Home

Werkstuk duurzame energie

Duurzame energie - Spreekbeurten

Groene energie kan opgewekt worden met behulp van de zon, wind, water, aardwarmte enzovoort. Grijze energie wordt verkregen met behulp van aardgas, aardolie, steenkolen of door kernenergie op te wekken. Fossiele brandstof, zoals olie, zal in de toekomst opraken waardoor we dit niet kunnen blijven gebruiken. Opwekking van groene energie uitgelicht. Zoals gezegd zijn er verschillende manieren om groene energie op te wekken. De meest voorkomende manieren zullen hier worden uitgelicht: Zonne-energie Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier Spreekbeurtpakket - Duurzame Energie. Scholieren uit het basisonderwijs die een spreekbeurt willen houden over het onderwerp duurzame energie, vinden hier een speciaal pakket met veel informatie over dit onderwerp. Instructie spreekbeurtpakket. Download hier de instructie in pdf formaat Duurzame energie: Verzamelnaam voor energie die verkregen wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Met duurzaam worden bedoeld energiebronnen die nooit op zullen raken zoals zon, wind, water en biomassa 3. 4. Windmolens en turbines. Voordelen Nadelen Overheidsbeleid. 4. 5 1 Profielwerkstuk Natuurkunde Duurzame energie Profielwerkstuk door een scholier 2527 woorden 6 mei ,1 242 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Inleiding Duurzame energie is energie dat opgewekt is door natuurlijke bronnen zoals zon, wind en water. Dit kan onder andere door het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, windturbines of.

Duurzame energie Scholieren

Wat is duurzame energie. De zon is een duurzame energiebron. De zon geeft warmte en licht en bovendien kost het niets om de zon te laten schijnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gebruik van zonne-energie erg interessant is in onze zoektocht naar duurzame energie Duurzame energiebronnen zijn wind, zon en water. Als je deze bronnen gebruikt om energie op te wekken, is er helemaal geen uitstoot, dus zijn ze heel schoon. Kernenergie ligt een beetje in het midden. Er komen geen schadelijke gassen vrij, maar als de energiebron op is, is het afval wel gevaarlijk voor mens en milieu Opdracht 1: Duurzame energie Je hebt er vast al wel eens van gehoord: duurzaamheid. Maar wat is duurzaamheid en wat zijn duurzame energiebronnen? Een duurzame energiebron betekent dat de bron nooit opraakt en dat er geen schadelijke stoffen vrij komen. Zo is bijvoorbeeld Zonne-energie een duurzame energiebron Duurzame energielessen. Onze collega's geven op verschillende scholen door het land duurzame energielessen. Docenten, leerlingen en ouders maken kennis met duurzame energie en de ontwikkelingen binnen de energietransitie. Eneco heeft lesmateriaal voor scholen beschikbaar. Ook nuttig voor spreekbeurten en werkstukken over duurzame energie

Spreekbeurtpakket - Duurzame Energie Samenleving Hom

Spreekbeurt duurzame energie - SlideShar

Informatie voor je spreekbeurt of werkstuk over energie. Antwoorden op allerlei vragen: hoe bespaar je energie, wat is er is mis met CO2? Je vindt het allemaal op EnergieGenie Profielwerkstuk: duurzame energie in bedrijven Aansluitende schoolvakken: management & organisatie, economie Steeds meer bedrijven willen duurzaam ondernemen. Eén onderdeel daarvan is vermindering van het energiegebruik en meer gebruik van duurzame energiebronnen. Een bedrijf heeft energie

EnergieGenie: alles over klimaat en energie | EnergieGenie. Het klimaat verandert. Door toedoen van de mens verandert het klimaat sneller dan ooit. Dat heeft grote gevolgen. Bekijk artikelen. Energie moet anders. We moeten fossiele bronnen vervangen door duurzame energie. Hoe sneller, hoe beter. Bekijk artikelen Type energie Projectinvestering Terugverdientijd Vermogen Betrouwbaarheid Zonne-energie 387 miljard euro 8 jaar 19 W/m 2 Matig Windenergie 1260 miljard euro < 12 maanden 7 W/m 2 Slecht Getijde-energie 1500 miljard euro 8 jaar 15 W/m 2 Uitstekend Kernenergie 1537 miljard dollar 11 jaar 1800 W/m 2 Uitsteken Kun je energie opwekken met bacteriën? Modder is veel meer dan bruine drab uit de sloot. Er zitten bacteriën in die elektronen uitstoten. En die elektronen kun je vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld een lamp op te laten branden. Heel duurzaam dus! Je krijgt er alleen wel vieze voeten van. Bekijk het filmpje van Zapp Your Planet op schooltv.nl

Educatie over duurzame energie. Onze sponsoring is gericht op educatie. Kinderen en jongeren maken straks onze duurzame toekomst mogelijk. Met duurzame energielessen, energy games en informatie voor spreekbeurt of werkstuk, leren we ze spelenderwijs meer over duurzame energie. Ontdek hier alles over onze educatieprogramma's Duurzaamheid staat in Nederland op de politieke agenda. In 2013 heeft Nederland diverse duurzame afspraken vastgelegd in het energieakkoord. De belangrijkste afspraken zijn: 1. In 2020 is 14% hernieuwbare energie en in 2023 dient dit 16% te zijn. 2. 15.000 nieuwe banen door duurzame energie en energiebesparende. Duurzaamheid De Junior Global Goals zijn dus hard nodig. Want zij leggen uit wat er moet gebeuren om de wereld weer leuker, eerlijker en schoner te maken. De Verenigde Naties noemt dat duurzamer of een duurzame samenleving. Bereiken van een duurzame aarde We zeggen dat de aarde duurzaam is als er blije mensen kunnen leven op een gezonde aarde

Andere gerelateerde documenten Samenvatting - college spsy en acne - vraag en antwoord kaarten Samenvatting Basisboek Online Marketing - hoofdstuk 1-5, 9, 10, 12 Samenvatting Projectmatig Werken Werkstuk Verkennen van het werkveld - cijfer 7,6 Verplichte opgaven - Nieuwsportal Analyse (Malika) Class Jic - B03 Jic - Corri.2V - 14 Final Assignment van Turnhout, Nourezamane, Ko Iedere eindexamenleerling VWO wiens profielwerkstuk raakvlak heeft met energie of duurzaamheid mag meedoen. Daarvoor moeten de leerlingen een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen uiterlijk op 15 maart 2020 en een korte presentatie (maximaal 2 minuten) houden op de dag van de prijsuitreiking op 2 april 2020 tussen 16.00-18.00 uur op Stadhuis in Amersfoort Vraag 11: Wat doen jullie met duurzame energie? Op dit moment doen we veel met zonnepanelen, dat is een onderdeel dat heel zwaar geconcurreerd word. Wij leggen ons vaak meer tot de grote installaties zoals warmte terugwinning, warmte pompen en bron installaties

Profielwerkstuk Natuurkunde Duurzame energie - PDF Gratis

  1. Om klimaatverandering te remmen moeten duurzame bronnen in de plaats komen van fossiele bronnen. Welke vormen van duurzame energie zijn er
  2. Nadelen van de winning van duurzame energie en bio-brandstoffen. In de voorgaande leertaak heb je gezien dat Brazilië veel hefet geinvesteerd in het produceren van duurzame energie, zoals waterkracht. Maar ook zijn bio-brandstoffen een belangrijke energieleverancier. De duurzame energiebronnen van Brazilië hebben niet alleen maar voordelen
  3. Duurzame energiebronnen Zon: zorgt voor warmte of elektriciteit via zonnepanelen. Wind: geeft energie via windmolens en water. Water: wekt energie op in bijvoorbeeld stuwdammen en rivieren. Biobrandstof: wordt door de mens gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan bladeren, houtsnippers, koeienpoep, rioolslib en cacaodoppen

Duurzame installaties worden ook toegepast, deze installaties worden als duurzaam aanschouwd wegens betere energieprestaties en het gebruik van groene energie. De normen en wetten omtrent duurzaamheid worden langzaam maar zeker steeds strenger, door deze ontwikkeling worden gebouwen duurzamer en is op de lange termijn een energieneutraal gebouw niet onrealistisch Imagination at Work- Research & Innovation is een profielwerkstuk wedstrijd rondom duurzaamheid. Samen met een onderzoeker uit de chemie en life sciences ga je aan de slag met actueel onderzoek rondom duurzaamheid voor je profielwerkstuk

Wat is duurzame energie onderwerp-spreekbeurt

  1. geeft input voor je werkstuk (voor verschillende leeftijden). EnergieGenie: Deze lesmodule gaat over energie, duurzame energie en windenergie in het bijzonder en is ontwikkeld voor leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van het basisonderwijs: Agenda. 26 juli 2021 - 30 juli 2021
  2. Elektriciteit kun je ook grootschalig opwekken, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale, een windmolen of een park van zonnepanelen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld energie als de bladen van een windmolen in de wind draaien. Dat is duurzame energie en noemen we ook wel groene energie. Je beschadigt dan niks van de aarde. Een ander voorbeel
  3. Daarom is duurzame energie zo belangrijk. Duurzame energie is namelijk niet schadelijk voor het milieu en raakt niet op. Als klant van ENGIE ontvang je dan ook uitsluitend duurzame energie, zoals groene stroom en CO2-gecompenseerd gas. Omdat we onze duurzame energie zelf opwekken, kunnen we dit ook voordelig aan onze klanten aanbieden
  4. Duurzame energie in bedrijven (management & organisatie, economie) Duurzame handelsketens (aardrijkskunde, economie, biologie) Exoten in de Waddenzee (biologie) Als je een onderwerp voor het profielwerkstuk hebt gekozen dat aansluit bij de opleidingen van Van Hall Larenstein,.
  5. 4.1. Duurzaamheid en ik - Duurzaam MBO. Duurzaamheid en ik. Niet iedereen is hetzelfde. Dat geldt ook voor jullie. 1. Er is een test gemaakt, die jongeren onderscheidt in: sociale aanpassers, eigenzinnige idealisten, enthousiaste verkenners, honkvaste gemakszoekers, extraverte statuszoekers en erkenningszoekers

Duurzaam leven betekent goed zorgen voor je omgeving en de natuur. Maar ook: slimmer omgaan met grondstoffen, zodat ze bruikbaar blijven voor de toekomst. Als je duurzaam wilt leven, kun je ook eens kijken wat er op je bord ligt. Als je seizoensgroenten eet, weet je dat het niet met vervuilende vliegtuigen naar Nederland gehaald is Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.. De vormen van hernieuwbare energie die het meest gebruikt worden, zijn biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmt Op die dag moeten ongeveer 50.000 bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Dat doen ze in eLoket van RVO.nl. Dit is de informatieplicht energiebesparing. Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent

Duurzame Energie Door Olivier en Louren Profielwerkstuk 1. Hoe hard is duurzame energie nodig? 2. Investering vs opbrengst 3. Subsidies 4. Nadelen (vs voordelen?) 5. Schaalniveaus 5.1. Per huishouden 5.2. Op regionaal niveau 5.3. Landelijk 5.4. Wereldwijd/mondiaal 6. Hoofdvragen 6.1. Is algehele invoering van duurzame energie mogelijk? 6.1.1 Duurzaamheid in de klas. Op deze pagina vind je het lesmateriaal van Greenpeace, ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. In de docentenhandleidingen lees je bij welke kerndoelen de pakketten aansluiten. Het materiaal is kosteloos te gebruiken en vergt weinig voorbereidingstijd. Daarnaast is het opgebouwd uit verschillende losse.

Energiebronnen - Jeugdbibliothee

Er is geen discussie meer mogelijk. De aarde warmt op en we moeten 'vergroenen' door onder meer op zoek te gaan naar milieuvriendelijke manieren om energie te produceren. Dit dossier geeft je een mooi overzicht van verschillende methodes om duurzame energie op te wekken of te besparen. Inhoud: - Blauwe energie - Zonne-energie uit de ruimte - De grote groene rekensom: kan Nederland compleet. Profielwerkstuk Duurzame Energie Algemene schoolzaken. Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op 'akkoord' te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar 'instellingen aanpassen' om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar Verder kan ik je aanraden om te bedenken wat je zelf precies interessant vindt aan duurzame energie, en hiermee te kijken hoe je hier een onderzoek of ontwerp omheen kunt bedenken. Ook kun je op dit forum zoeken op duurzame energie of bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Ik denk dat je dan heel wat onderwerpen van andere scholieren tegenkomt

Maak een zonnemolen - EnergieGenie | werkstuk of

Het aandeel duurzame energie was in Nederland in de eerste helft van 2012 4,3%. Maar in Duitsland was dit al 25% in het eerste halfjaar van 2012. Hieruit blijkt dat we als Nederland erg veel moeten gaan doen al willen we in 2050 volledig overgestapt zijn op alternatieve energiebronnen. Wij verwachten ook dat energiebesparingen een grote rol. 8. Tegenwoordig hoor je veel over duurzame energie, leg uit wat duurzame energie is. 9. Leg uit waarom het belangrijk is dat we meer duurzame energie gaan gebruiken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. 10. Met een moderne windmolen kun je duurzame energie opwekken, noem nog twee vormen van duurzame energie. 11 Werkstuk: Duurzame energieopslagsystemen. Inleiding Verwarmen en koelen van een gebouw kan met warmtepompen en energieopslag in de bodem. Hiermee is veel fossiele brandstof te besparen. De Nederlandse overheid wil in 2020 10% van alle energie duurzaam opwekken

Onze hoofdvraag is ''Is duurzame energie de toekomst?'' Wij denken dat duurzame energie de toekomst is omdat: over lange tijd raken de fossiele brandstoffen op. En voor de fossiele brandstoffen zouden toch een keer een vervanging voor moeten komen De potentie van zonne-energie was dus al vroeg bekend! 5. Nobelprijs voor de Vrede. In 1921 werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan Albert Einstein voor experimenten met zonne-energie en photovoltaïsche cellen. 6. De eerste zonne-energie vergadering. In 1955 hield de 'American Solar Energy Society' zijn eerste vergadering over zonne. In hoeverre kan energy harvesting een bijdrage leveren aan duurzame energievoorziening? Deze onderzoeksvraag bevat twee kernbegrippen, te weten: (1) energy harvesting en (2) duurzaam / duurzame energievoorziening. Voor het eerst genoemde begrip zal in het vervolg van dit werkstuk de reeds beschreven definitie worden gehanteerd Zonne-energie. De zon geeft warmte en licht. In dat zonlicht zit veel energie. Je kunt er apparaten mee laten werken, zoals een rekenmachine, een radio, of een telefoon. Iets waaruit je warmte of kracht kunt halen, noem je een energie-bron. Er wordt steeds vaker zonne-energie gebruikt voor warmte en elektriciteit ik zoek makkelijke informatie voor een werkstuk over duurzaamheid waar moet ik zoeken? Een site waar ik makkelijke info vind over duurzame energie. Vraag volgen

Ons profielwerkstuk ging over Duurzame energie in Noorwegen en hoorde bij het vak aardrijkskunde. Op deze website vertellen wij jullie meer over de inhoud van ons werkstuk, en het bijbehorende onderzoek. Ons werkstuk is opgedeeld in zes belangrijke delen: de deelonderwerpen van het onderwerp Duurzame energie is alle energie, stroom, gas en andere warmte, die is opgewekt met bronnen die niet, of niet heel erg, schadelijk zijn voor het milieu. Daarbij wordt gekeken naar CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de bronnen. Energie uit fossiele bronnen is niet duurzaam. Duurzame bronnen zijn onuitputtelijk en/of hernieuwbaar 1-mrt-2019 - Bekijk het bord 'duurzaamheid-energie' van claria beerepoot, dat wordt gevolgd door 282 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over duurzame energie, energie, duurzaamheid Dit is het vierde winnende werkstuk van de school. De begeleidende biologiedocent van dit jaar, Arjen Drost, won in 2011 ook de KNAW Onderwijsprijs. De winnende leerling van dit jaar, Ruben Hoekstra, won met zijn profielwerkstuk ook de Jan Kommandeurprijs van de Rijksuniversiteit Groningen en de zilveren medaille op de internationale scholierenconferentie op Bali Zijn profielwerkstuk Energietransitie in de Rotterdamse haven verraste de jury enorm. Want hoe kan de haven van Rotterdam bijdragen aan het realiseren van een CO2-neutraal 2050? Abel richt zich in zijn profielwerkstuk op hoe er in de haven groene energie kan worden opgewerkt. Energie is in essentie de basis van onze infrastructuur

Hernieuwbare energie. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen kun je deze energie wel opnieuw gebruiken. Denk hierbij aan energie van de wind, de zon, het water en aardwarmte. Windenergie. Windenergie is een duurzame energie. Het waait tenslotte heel vaak en de wind raakt nooit op. Mensen bouwen daarom windparken Duurzaamheid 2.2.1. Je beschrijft het huidige gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water, voedsel en energie) op aarde en je draagt duurzame oplossingen voor de toekomst aan. Verdieping Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de website vind je meer videos van Bodem in Zicht Profielwerkstuk

Duurzame energie. De energie die nodig is om Markthal Rotterdam te verwarmen en te koelen, wordt in het gebouw zelf op een duurzame wijze opgewekt door toepassing van energieopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen. Dit resulteert in een lagere uitstoot van CO2 naar de atmosfeer Werkstuk/spreekbeurt: elektriciteit Wat leuk dat je een werkstuk maakt of spreekbeurt houdt over elektriciteit. EnergieVeilig helpt je graag met uitgebreide informatie over dit onderwerp. Veel succes! dikke muren en beschermlagen. De gevaarlijke radioactieve stoffen kunnen zo bijna niet ontsnappen. Energie uit wind, zon en water is wel.

3-nov-2013 - Info over klimaatverandering en de energietransitie. Over fossiele brandstoffen, duurzame energie, het klimaatakkoord en meer Welkom in de wereld van energie. Lesmateriaal over duurzame energie voor het primair onderwijs. Laat uw gegevens achter als u. meer informatie wilt over een gastles; een gastles wilt aanvragen; een gastles 'voedselpioniers' wilt aanvragen; gemaild mag worden om het materiaal te evalueren. Naam Profielwerkstuk - Scheikunde. Op deze pagina staat een aantal voorbeelden van PWS onderwerpen. Als je nog niet precies weet wat je wilt gaan doen voor je profielwerkstuk, maar moet het in ieder geval iets met scheikunde zijn, dan is dit een goed startpunt

Duurzame energie zonder gebakken lucht De Britse onderzoeker David MacKay van de universiteit van Cambridge heeft het boek Duurzame energie zonder gebakken lucht geschreven waarin hij precies uitlegt hoeveel energie er wordt verbruikt, op welke manieren deze hoeveelheid energie kan worden opgewekt en hoeveel windmolens, zonnepanelen, kerncentrales etc. je daarvoor nodig hebt Smaakvol energie opwekken dus. Zoek de zonnepanelen. Foto: Exasun. Solarix City Design, een van de deelnemers aan de 2019 ASN Bank Wereldprijs, heeft eenzelfde missie. Door gevelpanelen met verschillende kleuren en structuren te ontwerpen maken ze een verbinding tussen duurzame energie en stadsdesign Cijfer: 85 Mijn profielwerkstuk heeft het doel om inzicht te verschaffen in de toekomst van de elektrische auto op korte én lange termijn. Mijn onderzoek geeft antwoord op de vraag of de autobranche klaar is voor de toekomst! Compleet profielwerkstuk met onderzoeken en constateringen dat leidt tot een duidelijke/overzichtelijke conclusie Vandebron: duurzame energie van Nederlandse bodem. Transparant, eerlijk en 100% lokaal opgewekt. Kies je eigen leverancier van bio-, wind- of zonne-energie. Wij regelen de overstap! 97% van onze klanten beveelt ons aan. We scoren een 9,6 op duurzaamheid (Greenpeace). Logisch toch

Duurzaam bouwen is bouwen waarin wordt voorzien in de behoefte van de opdrachtgever op een manier dat het ook in de toekomst mogelijk blijft op die manier te bouwen. ofwel een manier van bouwen die zonder nadelige effecten tot in de lengte van tijd kan worden volgehouden. Het heeft o.a. te maken met materialen, energie, afval, gezondheid. Spreekbeurt: Duurzame energie Ik ga mijn spreekbeurt houden over duurzame energie, oftewel groene stroom. Onze energievoorziening is erg betrouwbaar. Zo betrouwbaar dat we het zelfs gewoon zijn gaan vinden om het elke dag moeiteloos weer te krijgen bruikbare powerpoint voor een spreekbeurt over duurzame energie Tesla's missie is om de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen. Tesla is in 2003 opgericht door een groep ingenieurs die wilden bewijzen dat er geen concessies hoeven te worden gedaan om elektrisch te rijden - dat elektrische voertuigen zelfs beter, sneller en leuker kunnen zijn dan benzineauto's Zonne-energie zou een mogelijkheid kunnen zijn om het in de komende jaren verwachte energietekort op te lossen. Zonne-energie wordt in de zuidelijke landen al jaren gebruikt. Bijna alle huizen in Griekenland hebben boven op het dak waterreservoirs staan. Deze watertanks worden door de zon verwarmd en bezorgen de bewoners tappen hieruit hun. Werkstuk over Duurzame energie voor het vak anw. Dit verslag is op 23 februari 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo ; Elektriciteit heeft, toen men ontdekte hoe je het kunt gebruiken, grote veranderingen gebracht in het dagelijks leven van de mens

Wat zijn de voordelen van windenergie – Onderdelen voor auto

Klimaat heeft baat bij duurzame energie uit afval Europa heeft een aantal ambities geuit ten aanzien van haar klimaatbeleid. Zo moet in 2020 het energieverbruik gedaald zijn met 20%. En van alle opgewekte energie moet 20% duurzaam verkregen zijn. Verder moet de uitstoot van broeikasgassen met 20% zijn afgenomen (referentiejaar: 1990) In deze animatie leggen we aan de jongere kijker op eenvoudige wijze uit hoe elektriciteit werkt Voor scholen. Het zonnepark aan de Aadijk is klaar. Er is vanaf mei 2019 heel hard aan gewerkt. Maar liefst liefst 120.808 zonnepanelen zijn er geplaatst. Natuurlijk is dat niet het enige. Het park zal ook dienst doen als mini reservaat voor bedreigde bijen en insecten Voordelen windenergie. Wind zal er altijd zijn en is daardoor een duurzame energiebron. Bij de productie van windenergie komen geen schadelijke stoffen vrij. Door gebruik te maken van windenergie hebben we minder fossiele brandstoffen nodig. De omgeving onder een windturbine blijft beschikbaar voor landbouw en industrie Duurzame energie. Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn

Benzine moet eerst gemaakt worden. Net als elektriciteit. Dat gebeurt vooral door het verbranden van aardolie, steenkool en aardgas. Dit zijn fossiele brandstoffen, die we uit de aarde halen. Deze brandstoffen raken een keertje op, maar ook daarna hebben we nog steeds energie nodig. Daarom wordt er gezocht naar duurzame energie Op deze pagina vind je een uitgebreide spreekbeurt, die je zelf kunt aanpassen. Ook kun je een voorbeeld van een presentatie over de Junior Global Goals downloaden. Meer dan genoeg input om je spreekbeurt over de JGGs tot een succes te maken Ecologie en duurzaamheid. Het streven is om een zo milieuvriendelijk mogelijke wijk te creëren, zowel in termen van gebruik van energie, materialen en techniek. Voor de bewoners betekent dit, naast het leveren van een bijdrage aan een betere wereld meer comfort, een beter binnenklimaat en een herkenbaardere woonomgeving Energie opwekken uit afval is duurzaam en levert veel voordelen op. Behalve de energie en het verkleinen van de berg afval, worden ook de verbrandingsresten nuttig gebruikt. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Ruim 85% van deze verbrandingsresten wordt inmiddels nuttig ingezet. Energie uit afval lijkt 'here to stay'

Slide 3 of 10 of Spreekbeurt duurzame energie O SlideShare utiliza cookies para otimizar a funcionalidade e o desempenho do site, assim como para apresentar publicidade mais relevante aos nossos usuários Groene energie wordt opgewekt door onuitputtelijke energiebronnen. Deze vorm van energie is milieuvriendelijk en noemen we daarom ook wel duurzame energie. De overheid wil dat de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam is. Dit om klimaatverandering tegen te gaan

ODE | Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie 2020Tidal turbine features composite rotors - Materials TodayRecycleer Groene Energie Info-tekst Grafiek Stock

We doen dat vanuit drie belangrijke onderwerpen: Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap. Draag jij met jouw werkstuk ook een steentje bij aan een duurzame, gezonde en/of ondernemende samenleving, dan heb je een streepje voor. Wil je meer weten over: Energie, kijk dan hier; Healthy Ageing, kijk dan hier; Ondernemerschap, kijk dan hie Alles over grijze energie. Grijze energie is opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Deze energiebronnen kunnen opraken. De winning en omzetting geven schadelijke effecten voor het milieu. In tegenstelling tot groene energie is grijze energie niet milieuvriendelijk gaan op aspecten van duurzaam leven. Bekijk maar eens de documentaire van VPRO Tegenlicht over de doorbraak van duurzame energie (VPRO Tegenlicht, 2016). Het kan je ook zijn opgevallen dat veel grote steden zoals Amsterdam en Den Haag een aparte website hebben waarop zij zich profileren als 'duurzame stad'. Dez