, 14, 21, 5, 14, 18, 20, 8 en 4. Stap 1: Zet de getallen in volgorde van laag naar hoog. 4, 5, 8, 11, 14, 14, 18, 20 en 21. Stap 2: Maak het geraamte van het steelbladdiagram. een grote T met daarboven Steel en Bla Een steelbladdiagram is een schematische weergave van een reeks gegevens. Je gebruikt een steelbladdiagram om de gegevens, die zo verschillen van elkaar, via een soort steel en blad weer te geven. Vaak gaan de 10-tallen in de steel en de eenheden aan de bladeren. Een steelbladdiagram is bedacht om de gegevens overzichtelijk weer te geven

Dit geeft de volgende boxplot

Modus en Amazon.es - Ahorra en Modu

  1. Bij het volgende onderwerp gaan we onderzoeken hoe we gegevens kunnen analyseren. Zo ga je termen tegenkomen als: modus, mediaan en gemiddelde. We gaan erachter komen wat deze begrippen betekenen en hoe je ze het beste in kan zetten voor je onderzoek. Wat gaan we leren: - Een steelbladdiagram tekenen - Een frequentietabel aflezen en opstelle
  2. g die het meest voorkomt in een reeks is de modus. In andere woorden, de waarne
  3. modus, mediaan, gemiddelde, steelbladdiagram, frequentietabel en klassenindeling
  4. Vergelijk de gemiddelden tussen de twee groepen. Gemiddelde groep 1: 1,2 groep 2: 2 b. Modus in groep 1= 0 Modus in groep 2= 1, c. Mediaan in groep 1= 1 Mediaan in groep 2= 2 d. Bereken de standaarddeviatie in de twee groepen. Tien studenten maken het tentamen Statistiek I. Zij halen de cijfers: 8,0 7,3 9,2 8,5 7,5 9,8 9,3 5,5 8,0 9
  5. Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school!Volg ons op twi..
  6. Van een bak met vijftien gekleurde ballen worden alle ballen gesorteerd en geteld: rood, geel, groen, groen, groen, groen, groen, blauw, blauw, blauw, blauw, wit,wit, wit, wit. De kleur groen is hier de modus, of modale kleur (komt 5 keer voor). Van een mediaan en gemiddelde is in dit geval geen sprake
  7. De modus is een van de centrummaten. De modus van een aantal getallen wordt gevonden door te kijken naar welk getal het meest voorkomt. Een klas van vijftien leerlingen doet een proefwerk. De..

Steelbladdiagram - Theorie wiskund

In de statistiek is de modus het meest voorkomende getal (waarneming of element) uit een serie waarnemingen, anders gezegd: de waarneming met de hoogste frequentie in een reeks. Deze centrummaat is geschikt als het om zeer grote hoeveelheden gaat. Bij een verdeling in klassen is de klasse waar de meeste waarnemingen Steelbladdiagram In een steelbladdiagram staan alle leerlingen genoemd. Je kunt precies zien waar Wouter staat. 2.1.3 Representaties In de voorbeelden kijken we steeds naar gewicht. Je gaat daarna zelf kijken naar de informatie over lengte en cijfergemiddelde. Voor alle opgaven geldt dat je deze zowel in de DWO . Nadere informati De modus Leg uit wanneer deze wel en wanneer deze niet bestaat. De mediaan Leg uit hoe de mediaan wordt bepaald bij een oneven en bij een even aantal waarnemingen. Minimale / maximale waarde; Q1 en Q3 Dit zijn de mediaan van de eerste helft waarnemingen en de 2e helft waarnemingen. Met behulp van deze laatste vier gegevens kan je het volgende uitrekenen Verder worden gegevens geordend in een steelbladdiagram. 4.4 Gemiddelde en modus. Leerlingen begrijpen heel goed hoe je het gemiddelde van een aantal behaalde cijfers moet berekenen In de volgende figuur zie je een dubbel steelbladdiagram van de scores op cijfgem in de wiskunde-A- en de wiskunde-B-groep van het Amalia College

Hoe maak je een steelbladdiagram 1. YouTube. annemarie duin. 243 subscribers. Subscribe. Statistiek 4/4 Steel-bladdiagram. Info. Shopping. Tap to unmute (gemiddelde, modus, mediaan, boxplot) Schema's & Tabellen Diagrammen (lijn-, staaf, cirkel-, beeld-, steelbladdiagram) Statistiek Kansrekening Grafe

Modus De waarneming die het meeste voorkomt. voorbeeld 1: De waarnemingen zijn 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 en 8. De waarneming 5 komt het meeste (driemaal) voor, dus de modus is 5. (Kijk maar: 2,3,4,5,5,5,6,6,7,8). voorbeeld 2: De waarnemingen zijn 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 en 10. De waarnemingen 3 en 6 komen elk tweemaal voor. Er is dus geen modus Wiskunde-Meester. Wiskunde-uitleg op het moment dat jou het uitkom steelbladdiagram x x x cumulatief frequentiepolygoon x x x x Tabel2 Opgave5 Geefvandevariabelenaanwelkecentrummatenvoordievariabelebruikbaarzijn,engeefaanof voordezevariabelespreidingsmatenbruikbaarzijnofniet. a favorieteband b aanschafprijssmartphone c bloedgroep d maximalewindsnelheid e huisnummer f kwaliteitdocent Verwerken Opgave Wat is een steelbladdiagram? In deze video leer je wat een steelbladdiagram is en hoe je deze kunt gebruiken. (Noordhoff VO) Steelbladdiagram? Steelbladdiagram. (Vera Geurken) Steelbladdiagram? Steelbladdiagram. (Meneer Lolkema) Centrummaten. centrummaten - modus, mediaan, gemiddelde (wiskunde TV) Hfd. 5 Machten, wortels en verbanden. Machte

H4.4 Steelbladdiagram. Startpagina Kalender ©2021 Gilbert van Arneman & Robbert van Krieken. Samenvatting gegevensretentie. Installeer de mobiele H4.1 Gemiddelde, mediaan en modus. Diagrammen tekenen en lezen (Boxplot tekenen) Klassenindelingen en hystogram. H4.4 Steelbladdiagram. Startpagin Modus. Er zijn ook situaties mogelijk waarin het waarnemingsgetal dat het vaakst voorkomt het beste beeld schetst van de serie getallen. Dit getal heet de modus. De modus is het getal met de grootste frequentie. In de rij: 1, 5, 9, 5, 3, 5, 11, 5, 5, heeft het getal 5 de hoogste frequentie (= komt het vaakst voor). Hier is 5 dus de modus Modus De waarneming die het meeste voorkomt. voorbeeld 1: De waarnemingen zijn 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 en 8. De waarneming 5 komt het meeste (driemaal) voor, dus de modus is 5. (Kijk maar: 2,3,4,5,5,5,6,6,7,8). voorbeeld 2: De waarnemingen zijn 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 en 10. De waarnemingen 3 en 6 komen elk tweemaal voor Haal hogere cijfers op school. Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo. Ruim 1.000 uitlegvideo's met heldere uitleg. Onbeperkt video kijken voor je proefwerk en examen. Zowel klassikaal als zelfstandig te gebruiken op eigen tempo De spreidingsbreedte is in de statistiek de afstand tussen de hoogste en laagste meting uit een gegevensset. Als de standaardafwijking en variantie niet voldoen, kan de spreidingsbreedte gebruikt word [.. - spreidingsbreedte - range - étendue - Spannweite. Het verschil tussen de grootste en de kleinste waarneming

Veel succes. Het arrangement K3 Informatieverwerking en statistiek (PTA), thema 4 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie Oplossing: Bereken voor 1 cm op de kaart de werkelijke afstand in cm. 1 cm op de kaart is 16 : 4 = 4 km in de werkelijkheid. En zo is 4 km = 4 000 m = 400 000 cm in het echt. Dus de schaal is 1 : 400 000. Samenvatting Theorie Toets - Meten Meetkunde Verbanden. Vak

Steelbladdiagram - Oefensite Kennisbasistoets Rekene

kkb H2. klassenindeling maken en mbv de klassenmiddens gemiddelde berekenen. in een klassenindeling de mediaan bepalen, modale klasse herkennen. waarom bij cirkeldiagrammen de percentages en hoeken samen niet altijd precies op 100% of 360° uitkomen. waarom voor het bepalen van de klassenmiddens de werkelijke klassengrenzen nodig zijn Modus De meest voorkomende waarde van de (meestal kwalitatieve) variabele. Modale klasse, modaal : Een steelbladdiagram bestaat uit een steel en bladeren. Elk blaadje is - in combinatie met het bijbehorende getal uit de steel - een waarde van de kwantitatieve variabele Meld je eerst aan om de inhoud van deze pagina te bekijken. Hoofdstuk 3 - Statistiek . Hoe maak je een steelbladdiagram steelbladdiagram is De centrummaten gemiddelde, modus en mediaan Weten wat de absolute frequentie is Een deel van een geheel berekenen m.b.v. een gegeven percentage Percentages berekenen m.b.v. een deel en een geheel Met procentuele toe- of afname kunnen rekenen.

Spreidingsbreedte, mediaan, modus en steelbladdiagram

Boxplot en steel-bladdiagram - Wiskunde Roncalli MAVO - Dhr Verhoeff. 4.4 Steelblad en boxplot tekenen.pptx. Microsoft Power Point presentatie 738.5 KB. Download Van de gewichten van deze piepers maak je een steelbladdiagram; 2. Bepaal en bereken met behulp van het steelbladdiagram de modus, mediaan en het gemiddelde gewicht; 3. Maak zelf een klassenindeling voor de piepers die je gemeten hebt; 4. Maak een frequentietabel van de klassenindeling die je bij (3) gemaakt hebt; 5 - Steelbladdiagram-Cirkeldiagram - Turf en frequentietabel • Gebruik van het gemiddelde en de modus, de mediaan mag maar moet niet . • Door het lezen van de brochure moet het de beoordelaar duidelijk worden dat jullie begrijpen hoe de diagrammen, tabellen en statistische maten werken

Slimleren - Steelbladdiagra

Bepaal mbv het steelbladdiagram de modus. 3. 2b. Bereken mbv het steelbladdiagram de mediaan. 3. 2c. Bereken mbv het steelbladdiagram het gemiddelde. 4. 3. Maak zelf een klassenindeling. 5. 4. Maak een frequentietabel van de klassenindeling die je bij 3 gemaakt hebt. 5. 5 c. Bepaal de modus (modale klasse) OPLOSSING 2 a. Deze is continu, want het gewicht van een baby kan 2879,34 gram zijn. b. Op de GR kun je dat uitrekenen met een aantal stappen : (1) Ga naar Stat Edit Vul in L1 de klassemiddens in en in L2 de frequentie (2) Ga naar Stat Calc 1-VarStats (L1 , L2 Mediaan en modus uitgelegd: Steelbladdiagram uitgelegd: Boxpot aflezen uitgelegd: Maak een Gratis Website met JouwWeb. Home ; proefwerk 20 feb ; Oude examens ; Examentips . Waar staat het antwoord ; Stappenplan wiskundesom ; Wiskunde kan iedereen ; Oefeningen tegen. al verwerkt in een steelbladdiagram. Maak het steelbladdiagram verder af. Schrijf de hoogst gemeten temperatuur op. Bereken bij hoeveel procent van de dagen het warmer was dan 25 graden. Welke temperatuur is de modus? Leg uit waarom. Scholengemeenschap 'IJsselstreek' houdt onder de leraren een enquête over hoeveel minuten een lesuu

8 Bijlage 3 Scoreformulier Nr. onderdeel Aantal punten 1 Van de gewichten maak je een steelbladdiagram 10 2a Bepaal mbv het steelbladdiagram de modus 3 Score 2b Bereken mbv het steelbladdiagram de mediaan 3 2c Bereken mbv het steelbladdiagram het gemiddelde 4 3 Maak zelf een klassenindeling 5 4 Maak een frequentietabel van de klassenindeling die je bij 3 5 gemaakt hebt 5 Maak een staafdiagram. Turftabel en steelbladdiagram Beelddiagram en staafdiagram Lijndiagram Cirkel diagram Gemiddelde, mediaan, modus • Hoofdstuk 5 Pythagoras en meten 5.1 t/m 5.4 Toets S 2 ja Kwadraten en wortels Machten Stelling van Pythagoras Pythagoras gebruiken Periode 3 Toetssoort Cijferkolom magister Toetsvorm Weging Herkansen kerndee Mediaan, Modus, Gemiddelde. Drie centrummaten. Mediaan bepalen. Scheef, uniform, tweetoppig etc. Histogram met gemiddelde en mediaan. Opstellen kanshistogram. Steelbladdiagram. Oefening. Boxplot maken uit relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. Correlatie en regressie. Inzicht. Onderzoek of de theorie klopt met de praktijk. Draaien maar.

Uitwerkingen VMBO 4 H4

Informatieverwerken - Lesmateriaal - Wikiwij

gemiddelde, modus, mediaan; steelbladdiagram, steel, bladeren; klasse, klassenmidden; klassenindeling, modale klasse; met behulp van een verhoudingstabel rekenen met procenten; van inclusief btw naar exclusief btw uitrekenen (en vice versa) voor een cirkeldiagram percentages en hoeken uitrekenen; hoeken tekenen; cirkeldiagram tekenen, afleze gemiddelde, mediaan, modus, spreidingsbreedte, standaardafwijking, percentage, absoluut en relatief, steelbladdiagram, cirkeldiagram, vuistregels, boxplot, histogra Een modus is het getal met de grootste frequentie. Dus: het getal dat het meeste voor komt. 9.2 Wat is de modus voor het gemiddelde aantal minuten dat de Tata Steel Runners per keer lopen? Gemiddeld aantal minuten Aantal lopers Modus 20 1 40 4 45 6 50 4 70 3 75 3 80 1 90 1 100 2 120 1 Dus de modus is Want die komt. 60 14 X. 60 minuten. 14 kee. Wat is een steelbladdiagram? In deze video leer je wat een steelbladdiagram is en hoe je deze kunt gebruiken. (Noordhoff VO) Steelbladdiagram. Steelbladdiagram. (Vera Geurken) Centrummaten. centrummaten - modus, mediaan, gemiddelde (wiskunde TV) Hfd. 5 Machten, wortels en verbanden. Machten. Video over wat machten zijn (Moderne Wiskunde) Wat leerlingen en docenten vertellen over Moderne Wiskunde... Op dit moment zijn de vijf meest gangbare methoden voor wiskunde in het voortgezet onderwijs Getal en Ruimte, Moderne Wiskunde, Netwerk, Wageningse methode en Pascal

12e editie | Steel-bladdiagram | Laat ons weten of de uitleg voor je duidelijk was. We wensen je veel succes met je wiskunde lessen - modus - range- standaarddeviatie Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen. Cursus methodologie Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag 2p-Je kunt de waarnemingen goed weergeven in het steelbladdiagram. 1p-Je hebt het steelbladdiagram een naam gegeven. 2p-Je gebruikt potlood en liniaal gebruikt bij het maken van het steelbladdiagram. Modus 3p Mediaan 7p 1e kwartiel 7p 3e kwartiel 7p. mediaan en modus. De volgende diagrammen: beelddiagram, staafdiagram, bolletjesdiagram, lijndiagram, steelbladdiagram en cirkeldiagram. Rekenen met procenten, breuken en procenten. Rekenen in een verhoudingstabel. (Gewogen) gemiddelde berekenen uit een tabel. Rekenen met de genoemde Maken en lezen van de genoemd Steelbladdiagram. Oefening; Mediaan, Modus, Gemiddelde. Drie centrummaten; Boxplot maken uit relatieve cumulatieve frequentiepolygoon; Populatie en representatieve steekproef. Gemiddelde bepalen bij frequentietabel; Frequentiedichtheid, Histogram bij ongelijke klassenbreedtes; Discrete wiskunde. Knooppunten en wegen in een graaf; Afstandentabel (1

Oefeningen diagrammen. Bij gegevens moet je zelf een frequentietabel op kunnen stellen. Frequentie betekent hoe vaak iets voorkomt. In de groene vakjes staan het aantal kinderen in een gezin. Bekijk of je zelf tot de juiste frequentietabel kunt komen (kolom 1 en 2 / F en G) en of je ook de relatieve frequentie kunt berekenen (kolom 3 / H) Korte samenvatting met een aantal begrippen voor de toets van Rekenen 1 - Meten & Meetkunde uit PABO 1 modus = 1500 euro, mediaan = 2000 euro B. 117500:50=2350 euro C. Voorstel 1: als iedereen er 200 euro bij krijgt, dan wordt het gemiddelde ook 200 euro hoger. Het gemiddelde wordt 2550 euro. Voorstel 2: als iedereen er 10% bij krijgt, dan wordt het gemiddelde ook 10% hoger 4p {23 Æ Maak van bovenstaande gegevens een steelbladdiagram. De controleur moet na de controle van de 15 zakjes de mediaan en de modus doorgeven aan de persoon die de machine bedient. 1p {24 Æ Wat geeft hij door als modus? 3p {25 Æ Wat geeft de controleur door als mediaan? Leg je antwoord uit Hieronder vind je uitlegfilmpjes die aansluiten bij H12. §12.2 Cirkeldiagram tekenen. §12.3 Turftabel en steelbladdiagram

Woordenlijst HAVO Wiskunde A : A : Aantonen : Absoluut : Afleiden : Afnemend stijgen/dalen : Aselect : B : Beginwaarde : Bepalen : Beredenere Statistiek. Centrummaten, Staafdiagrammen, Lijndiagrammen en cirkeldiagrammen zijn een aantal voorbeelden die te maken hebben met statistiek. In dit project ga je met deze onderwerpen aan de slag en ga je leren wat ze betekenen. Bij dit project moet je zelf de theorie bestuderen, een aantal opdrachten maken en diagrammen tekenen modus de modus is het waarnemingsgetal met de grootste frequentie 4.4 opgave G&R model 2eF havo afbeelding Centrummaten Voorbeeld opgave m.b.t. Centrum maten Voorbeeld 2 Dia 4 Dia 5 Steelbladdiagram Dia 7 Dia 8 Dia 9 Hoe teken je een boxplot? Dia 11.

d

steelbladdiagram, puntenwolk Passende vaktaal herkennen en gebruiken bij het verwerken, aflezen, representeren en vergelijken van Begrippen:gemiddelde, modus, mediaan, kwartielafstand, spreidingsbreedte, spreiding Data verzamelen, ordenen, samenvatten en vergelijken met behulp van centrummaten e Play this game to review Mathematics. null. Your have unpublished changes. Please finish editing and publish

Hoofdstuk 2 Verwerken van Data (H4 Wis A) Pagina 4 van 11 LES 2 RELATIEF CUMULATIEF FREQUENTIEPOLYGOON . THEORIE RELATIEF EN CUMULATIEF • Cumulatief = { De som van alle frequenties t/m die klasse Stamdiagram. Stamdiagram Synoniem: stemplot, stem-and-leaf plot (Eng) Mengvorm van een tabel en een grafiek: de uitkomsten worden zodanig gerangschikt, dat ze een histogram of staafdiagram vormen Een staafdiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van data, afkomstig uit een discrete kansverdeling Centrummaten Gemiddelde, mediaan en modus berekenen OMVANG Verbanden 3F bestaat uit 40 gevarieerde oefeningen (voor een overzicht van de lesstof, zie blz. 32). De oefeningen zijn onderverdeeld in 5 onderwerpen. Dit lesbe-stand bevat ruim 2500 opgaven. Er zijn 4 oefenvormen gebruikt: Meerkeuze (12) 20 De centrummaten (gemiddelde, gewogen gemiddeld, modus & mediaan) kennen en kunnen berekenen 21 De verschillende diagrammen (beelddiagram, staafdiagram, lijndiagram, steel-bladdiagram & cirkeldiagram) kennen, kunnen maken & afleze

Turftabel en steelbladdiagram Beelddiagram en staafdiagram • Hoofdstuk 4 Statistiek 4.1 t/m 4.6 Toets S 2 ja Rekenen met procenten Turftabel en steelbladdiagram Beelddiagram en staafdiagram Lijndiagram Cirkel diagram Gemiddelde, mediaan, modus De mediaan is de 'middelste' waarneming, als je je waarnemingen op een rijtje zet, van klein naar groot. Stel bijvoorbeeld dat je de getallen hebt 5,3,4,6,3,4,6. - Sorteer ze op volgorde van grootte: 3,3,4,4,5,6,6 - Tel het aantal getallen en pak het middelste er uit, dit is je mediaan. Dit zijn 7 getallen, het 'middelste' getal is dus het 4e. Er zijn 67 leermiddelen gevonden. Pagina 1 van 4. PW vwo5 wisB Goniometrie + goniometrische vergelijkingen Toets Henk Reuling 27-01-2015. Voor 5 VWO Wiskunde B (Moeilijk) Overgoniometrische vergelijkingen oplossen, cirkelbewegingen, vergelijking van parameterkromme, parameterkromme, goniometrische identiteiten Moderne wiskunde - 7 Belangrijkste dingen uit hoofdstuk 7 - Joëlle :) woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op.

Modus, mediaan en gemiddelde - Theorie wiskund

Centrummaten - LessonU

Statistiek werkgroep 1 - StudeerSne

Uitwerkingen VMBO 3 H4

In rij 2 is geen modus (8 en 9 zijn beide 2x in de rij) Op 5 dagen (25,8 / 28,4 / 27,3 / 26,4 / 26,6) V-6 a. Maak het steelbladdiagram af. Pas op: ze hebben in het stencil een paar foutjes gemaakt. Ben benieuwd of je die kunt vinden. Ook belangrijk: alle getallen moeten op volgorde staan ! b. 28,4 grade 4p {23 Æ Maak van bovenstaande gegevens een steelbladdiagram. De controleur moet na de controle van de 15 zakjes de mediaan en de modus doorgeven aan de persoon die de machine bedient. 1p {24 Æ Wat geeft hij door als modus? 3p {25 Æ Wat geeft de controleur door als mediaan? Leg je antwoord uit. www.wiskunde-examens.n modus (Q1) het waarnemingsgetal met de hoogste frequentie. steelbladdiagram. diagram waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de tientallen en eenheden (steel en blad) of iets dergelijks. Cumulatieve frequentie. de frequentie van de huidige klasse en alle voorgaande klassen bij elkaar optellen tabel, lijn-, staaf-, cirkel- en steelbladdiagram - statistische gegevens samenvatten met behulp van gemiddelde, modus of mediaan - statistische gegevens weergeven in een boxplot 2 tabellen en grafische voorstellingen analyseren en interpreteren - statistische gegevens aflezen en interpreteren uit een tabel, lijn-, staaf-, e Les 1 - 6.1 Rekenen met procenten. Dag allemaal, Hieronder vind je de opname die hoort bij de eerste les van hoofdstuk 6. Halverwege de opname is er iets verkeerd gegaan waardoor het geluid en beeld niet helemaal gelijk meer lopen, maar het is niet heel erg storend. Vergeet niet dat alles wat je nodig hebt ook in je boek staat, dus..

Klas 3: Statistiek - GeoGebraBook

3 Rekenregels en verhoudingen Basisopgaven 1. Herleid 2. Herleid 3. 4. Schaatser Koen Verwey rijdt de 5000 m in een tijd 6.19,69.Dat betekent 6 minuten, 19 seconden en 69 honderdsten van een seconden Vergelijking met goniometrische verhouding oplossen. Wiskunde. Draaisymmetri Bekijk het steelbladdiagram van de cijfers in een klas. Het is tegelijk een klassenindeling (eerste klasse 2,0 − < 3,0 2,0 - < 3,0) en een overzicht van alle cijfers (in de tweede klasse zit twee keer het cijfer 3,9 3,9 ). Je kunt er ook een boxplot van maken. Laat dat zien. De modus is 8,6 8,6 en de modale klasse is 6,0 − < 7,0 6,0 - < 7,0 Dit heb je geleerd: beelddiagram, staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, histogram en steel-bladdiagrammen, gemiddelde, modus, mediaan, Extra opdracht; extra punten. Verzamel uit kranten verschillende soorten grafieken (lever deze in bij je onderzoek) en omschrijf in eigen woorden wat er wordt weergegeven

H3 - klas 4

statistische gegevens ordenen en weergeven, in het bijzonder met behulp van tabel, lijn-, staaf-, cirkel- en steelbladdiagram tabel en steelblad wel, andere diagrammen niet tekenen, wel omschrijven; statistische gegevens samenvatten met behulp van gemiddelde, modus of mediaa Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Rekenen-wiskunde in de praktijk - Kennisbasis - 1e druk 201 Extra - Mijn Wiskunde. 1. Aan een groep mensen is gevraagd welke schoenmaat ze hebben. De resultaten zie je in de tabel hieronder. Teken een staafdiagram bij de tabel. 2. Bij een autotest is van een aantal auto's gemeten hoeveel kilometer. deze auto's rijden op één liter benzine. De resultaten zie je in de tabel - statistische gegevens ordenen en weergeven, in het bijzonder met behulp van tabel, lijn-, staaf-, cirkel- en steelbladdiagram - statistische gegevens samenvatten met behulp van gemiddelde, modus of mediaan - statistische gegevens weergeven in een boxplot. 2 tabellen en grafische voorstellingen analyseren en interpretere Maak zelf een steelbladdiagram [let op: noteer de gegevens van klein naar groot] b. spreidingsbreedte=39 - gemiddelde=27.65 (let op: ik wil hier een berekening bij) - modus=6 (het getal dat het meest voorkomt