Home

Nadelen Europese Unie

Welke nadelen ondervindt de Nederlandse regering? Minder bewegingsvrijheid in dingen waarover de gezamenlijk EU beslist. De wetten van de EU zijn namelijk belangrijker dan wetten van eigen land Een goed voorbeeld hiervan is het onderwerp pulsvissen dat in Nederland al werd toegepast, maar naderhand werd verboden door de Europese Unie. Tegenstanders van de Europese Unie vinden dit verlies aan soevereiniteit onacceptabel. In het Verenigd Koninkrijk besloot de bevolking dat een uittreding uit de Europese Unie wenselijk was; de brexit. Ook voor Nederland geldt dat de discussie over de Europese Unie veel aandacht krijgt. De voor- en nadelen verschillen ook hier per regio en.

De Europese Unie beslist veel en er zijn veel afspraken waar de lidstaten, ook Nederland, zich aan moeten houden. Een ander nadeel van de open grenzen is dat er dus veel buitenlanders ons land kunnen binnenkomen en hier een baan kunnen krijgen Wat zijn de nadelen van de EU?-Het lidmaatschap aan de Europese Unie kost behoorlijk wat geld. Ruim 6,4 miljard euro. Dat is zo'n 375 euro per Nederlander.-Minder vrijheid voor Europese landen. Zo mag de Nederlandse regering slechts beperkt het begrotingstekort laten oplopen om de economische groei te beïnvloeden

Voor- en nadelen van de Europese Unie. Het lidmaatschap van de Europese Unie brengt verschillende soorten kosten en baten met zich mee. Zo maakt Nederland financiële kosten door het jaarlijks afdragen van geld aan de EU-begroting en daarnaast kost het lidmaatschap van de EU Nederland ook een deel zelfstandigheid En landen kunnen export niet meer goed gebruiken als ze economisch niet zo goed gaan. + Handel tussen de Landen gaat veel beter en makkelijker. - Landen moeten veel geld aan de EU betalen voor pebaalde zaken. + Als deze landen in problemen zitten kan de EU ze met dit geld helpen In de EU is het vrij om te reizen, wonen, werken en studeren in Europa. Dit vermindert de bureaucratische rompslomp (bijvoorbeeld het aanvragen van een visum). Ook de transactiekosten (het moeten omzetten van gegevens, het krijgen van vergunningen om te werken of studeren en het omwisselen van geld) wordt hierdoor verminderd

Nadelen - Europese Uni

 1. Wat zijn de voor- en nadelen om lid te zijn van de Europese Unie ? Voordelen Er is vrede tussen veel Europese landen en landen werken goed samen wat goed is voor de economi
 2. Ik vind de Europese Unie alleen maar nadelen en ergernissen hebben. Want het mag voor de grote jongens in het bedrijfsleven dan wel een stuk gemakkelijker worden. Ik heb hier alleen voor mijn branche al een boekwerkje (2006) liggen van 2567 A-4tjes over wet en regelgeving die bedacht zijn door zo'n ambtenaar die niet achter zijn bureau vandaan is geweest om te kijken hoe het op de werkvloer daadwerkelijk werkt..
 3. Nadelen Europese Unie vallen veel meer op 'Het begon met jam, chocola en brood. Zo mag je brood alleen brood noemen als het uit een bepaalde verhouding van stoffen bestaat, en chocola pas chocola,..
 4. En dat is, in vergelijking met de landen uit de Europese Unie, een hele prestatie! Zwitserland werkt niet met de euro en voor het land is dit altijd goed uitgepakt. Belastingen zijn laag en het bedrijfsleven is zeer vruchtbaar. De economie van het land is namelijk de meest vrije van alle Europese landen en één van de beste van de hele wereld
 5. De voor- en nadelen van de EU. Vergaderzaal van het Europees Parlement. De meeste kiezers in Nederland laten de verkiezingen voor het Europees Parlement doorgaans links liggen, dus waarom zou u er.
 6. De Europese Unie, voor- en nadelen Tweeten. Introductie; Verspilling van geld en corruptie in de EU; Tweets; Links; Introductie. Verspilling van geld en corruptie in de EU GeenStijl. Een paar filmpjes van GeenStijl tonen haarfijn aan hoe er met gemeenschapsgeld om wordt gegaan in de EU

De landen in de Europese Unie werken samen met elkaar aan problemen die overal plaats vinden zoals de luchtvervuiling. Echter zijn het wel problemen die ook over de grens gaan, dus niet voor alleen één bepaald land. Voorbeelden daarvan zijn de economie, landbouw, veiligheid en het milieu Animatie van een opiniestuk over nadelen van de Europese Unie en EU lidmaatschap van Nederland in het kader van de Europese Verkiezingen. Het opiniestuk vers.. Lees meer over de voordelen van de Europese Unie en wat zij betekent voor ons dagelijks leven. Vrede en veiligheid; vrijheid om te wonen, reizen, werken en studeren in een ander EU-land; gezond voedsel; een schoon milieu; consumentenbescherming; lagere kosten van levensonderhoud; bescherming van de rechten van werknemers; bescherming van minderheden en kwetsbare groepen; steu Omdat de EU nauw samenwerkt, is het aantrekkelijk voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen; de hele Europese Unie is bereikbaar door het verdwijnen van de grenzen. Ook waren er geen douanecontroles meer, gunstig voor de criminelen, maar niet voor de rest, want die konden nu zomaar een land in komen zonder gecontroleerd te worden Een sterkere aanwezigheid van de Europese Unie in de wereldeconomie; Een concreet symbool van een Europese identiteit; Beter geïntegreerde financiële markten; De meeste van deze voordelen hangen samen met elkaar. Zo is een economische stabiliteit goed voor de economie van een EU-lidstaat omdat zijn regering daardoor beter toekomstplannen kan maken

de voor- en nadelen van Europese eenwording? Europakaart Door Europa wordt door Nederlanders meer geld verdiend Door Europa ligt ons inkomen gemiddeld 2.200 euro per persoon per jaar hoger. De Nederlandse export groeit naarmate meer landen toetreden tot de Europese Unie. Door Europa investeren meer buitenlandse bedrijven meer geld in Nederland Er is geen politieke unie, de landen hebben namelijk allemaal hun eigen wetgeving en bestuur. Er zijn economen die beweren dat een politieke unie noodzakelijk is om een economisch machtsblok te vormen. Landen gaan zich anders niet aan de regels houden van de Europese Unie, of bepaalde landen regelen dat ze plotseling wel mee mogen doen met de EMU De EGKS wordt de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. Vanaf dan kunnen goederen en mensen makkelijker reizen tussen de lidstaten. In 1992 wordt de EEG de Europese Unie. Steeds meer landen worden lid en er wordt op steeds meer manieren samengewerkt. Zo wordt in 2002 de Euro als gemeenschappelijke munt ingevoerd Het arrangement Europese Unie is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur. Wim Peeters. Laatst gewijzigd. 2019-08-27 13:53:46. Licentie. Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in. Europees Economisch en Sociaal Comité Nederland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité . Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden

De Europese Unie, ook wel afgekort tot EU (soms Europa genoemd), is een vereniging van samenwerkende Europese landen. De EU is niet hetzelfde als Europa, aangezien de Europese Unie niet gehele werelddeel Europa omvat.De Europese Unie is zelf geen land, maar heeft wel de kenmerken van een land (zoals een eigen munt, vlag en volkslied) Nederland in de Europese Unie. Kort geleden kwam Wilders in het nieuws met een onderzoek over de vraagstelling: zou het beter zijn voor Nederland om uit de EU te stappen? Capital Economics uit Londen heeft deze vraagstelling in opdracht van Wilders onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat Nederland, financieel gezien, beter uit de EU kan stappen De totstandbrenging van een volledig functionele energie-unie draagt bij tot de economie van de EU, haar energiezekerheid en haar engagement voor de bestrijding van de klimaatverandering, en zorgt voor een grotere keuze en lagere prijzen voor consumenten en bedrijven in de EU. Energie-unie (Europese Commissie

Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011, PB L. Europese Unie. EU: meer voor- of nadelen? EU: meer voor- of nadelen? info. Levert de EU Nederland meer voordelen op of is het vooral nadelig? Hierboven worden de laatste uitkomsten op die vraag aan het Opiniepanel weergegeven. Verhalen over de. Nadelen van de EU Wat is er niet goed aan de Europese Unie?-Lid zijn kost een heleboel: 4,7 miljard euro voor Nederland per jaar. Dat is ongeveer 275 euro per Nederlander.-Niet meer veel controle over de eigen munt (In landen die de Euro gebruiken Tegenstanders van de Europese Unie vinden dit verlies aan soevereiniteit onacceptabel. In het Verenigd Koninkrijk besloot de bevolking dat een uittreding uit de Europese Unie wenselijk was; de brexit i. Ook voor Nederland geldt dat de discussie over de Europese Unie veel aandacht krijgt. De voor- en nadelen verschillen ook hier per regio en per.

Nadelen EU Europeseuniesachajansen

De Europese Unie zijn landen die nauw met elkaar samenwerken. De NAVO is een Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Deze organisatie is er om elkaar te beschermen als 1 van de landen in de NAVO wordt aangevallen. De organisatie is niet gemaakt om handel te drijven. Waar de Europese Unie wel voor is gemaakt. Sinds 1986 is de blauwe vlag met 12. De Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland).In de jaren erna groeiden de Europese Gemeenschappen in omvang door de toelating van nieuwe. De Europese Commissie heeft op 10 mei 2017 een discussienota gepubliceerd waarin nader in wordt gegaan op wat globalisering betekent voor de Europese Unie en haar burgers. De voor- en nadelen van globaliserin De Europese Unie: lid worden In een andere lesvideo legt Shauny de geschiedenis uit van de Europese Unie. In deze lesvideo bekijkt ze hoe een land lid kan worden. Ze weegt ook de voor- en nadelen af. Deze leerstof is onderdeel van Maatschappelijke Vorming.  Waarover gaat deze lesvideo i.v.m. de Europese Unie? Lid worden van de Europese Unie? Shauny legt in deze lesvideo het. ©AP Images/European Union-EP Naast dat globalisering veel voordelen en kansen met zich mee brengt, zorgt het ook voor een hoop uitdagingen. De EU streeft ernaar globalisering te laten werken door profijt te maken van de kansen en de negatieve effecten te verminderen

Zwitserland toont aan dat de Europese Unie niet nodig hoeft te zijn om welvaart te creëren. In Zwitserland is de koopkracht hoog en is er weinig werkloosheid. De argumenten dat een Nexit vooral een daling in welvaart en stijgende werkloosheid zal veroorzaken, gaan dus niet meer op. Echter zijn er ook nadelen aan een vertrek uit de EU Voordelen van de Europese Unie. Bij de EU denk je misschien eerst aan allerlei ingewikkelde verdragen tussen landen. Maar wist je dat de EU ook een paar heel handige dingen heeft geregeld? De belangrijkste reden voor Europese samenwerking is de versterking van de economie van de leden. Bij elkaar wonen er in alle EU-landen bijna 500 miljoen mensen Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011, PB L. Uitbreiding van de Europese Unie heeft weinig goeds gebracht. Op 8 en 9 mei vergaderde de fractie van Verenigd Links uit het Europese Parlement in Praag over de resultaten van de uitbreiding van de Europese Unie die nu twee jaar geleden plaatsvond. SP Europarlementariër Erik Meijer: Nederlanders worden steeds kritischer over de EU én over.

Schooltv: Voordelen van de Europese Unie - Wat heeft de

Voor- en nadelen De Europese Uni

 1. Een totale Europese democratie is wat Europa sociaal maakt maar ook veilig. Kortom, de molens, klompen, sinterklaas, kaas, haring, gastvrijheid, onze parlementaire democratie, monarchie, manier van handel drijven, rechtspraak, koninginnedag, oranje in de sport, noem maar op zal hier en daar vereuropesen of nieuwe culturele dingen komen er bij door de Europese integratie....
 2. Samenvatting en conclusie De Tweede Kamer heeft de Afdeling advisering van de Raad van State verzocht voorlichting te geven over verbetering van de naleving van Europese afspraken en over de voor- en nadelen van verschillende opties voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)
 3. Elk Europees land dat de EU‑waarden uit het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) eerbiedigt en eraan hecht die uit te dragen, kan verzoeken lid te worden van de EU. Artikel 2 - Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) Toetredingscriteria
 4. Ook nadelen. Altijd de zomertijd is geen goed idee, vindt het weerbureau, omdat het dan in december pas om 09.45 uur licht is. Europese Unie
 5. Handelsakkoorden zorgen dat import van producten goedkoper wordt voor consumenten en bedrijven. Door bijvoorbeeld het handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Zuid-Korea zijn er geen invoerheffingen meer. Hierdoor bespaarden bedrijven € 2,8 miljard op export vanuit de EU naar Zuid-Korea in de periode van juli 2014 tot juni 2015

Het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB), dat bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken in de eurozone, bezat medio november 2016 voor een bedrag van 1.148 miljard euro aan door overheden en overheidsinstellingen zoals de Europese Investeringsbank en Duitse deelstaten uitgegeven obligaties BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland vanwege de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim met een jaar, tot 23 juni Figuur 6.3 Welke voordelen en nadelen zien jongeren als het gaat om de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Weergegeven is de top drie van voordelen en nadelen, met telkens erachter het deel van de jongeren dat zegt het er 'mee eens' of 'helemaal mee eens' te zijn. Belang voor Europese Turkse gemeenscha Resultaten 1 - 24 van 17275 voor - voor en nadelen van de europese unie - in 4.80579209327698 seconden. Zoektermen voor, en, van en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!! We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen

Voor- en nadelen van de Europese Unie - No Nexi

Voordelen en nadelen van de EU - EUROPESE UNI

Voordelen en nadelen www

banen creëren als er zijn in een middelgroot Europees land. Economische voordelen van gendergelijkheid in de Europese Unie Algemene economische gevolgen van gendergelijkheid Figuur 1. Het effect van meer gendergelijkheid op de werkgelegenheid 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 205 Gevolgen vertrek Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) Op 31 januari 2020 is het VK Koninkrijk uit de EU getreden. Tot 31 december 2020 was er een overgangsperiode. Eind december 2020 hebben het VK en de EU een voorlopig akkoord bereikt dat nog door het Europees Parlement moet worden bekrachtigd Europese Unie stemt in met Nederlandse regels voor verhuurdersplatforms onder de Wet toeristische verhuur. 12 april 2021 Dienstenrichtlijn Informatiemaatschappij Vrij verkeer. Toeristische verhuur van woningen zorgt de afgelopen jaren voor veel problemen in Nederlandse steden. De Wet. Waarom Turkije wél moet toetreden tot de Europese Unie 'Erdogans gematigde en hervormingsgezinde islam is nu de grootste hoop voor het verzoenen van de moslims, van Marokko tot Indonesië, met de. het Europees Parlement, de Raad en de Commissie: een eerste verslag uiterlijk 26 december . 1. Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (PB 2014, L 341, blz. 14). Hof van Justitie van d

7 Effective Ways to Protect Your Online Privacy

De Europese Unie doet er alles aan om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat landen over mee weg kunnen komen. De brexit zal de reputatie van de EU kunnen schaden. Daarnaast heeft het ook politieke gevolgen. Zoals de samenwerking met de Verenigd Koninkrijk. De samenwerking zal er nog steeds zijn, maar het wordt allemaal wel lastiger Nadelen zijn dat het Verenigd Koninkrijk afhankelijk wordt van de Europese Unie, geen eigen handelsdeals mag sluiten en zich aan de Europese wetgeving moet houden zonder hier inspraak op te hebben. Volgens critici zou dit model geen echte Brexit zijn detriment {znw.} Een groot deel van de mensen is echter verward en bang er nadeel van te ondervinden. expand_more A great many people, however, are perplexed, and fear that enlargement will be to their detriment. Ze controleren en bespelen de oliemarkten in het nadeel van de Europese Unie en van China

Voor- en Nadelen - De Europese Uni

Het 'Contact Committee' van presidenten van rekenkamers in de Europese Unie en de Europese Rekenkamer heeft een bundel uitgebracht van onderzoeken die in de tweede helft van 2020 zijn gepubliceerd over de bestrijding en maatschappelijke effecten van de coronapandemie DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu(1), en met name artikel 7, lid 2, Overwegende hetgeen volgt Gevolgen van de brexit voor de Europese Unie en België. De relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is veranderd nu het Verenigd Koninkrijk op 1 februari 2020 een derde land is geworden. Er was voorzien in een overgangsperiode tot 31 december 2020 om beide partijen in staat te stellen te werken aan de totstandkoming van een. In de Europese Unie blijven of niet, na de Brexit wordt er nu nog kritischer gekeken naar Europa. Frans Timmermans, de tweede man van de Europese Unie, vertelde gisteravond bij Jinek waarom De Europese Unie zo belangrijk is. Hij was zo op dreef dat hij zelfs applaus kreeg. Rosalie Schraven Oké, eventjes voor die paar [

Video: Voor- en nadelen van de Europese Unie? - GoeieVraa

Nadelen Europese Unie vallen veel meer op Trou

M

5 redenen waarom Zwitserland niet in de Europese Unie zi

Ik waardeer het dat u iemand uitnodigt die uw enthousiasme voor de Europese Unie niet deelt. Of uw Europese droom zoals Euro Commissaris Frans Timmermans het zojuist noemde. Om eerlijk te zijn: zijn droom is mijn nachtmerrie. Ik besef dat mijn mening verschilt van die van de vele leden van de Europese elite in ons midden, maar ik ben een optimist Opinie Europees leger 'Europees leger', dat zijn gevaarlijke woorden Franse militairen woensdag op het vliegdekschip Charles de Gaulle voor de kust van Toulon. De Franse president Macron kwam een nachtje logeren. Beeld AFP. Bij de Europese verkiezingen zijn plannen voor een EU-leger voer voor de anti-Unie-campagne, waarschuwt Hans Kribbe Nadelen: Extreemrechts en fascisten in heel Europa doen het prima in de peilingen. Toename van geweld tegen asielzoekers, asielzoekerscentra, Moslims en Islam. Onrust, onzekerheid en bezorgdheid in West- en Oost-Europa onder veel gewone burgers, die tot nu toe helemaal niet rechts of extreemrechts zijn. Toename van (online) haat en polarisatie

Fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas, vormen de belangrijkste bron van energie ter wereld. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt er veel energie vrij, die kan worden gebruikt voor machines, fabrieken, voertuigen en elektriciteitsproductie in de Europese Unie, van productie tot eindgebruiker en alle schakels daartussen. Externe factoren, zoals de aanhoudende instabiliteit in naburige regio's, die ingrijpende gevolgen effecten op legale ondernemingen en de bredere economie, druk op en corruptie i Drenkelingen moet je redden, ook als je Italië of Europese Unie heet. Als niemand zijn verantwoordelijkheid neemt, zullen er de komende maanden nog veel meer slachtoffers vallen. Op 1 november stopt de Italiaanse regering met het grootschalig inzetten van de eigen marine voor het redden van vluchtelingen die schipbreuk dreigen te lijden in de. Het al dan niet toetreden van Turkije tot de Europese Unie blijft een gevoelig onderwerp. Het is al vijftig jaar geleden dat de toenmalige Europese Economische Gemeenschap een associatieakkoord.

Boeren en tuinders kritisch over Europees landbouwakkoordSpanje wil nieuw register van vaccinweigeraars delen met

De voor- en nadelen van de EU Binnenland Telegraaf

Met de Europese voorstellen tot aanscherping van de beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie vermindert in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tot 43% ten opzichte van 1990. Daarmee voldoet de EU ruim aan het vastgestelde reductiedoel. De extra kosten bedragen 0,4% van het Europees inkomen in 2030 9.5. Administratieve structuur van de Europese Unie: officiële benamingen en volgorde van vermelding 9.5.1. Instellingen en organen. De instellingen en organen moeten in protocollaire volgorde worden vermeld.. De volgende lijst bevat de officiële benamingen volgens de voorgeschreven volgorde sinds 1 december 2009 (inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) De Europese Unie wil een dialoog aanknopen met Rusland, maar een persoonlijk gesprek tussen de Europese leiders en de Russische president Vladimir Poetin komt er voorlopig niet

De Europese Unie, voor- en nadelen - HC

Een goedgekeurd prospectus is verplicht wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze verplichting is vastgelegd in de Prospectusverordening (EU) 2017/1129 L 168/12 NL Publicatieblad van de Europese Unie 30.6.2017 (1) PB C 195 van 2.6.2016, blz. 1. (2) PB C 177 van 18.5.2016, blz. 9. (3) Standpunt van het Europees Parlement van 5 april 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 16 mei 2017

Biden belt Macron als eerste leider van EU-land - Europa NuDrACh

De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 30, 32, 42. AK/K/4 Weer en klimaat. 4. De kandidaat kan het weer en klimaat in de eigen regio beschrijven en verklaren. 5 De Europese Unie wil een wereldwijde koploper worden in de strijd tegen klimaatverandering, en de Europese Centrale Bank gaat daarbij flink helpen. De bank presenteerde deze week ingrijpende. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij. Europese Unie verboden in kinderspeelgoed wegens de schadelijke effecten op jonge kinderen. De speelgoedindustrie heeft daarop alternatieven ontwikkeld waardoor er nog steeds zacht plastic speelgoed te koop is. Het is ongelofelijk dat zo'n giftige stof nog wel gebruikt mag worden in speelgoed voor volwassen, stel Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten. Het voorstel implementeert in de Nederlandse wetgeving de richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. leden tot de Europese Unie. Finland, Noorwegen, Oosten­ rijk en Zweden - die aile vier deel uitmaken van de Eu­ ropese Vrijhandelsassociatie - zouden in 1995 uit deze or­ ganisatie moeten stappen om lid te worden van een veel am­ bitieuzere kring : de in Maastricht opgerichte Europese Unie. Daarmee wordt een concreet gevolg gegeven aan d