Home

Intervallen piano

In dit geval kunnen we de voorgaande intervallen weer verdelen over deze twee groepen: Melodische interval = prime en secunde Harmonische interval = terts, kwart, kwint, sext, septiem en octaa In totaal zijn er acht intervallen op de zeven noten. Wij beschrijven ze allemaal hieronder. De prime, of zoals men zegt de priem. De allereerste interval is gelijk ook de kleinste. Deze is namelijk gelijk gebleven aan dezelfde toon. Er zit dus geen afstandsverschil tussen - Leer Pianospelen Online Weet jij wat intervallen zijn? Een interval is de afstand tussen 2 noten. Die afstand tussen 2 noten kan groter of kleiner zijn en iedere afstand krijgt zijn eigen naam Een interval is de afstand in hoogte tussen 2 tonen. Bij intervallen gaat het dus altijd om 2 tonen. Als je bijvoorbeeld 3 tonen speelt, dan is dat geen interval. De makkelijkste manier om de afstand tussen 2 tonen te bepalen, is om op de piano de witte toetsen te tellen

Intervallen Noten leren lezen voor expert

Intervallen: hoe herken en gebruik je ze? - Piano Lere

  1. derd of overmatig zijn. Reine intervallen heten rein omdat ze heel zuiver/rein en open klinken. Intervallen kunnen consonant (samen klinkend) of dissonant (uiteenvallende,
  2. Als de twee tonen die je te horen krijgt bij het examen klinken als het begin van Vader Jakob, is het dus een secunde. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om te toonhoogte an sich, maar om het verschil in toonhoogte tussen die twee. Hieronder een overzichtje met liedjes die met bepaalde intervallen beginnen
  3. Intervallen vormen de melodie en/of harmonie van een muziekstuk. Als je een melodisch instrument bespeelt zoals klarinet, trompet, fluit, harp, piano, keyboard, gitaar, etc., is het erg belangrijk en in mijn ogen nodig om te weten wat intervallen zijn. Elke liedje is opgebouwd uit toonafstanden, intervallen. Dit zijn vaak vaste toonafstanden
  4. Een interval in de muziek is een afstand tussen 2 tonen

Om intervallen te leren herkennen heb ik, indertijd, van m'n muziekleraar, voor alle intervallen een beginstuk van een nummer dat ik goed kende moeten opzoeken/uitzoeken. b.v. terts = in the mood, glenn miller kwart = het wilhelmus kwint = tune van de serie black beaut In de muziek is een interval de muzikale afstand tussen twee tonen. Men onderscheidt harmonische intervallen waarvan de tonen gelijktijdig klinken en melodische intervallen waarvan de tonen na elkaar klinken. Het verschijnsel interval ligt aan de basis van alle samenklanken. Door de klankeigenschappen treedt het harmonische interval meer naar voren als eenheid dan de afzonderlijke tonen. Het vraagt daarom oefening de afzonderlijke tonen te kunnen onderscheiden: het ongeoefende oor. Noten lezen in de bassleutel. Oefenen met de noten uit de vioolsleutel. De volgorde van de kruizen. De volgorde van de mollen. Toonsoorten met kruizen. Toonsoorten met mollen. Pianotoetsen bij toonsoorten met kruizen. Pianotoetsen bij toonsoorten met mollen. Intervallen op de piano spelen Er is altijd verwarring met de rusten. Er is een blokje in de buurt van de middelste lijn op de notenbalk, maar wanneer hangt het eronder en wanneer ligt erboven. Een hele rust is opgehangen (dus dood) en rust lang, omdat hij dood is. De halve rust ligt op een hard matras, dus rust kort Basiscursus Hoofdstuk 4 - Intervallen, Harmonische progressies en de Zwarte Toetsen 4.1 - Intervallen Hoofdstuk Voortgang 0% voltooid De noten binnen een toonladder hebben een afstand tot elkaar. Als reeks is dat steeds 1 hele noot of 1 halve noot t.o.v. de vorige of volgende. Maar je kunt ook grotere 'sprongen' maken van de ene noot naar de andere. Om te beginnen hebben de noten in.

Muziekdocent Frank van den Ende legt in 7 lessen solfege uit. Deze video's zijn oorspronkelijk bedoeld als lesmateriaal voor de leerlingen van 4 VMBO van Alo.. Bij Muziek Leren Lezen kun je Makkelijke en Duidelijke Lessen volgen over de Muziektheorie en Noten Oefenen, voor zowel Kinderen als Volwassene Vervolg van ' intervallen uitleg'. Bedoeld voor havo 5 leerlingen die eindexamen muziek doen Van klein naar groot zijn er de volgende intervallen: Prime (een herhaling van dezelfde toon) Secunde (van c naar d of des) Terts (van c naar e of es

Akkoorden en muziektheorie; Om iets meer met muziek te kunnen doen is het vaak nodig iets van muziektheorie af te weten. Het volgende stukje probeert zoveel informatie te verstrekken dat termen als toonsoort, toonladder, mineur, majeur, akkoorden, intervallen, kwintencirkel en cadens een beetje meer inhoud krijgen In de muziek zijn ook halve stapjes (halve toonsafstanden). Als we bijvoorbeeld van de C naar de zwarte toets ernaast gaan, dan maken we een halve stap omhoog. En als we van de D naar de zwarte toets rechts ervan gaan, maken we weer een halve stap. Zo is op de piano elke toets naast elkaar precies een halve toon omhoog of omlaag Intervallen vormen de basis van samenklanken. Een interval is een afstand tussen twee tonen; het is de sprong die je maakt als je van de ene naar de volgende toon gaat. Er bestaan een heleboel intervallen, om mee te beginnen wel dertien! Op een rijtje zijn het deze: priem, grote & kleine sekunde, grote & kleine terts, reine kwart, tritonus.

Weet jij wat intervallen zijn? - Leer Pianospelen Onlin

Piano akkoorden spelen. Een Majeur akkoord bouw je vanaf de grondtoon op. Als je bijvoorbeeld een C akkoord wilt spelen is de grondtoon een C. De belangrijkste akkoorden om te beginnen zijn het C,D,E en F akkoord. Met deze akkoorden is het al mogelijk om een simpele melodie te spelen. De akkoorden worden hieronder weergegeven als letters Intervallen. De afstand (zoals we die zien op de notenbalk) tussen de noten noemen we het interval. Niet alleen bevelen we de beste online piano cursussen aan, maar ook voorzien we je van alle informatie als het gaat om piano leren spelen. Zie onze pianoles per provincie pagina 4-okt-2020 - Wanneer je pianospeelt of een ander instrument zul je geregeld allerlei theorie tegen komen waarvan je denkt Wat is dat nu weer. Met dit bord wil ik jou helpen met het uitleggen van de muziektheorie. Mijn motto: Muziek is niet altijd gemakkelijk maar wel heel logisch. #muziektheorie #muziekmaken #pianospelen #pianolerenspelen. Bekijk meer ideeën over muziektheorie, piano spelen. tonen en intervallen Als je met een vinger van links naar rechts langs de toetsen gaat en je slaat alle toetsen, witte en zwarte, na elkaar aan zoals ze naast elkaar liggen, dan hoor je telkens dezelfde afstand tussen twee opeenvolgende tonen Ontbrekende noten kunnen noteren in de G-sleutel & F-sleutel met maximaal vier voortekens. 3. Melodische verdichting & verdunning, spanningen, ontspanningen, chromatische effecten, veranderingen en contrasten kunnen te interpreteren. 4. Het notenschrift in de G-sleutel, F-sleutel en in de C-sleutel te kunnen lezen

Verschillende intervallen zullen dan onaangenaam vals klinken. En omdat we zo graag op een piano alle stukken willen kunnen spelen en ook vrij willen kunnen moduleren naar alle toonsoorten, is ervoor gekozen om bij het stemmen die valsheid een beetje te middelen over de verschillende intervallen (o.a. kwint, kwart, terts) binnen een octaaf Dit is het zodanig veranderen van reine (zuivere) intervallen, dat ze passen in het octaaf. Iedere piano en vleugel heeft 7 octaven . Het ene octaaf klinkt 2x zo hoog/laag als het andere. De onderlinge boventoon verhouding van het octaaf is 2 : 1 (2 staat tot1) De 2 e boventoon van de aº is dus gelijk aan de 1 e boventoon van de a¹ Probeer deze noten eens tegelijk te spelen op gitaar of piano en hoor zelf hoe harmonieus deze combinaties klinken. Zo kun je alle afstanden tussen twee noten benoemen met intervallen. Op boventonen kun je veel dieper ingaan, er worden nog altijd hele studies van gemaakt. Ik doe dat niet Bv. c-e is een grote terts. c-fes is echter een verminderde kwart, maar als je beide intervallen zou spelen op een piano hoor je hetzelfde. De naam rein, wat dus priem, kwart, kwint en octaaf hebben, stammen eigenlijk uit de beginperiode van muziek op schrift

Intervallen: handleiding voor beginners - VirtueleLesruimte

Natuurlijk bestaat elk akkoord uit méér dan één noot en bij het A akkoord zijn dat de C# (of do#, de zwarte toets net na de C) en de E (of mi): A - C# - E. Zoals veel akkoorden bestaat het A akkoord op de piano uit twee gelijke intervallen, waartussen zich steeds één wie toets bevindt Dirk's Piano-stemapparaat analyseert uw instrument en berekent aan de hand van de uitkomsten de optimale stemming voor de betreffende piano. Hierdoor kunt u zonder kennis van de ingewikkelde pianostemtheorie en zonder alle intervallen te controleren uw piano snel en eenvoudig een optimale professionele stemming geven - De piano is in een slechte conditie (b.v. losse stempennen) - De piano is kwalitatief slecht meestal oudere piano's naar a4. Onder het stemmen controleert men met intervallen, zoals tertsen, kwarten, kwinten, seksten, octaven, decimen, en duodecimen. Dit is noodzakelijk om een goede stemming neer te zetten Intervallen majeur en mineur. Pythagoras (572-500 voor Christus) ontdekte een systeem om een toonladder op te bouwen door een gespannen snaar op verschillende punten af te klemmen waardoor hij verhoudingen van de verschillende intervallen kon horen. De naamgeving van de intervallen vloeit voort uit de onderlinge afstanden van tonen binnen de.

Omkeringen van intervallen PianoWebsite

Liedjes om intervallen te treffen - Tijs Kramme

  1. 13 Intervallen 14 14 Tekens en afkortingen 15 Inhoud B-examen 1 Intervallen 23 3 De Kwintencirkel 25 4 De Mineur Op een toetsenbord (piano, keyboard, accordeon) kun je goed zien waar deze halve afstanden zitten, namelijk daar waar tussen de witte toetsen geen zwarte zitten
  2. De piano voor 1/4 e toon bijvoorbeeld omvatte vier volle octaven, die van 1/16 e toon slechts een octaaf. (Carrillo ging er van uit dat het klavier gemaakt was voor de handen en meende dat het makkelijker was om de interactie tussen oog en oor aan te passen, dan om de handen aan een andere indeling van het klavier te laten wennen
  3. Piano leren spelen kan overal: op je werk, thuis en in de auto. Door verschillende technieken toe te passen ben je al snel goed op weg. Maar waar begin je en hoe pak je een pianoles goed op? Piano leren is een website die jou daarmee helpt en gelijk ook een goede online pianoles cursus aanbiedt
  4. imaal 10 karakters bestaan

Oefen hier alles wat we in deel 1 geleerd hebben: de namen van noten, sleutels en muzieknoten op de notenbalk Intervallen de terts - piano - Wendy videoles 10 Bestaand liedje oefenen - zang - Wendy videoles 9 Improviserend zingen - zang - Wendy videoles 8 Bladmuziek. moeilijke stukjes instuderen - piano - Wendy videoles 7 Een bestaand stuk instuderen - piano - Wendy videoles 6 Improviseren met 3 vingers - piano De snaren van een piano kunnen door allerlei oorzaken echter van eigenschappen veranderd zijn tijdens het leven van de piano waardoor vervanging door nieuwe snaren gewenst kan zijn. Die oorzaken zijn o.a. roest, aanslag, beschadigingen, losgelaten wikkeling, verharding van het staal en natuurlijk ook breuk Online beginnerscursus. Piano. Online beginnerscursus Piano Docent: Elize van den Berg 1 Inhoud Inleiding 3 Les 1 Het toetsenbord verkennen 4 Les 2 C-positie, centrale C-positie en het notenschrift 5 Les 3 Intervallen 10 Les 4 Het akkoord . Nadere informati Het gaat dan om het herkennen van intervallen, het herkennen van samenklanken (akkoorden) en het herkennen van het ritme van de tonen (iemand met een absoluut gehoor moet overigens ook nog samenklanken en ritmes leren herkennen). Dat trainen wordt gedaan d.m.v. solfège-oefeningen. Niet alleen het gehoor wordt daardoor getraind, maar ook de stem

P (Piano) Zacht. MP (Mezzo Piano) Tamelijk zacht. MF (Mezzo Forte) Tamelijk hard. F (Forte) Hard. FF (Fortissimo) Zeer hard. Crescendo Geleidelijk harder spelen. Decrescendo Geleidelijk zachter spelen. Herhalingen. Er zijn verschillende manieren waarop men herhalingen voorschrijft in muziek. Zo kennen we natuurlijk allemaal de dubbele. Akkoorden: theorie en akkoordsymbolen. Gepubliceerd op maandag 14 december 2020. In dit blog leer je hoe akkoorden zijn opgebouwd en hoe je akkoordsymbolen moet lezen. Heel praktisch als je gitaar, keyboard, piano of een ander instrument speelt en meer wilt leren over akkoord-theorie. Daarnaast vind je hier diverse links naar bijvoorbeeld.

Intervallen - DE HALVE TONENCIRKE

Microtonale intervallen: cent · komma · diesis · limma · apotome · wolfskwint Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 apr 2016 om 20:59. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de. Korte, zeer intensieve intervallen helpen fietsers om meer lactaatbuffer op te bouwen, zodat ze met een hoger lactaatniveau kunnen fietsen en daarnaast hun vermogen verbeteren. Je zult het vast al.

Beschrijving. In deze twaalf eenvoudige etudes staat steeds één interval, van kleine secunde tot octaaf, centraal. De training van het bewustzijn van deze muzikale bouwstenen gaat gepaard met het oefenen van allerlei andere muzikaal-technische elementen, waarbij voordracht een bijzonder belangrijke rol speelt Intervallen (sprongen in de toonhoogte) worden lastiger naarmate deze groter en sneller worden. Dit komt omdat je zeer snel en precies de spanning in een spiert moet variëren. Het maken van grote en snelle intervallen stelt op een gitaar, piano of keyboard eigenlijk niets voor Hal Leonard pianomethode lesboek 2 is het tweede deel van een prachtige serie lesboeken!Dit boek sluit mooi aan op lesboek 1. Het begint met de C positie, en verplaatst geleidelijk ook naar andere posities op de piano

Stemvorming met Rob In Stemvorming met Rob staan iedere week adem- en inzing-oefeningen centraal. Daarnaast is er aandacht voor het leren horen van intervallen (de afstand tussen de tonen) en wordt iedere video afgesloten met een lied. In video 1 gaan we werken aan houding en aan een lage ademhaling. Verder gaan we de ade Piano Adventures ® Deel 2 Lesboek. Het Lesboek Deel 2 behandelt alle noten op het systeem en versterkt de kennis van de nuttige 'kapstoknoten'. De muzikaliteit wordt vergroot door de introductie van legato- en staccatospel. De leesvaardigheid ontwikkelt zich met de herkenning van de intervallen van secunde tot en met kwint

Ezelsbruggen muziektheorie - Popschool Maastrich

Jonge kinderen piano leren: hoe ga je te werk? Het is al vaak genoeg bewezen dat het aanleren van het bespelen van instrumenten (en dan met name de piano) de emotionele en mentale ontwikkeling van kinderen enorm kan stimuleren. Daarnaast is het ook heel leuk en naast het ontwikkelen, leren de kids natuurlijk ook pianospelen, wat al een winst op. Piano (en andere klavierinstrument)muziek wordt geschreven met twee notenbalken. De onderste balk heeft een F-sleutel en is voor de (lage) noten die met de linkerhand gespeeld worden. De bovenste balk heeft een G-sleutel en is voor de (hogere) noten die met de rechterhand gespeeld worden Eenvoudige muziektheorie. De meeste muziek volgt de richtlijnen zoals die beschreven staan in de muziektheorie. Toonladders zijn de kapstok waaraan een muziekstuk is opgehangen. Door een toonsoort of toonladder te kiezen, legt men de intervallen en akkoorden als het ware vast; ze moeten passen binnen de regels van die toonsoort

Music Theory Intervals

Gehoortrainer: intervallen leren herkennen op gehoo

Serie 5 les 3 Intervallen. Deze les gaat over intervallen. Afstanden tussen twee noten Alfreds Basic Piano Library lesboek 1b is het tweede boek in deze populaire reeks pianolesboeken. Aan het begin van het boek worden de concepten uit deel 1a nog eens vluchtig doorgenomen. Vervolgens worden op speelse wijze nieuwe concepten geïntroduceerd zoals tempoaanduidingen, achtsten en het gebruik van het sustainpedaal

intervallen - contactmuzie

LUISTERFRAGMENTEN bij 'Jazztermen van A tot Z' Klik op het icoontje achter de jazzbegrippen. U wordt dan of naar een geluidsfragment geleid of naar een YouTube link of een bijbehorende webpagina Door regelmatig je piano te laten stemmen zorg je ervoor dat hij op de juiste toonhoogte blijft. Dit is belangrijk omdat de hele piano is gebouwd op een bepaalde toonhoogte. Op die toonhoogte komt je piano het beste tot zijn recht. Daarnaast zorg je, door te stemmen, dat de tonen onderling netjes op een rij staan, met de juiste intervallen

Hoe herken je intervallen (met muziek)? - GoeieVraa

(grotere) intervallen; forte en piano; mogelijkheden tessituur (genoteerd) differentiatie in de articulatie; beginselen van binaire en ternaire tongslag; dynamische schakeringen, crescendo, diminuendo; differentiatie van de klankkleur; opdrijven van de snelheid; alternatieve vingerzettingen voor wisselnoten in een vlug tempo en triller Zing mee. De koren zijn vaak op zoek naar nieuwe zangers. Voor bepaalde stemgroepen kan er een wachtlijst zijn. Neem voor meer informatie contact op met: Residentie Kamerkoor: Tineke de Vos-Elsenaar. Residentie Bachkoor: Marijn Zwart Je kunt intervallen leren horen door te oefenen met een piano of digitaal. Er zijn programma's via het internet te vinden bijvoorbeeld. NB Intervallen worden ook wel eens met cijfers aangeduid. Een kleine terts is dan K3, een reine kwart dan R4 of een grote secunde wordt G2. NB Kom je er alleen niet uit of wil je extra oefening

wat zijn intervallen - Pianoles van Ren

Intervallen, achtsten, achtste triolen, zestienden & Broken Bijnaudi + Les 1: Introductie: Les 2: Intervallen: Les 3: Nog meer intervallen: Les 4: Tip: herken het interval: Les 5 'Broken Bijnaudi' in achtsten: Les 6 'Broken Bijnaudi' in achtste triolen: Les 7: Nu in zestienden! Les 8 'Broken Bijnaudi' met orkest: Module 4: 6/8 maat, Amazing. Gelijkzwevende stemming piano gebruiken we vanaf de twintigste eeuw. Daardoor kunnen we alle toonsoorten spelen, maar klinkt onze piano wel altijd vals. Reviews . Over René . De afstand van de intervallen werd zo aangepast dat alle intervallen niet helemaal zuiver klonken, maar dat het verschil zo klein was,. Intervallen majeur en mineur. 1 Reactie. Pianoles. De do's en don'ts bij het leren piano spelen. Pianoles. Piano tips voor beginners. Pianoles. Componisten voor beginners. Pianoles. Onderhoud van je piano. Pianoles. De geschiedenis van de piano in een notendop. Pianoles. Piano: kopen of huren? Pianoles. Pagina 1 van 2 1 2 » Klik. hehehe een beetje domme vraag misschien in jullie ogen: Ik heb een vraagje over de intervallen. Kom er bij sommige niet uit . Deze dus: een kleine terts op e = ges of f(dus op je vingers e,f,g -kleine secunde = ges of f

Intervallen - Linda Kessels Zan

Praktisch handboek piano Leer op een visuele manier akkoorden en technieken zonder kennis van muziektheorie. Auteur: Mary-Sue Taylor Taal: Nederlands 4,3 5. 4 Zodra u aan de hand van eenvoudige oefenstukjes alles hebt geleerd over stappen en intervallen, over dynamiek en tempo, over metrum,. Intervallen en akkoorden oefenen. De site waar je dit kunt oefenen is Engelstalig. Dus eerst even wat uitleg: De volgende afkortingen worden in het Engels gebruikt (bij zowel intervallen als akkoorden)

Intervallen Een mooi voorbeeld hiervan is de piano. De linker- en rechterhand krijgen allebei een eigen notenbalk. Die aparte notenbalken staan onder elkaar, en worden met elkaar verbonden tot 1 leesregel door een accolade e/o verticale streep aan de linkerkant alle intervallen op de grondtoon groot rein: ineen dalende majeurladder zijn alle intervallen onder de grondtoon klein of rein. (zie ook 2.7. Toonladders). • Bij het berekenen van grotere intervallen (sext, septiem) is het in het begin; makkelijker te denken via de omkering. 2.2.6. Opmerkingen 1 Nu bleek bij de cursus over De toonladder en haar intervallen in het licht van de ontwikkeling van mens & wereld dat de beschikbare piano ondanks deskundig gestemd en muzikaal bespeeld te zijn, verre van ideaal was. Het is een oud beestje en er is zo weinig eer aan te behalen dat we uit moeten kijken naar een ander en vooral beter instrument Met deze online pianoles (& keyboard) leer jij op een heel leuke en effectieve wijze pianospelen, noten lezen, akkoorden spelen en muziektheorie

Die Akkorde – Piano Lang Aachen

Herkennen en naspelen van tonen, intervallen en akkoorden

13 Intervallen 12 14 Tekens en afkortingen 13 15 Proefexamen 14. 3 1 Noten en notenbalken Muziek bestaat uit p = piano = zacht mp = mezzo piano = tamelijk zacht mf = mezzo forte = tamelijk sterk f = forte = sterk ff = fortissimo = zeer sterk = crescendo = geleidelijk sterker wordend Basiscursus Hoofdstuk 6 - Oefeningen Voorslagen (versieringen) Hoofdstuk Voortgang 0% voltooid In de klassieke muziek zijn er veel 'versieringen'. Manieren om het spel te verfraaien. De voorslag is er eentje die ook veel in jazz-, blues- en popmuziek wordt gebruikt. Je slaat een noot niet echt aan en hij mag qua tijdsduur niet 'meetellen'. Je snoept hem dus af van de tijdsduur van. Een piano stemmen, kan je dat zelf? Piano stemmen is echt een vak apart. Een pianostemmer heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd, het is dus niet iets dat je zomaar even doet. Maar beschik jij over flink wat doorzettingsvermogen en zelfkritiek? Dan kan jij proberen om zelf je piano te stemmen Goed onderhoud voor je piano. De piano is een prachtig, klassiek snaarinstrument dat echter wel regelmatig een onderhoudsbeurt nodig heeft. Een piano bestaat namelijk uit meerdere complexe onderdelen, waardoor het belangrijk is dat je deze goed en tijdig onderhouden wordt

E7 | Ackord pianoPiano onderdelen | Hoe heten de onderdelen van een piano?Gm6 | Ackord pianoA7 | Ackord piano

De opbouw van majeur toonladders. Hoe een toonladder klinkt wordt bepaald door de verschillende intervallen waaruit de toonladder bestaat. Majeur en mineur toonladders zijn de meest voorkomende toonladders en worden gebruikt in veel soorten muziek, maar er zijn nog heel veel andere toonladders Muziektheorie part 1. Lees Muziektheorie part 1 in PDF. De afgelopen weken hebben we ons in TIPS & TRUCS vooral gericht op het bewerken. en het verbeteren van het geluid, o.a. door middel van effecten en processoren. Welke microfoon het beste is in welke situatie, maar ook de werking van Equalizers. en compressoren zijn onder andere besproken Intervallen . De toonladder van C majeur heeft zeven stamtonen. Deze stamtonen worden vernoemd naar hun interval. Belangrijk is te weten dat de middelste C op de piano een octaaf hoger klinkt dan die op de gitaar. Dit komt omdat gitaarpartituren een octaaf hoger worden uitgeschreven Alle piano's zijn een beetje vals. Vals is misschien een beetje kort door de bocht, maar toch is er het nodige kunst- en vliegwerk nodig geweest om de natuurlijke, ook wel reine, intervallen in het zwart-witte stramien van een piano samen te proppen. Met 7 witte toetsen en 5 zwarte toetsen heb je per toonladder 12 halve tonen op een piano Muziek. Grote tertsen en kleine tertsen. Deze kun je onthouden aan de hand van Tante SI-DO-MI-Fa (De zus van Tante Sidonia) Een grote terts = 2 tonen. Een kleine terts = 1 .5 tonen. De kleine terts zit alleen tussen mi-fa en si-do. Karen Fuchs 6 Een piano is het beste instrument om te gebruiken bij het geven van voorbeelden voor het begrijpen en uitleggen van deze concepten. Ze zijn handig voor het bepalen van de toonsoort van de muziek. Mineur-intervallen hebben een halve toonsafstand minder dan majeur intervallen, waardoor de klank ervan verandert