Home

Operatie epilepsie risico

De kans groot is dat de patiënt na de operatie aanzienlijk minder of helemaal geen aanvallen meer heeft. Soms passen we epilepsiechirurgie ook toe bij patiënten die wel aanvalsvrij zijn met medicatie, maar bij wie we de onderliggende oorzaak van de epilepsie vrij eenvoudig met een operatie kunnen verhelpen Het risico op een blijvende beschadiging van de motorische functie en/of de taalfunctie ligt tussen de 1 tot 2 procent. Een veel voorkomend neveneffect van een slaapkwaboperatie is een kleine gezichtsveldbeperking. Deze gezichtsveldbeperking kan blijvend zijn, maar de patiënt heeft hier doorgaans geen hinder van

Epilepsiechirurgie - UMC Utrech

Doordat epilepsie onverwacht optreedt en het tijdelijk de autonomie over het eigen handelen aan mensen ontneemt kan het grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Mensen kunnen onzeker of bang worden omdat ze nooit weten wanneer een aanval toe zal slaan. Autorijden met epilepsie is aan wettelijke regels gebonden Epilepsiechirurgie is een hersenoperatie met als doel epileptische aanvallen te stoppen. We hebben meer dan 15 jaar ervaring en streven ernaar om zowel de evaluatie als een eventuele operatie in een zo kort mogelijk tijdsbestek te laten plaatsvinden

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Epilepsiechirurgie: voor wie

De operatie Voorbereiding op Resultaten van epilepsiechirurgie De hersenoperatie Verdoving Weefselonderzoek Mogelijke risico's en complicatie De resultaten van epilepsiechirurgie zijn meestal goed. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de epilepsie en het type operatie: Meer dan 80 procent van alle geopereerde kinderen heeft minder aanvallen. Ongeveer 75 procent van de kinderen heeft twee jaar na de operatie helemaal geen aanvallen meer Epilepsieaanvallen kunnen gepaard gaan met verschillende risico's. De risico's kunnen onder andere aanwezig zijn in het wonen, op het werk, de dagbesteding of de opleiding, bij deelname aan het verkeer en bij sport en vrijetijdsbesteding. Daarnaast kan er ook sprake zijn van nachtelijke risico's Epilepsie kan in welke vorm dan ook gevaarlijk zijn bij bijvoorbeeld het autorijden of zwemmen. De behandeling van epilepsie omvat meestal medicijnen en in zeldzame gevallen een operatie. Het doel is vaak om de frequentie en de intensiteit van de aanvallen te elimineren of te verminderen

Na epilepsiechirurgie 72% patiënten aanvalsvrij - UMC Utrech

Bij epilepsie die bijvoorbeeld door een vasculair letsel wordt veroorzaakt is de kans om aanvalsvrij te worden na een operatie 85 procent als je binnen één jaar opereert. Ga je echter pas na twintig jaar opereren, dan is die kans verlaagd naar 70 procent. Patiënten hebben dan dus minder lang medicatie nodig. Behandeling op maat De operatie kan alleen bij kinderen worden uitgevoerd waarbij epileptische activiteiten aanwezig zijn in een deel van de hersenen (focale epilepsie). De epilepsiechirurg bepaald of uw kind ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een operatie of dat er te veel risico's aan verbonden zijn Een epileptische aanval kan gevaarlijk zijn, maar is dat niet altijd. Dit verschilt per type aanval. Vraag daarom goed aan de arts welke risico's er zijn voor je kind. Zo weet je waar je op moet letten. Andere tips zijn: Probeer je kind zo goed mogelijk uit te leggen wat er tijdens een aanval gebeurt Deze tijdsduur is te lang gezien de vele bijwerkingen van medicijnen tegen de epilepsie, de impact van de aanvallen op de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van patiënten en het verhoogde risico op plotseling overlijden, aldus de onderzoekers. Volgens de wetenschappers is er een heel hoge kans om te genezen van epilepsie na een operatie Deze tijdsduur is te lang gezien de vele bijwerkingen van medicijnen tegen de epilepsie, de impact van de aanvallen op de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van patiënten en het verhoogde risico op plotseling overlijden, aldus Maastricht UMC+. Volgens de onderzoekers is er een heel hoge kans om te genezen van epilepsie na een operatie

Epilepsiechirurgie UZ Leuve

Epilepsie kan ook als nieuw verschijnsel optreden na de operatie, dan zullen er medicijnen tegen epilepsie moeten worden gestart. Overige mogelijke complicaties Trombose: Operatiepatiënten en patiënten die langdurig in bed liggen hebben een verhoogd risico om trombose in de aders van het bekken en de benen te ontwikkelen (trombosebeen) Epilepsie: sommige patiënten krijgen na een hersenoperatie epileptische aanvallen. Als dit bij u gebeurt, krijgt u hiervoor medicijnen. Meestal zijn deze aanvallen tijdelijk. Als u vóór de operatie al epileptische aanvallen heeft gehad, is de kans groot dat u deze ook nog heeft na de hersenoperatie slaapkwab-chirurgie, bereidt de neuropsycholoog in Kempenhaeghe u hierop voor. De neuropsycholoog neemt dan voorafgaand aan de operatie diverse taaltesten met u door. Dezelfde testen krijgt u tijdens de operatie. Na de operatie Na de operatie gaat u naar de recovery (uitslaapkamer) om bij te komen van de narcose of de verdoving

Voordelen en risico's ‒. DBS-therapie. DBS-therapie kan altijd aan de specifieke behoefte van de patiënt worden aangepast. Anders dan bij andere operaties bij epilepsie, worden bij DBS-therapie geen hersendelen vernietigd of verwijderd. DBS-therapie is bovendien volledig omkeerbaar: het systeem kan desgewenst altijd weer uit het lichaam. Epilepsiechirurgie is vaak heel effectief, het loont patiënten hier goed over voor te lichten. Peter van Rijen (60), neurochirurg, en Janine Ophorst (40), verpleegkundig specialist epilepsiechirurgie, staan stil bij de voorbereiding en uitvoering van epilepsiechirurgie. Beiden werken in het UMC Utrecht Hersencentrum Adviezen over leefregels en risico's bij epilepsie moeten zoveel mogelijk op de individu worden afgestemd. In beginsel worden zo min mogelijk beperkingen opgelegd. Het getuigt van goed zorgverlenerschap wanneer er een open gesprek plaatsvindt over de risico's en andere gevolgen van epilepsie, waardoor de patiënt beter voorbereid is op de keuzes in het leven Een uitgebreid onderzoek voorafgaand aan de operatie moet de risico's en mogelijke bijwerkingen van de narcose zo veel mogelijk beperken. Uw hond krijgt altijd een narcosemiddel toegediend dat precies passend is. Tips verzorging hond na narcose. Het kan zijn dat uw hond na een (zware) operatie nog wat versuft is bij thuiskomst De chirurg moet zeker weten dat het deel waar de epilepsie ontstaat kan worden verwijderd en dat de operatie geen beschadigingen in de hersenen kan opleveren met gevolg van verlies van hersenfunctie. De operatie mag niet plaatsvinden als er kans is op verlies van geheugen, van spraak of andere belangrijke functies van de hersenen

Epilepsiechirurgie - Het WK

Weinig risico. Een bypassoperatie wordt vaak uitgevoerd. Het is een relatief veilige operatie met een grote kans op succes. Mogelijke complicaties zijn nabloedingen, koorts, ontsteking van de operatiewond en hartritmestoornissen. Meestal zijn deze problemen goed te behandelen. Ze treden vooral direct na de operatie op als je nog in het. Risicoafweging bij epilepsie. Epilepsieaanvallen kunnen gepaard gaan met verschillende risico's. De risico's kunnen onder andere aanwezig zijn in het wonen, op het werk, de dagbesteding of de opleiding, bij deelname aan het verkeer en bij sport en vrijetijdsbesteding. Daarnaast kan er ook sprake zijn van nachtelijke risico's epilepsie (zie folder risico's en epilepsie van het Epilepsiefonds); • Bespreek of andere behandelmogelijkheden als operatie, neurostimulatie en ketogeen dieet voor jou geschikt zijn, als je met alleen medicijnen niet aanvalsvrij wordt. De folder is ontwikkeld in het kader van het project ' SUDEP actie' doo Niet alleen kinderen met refractaire epilepsie komen in aanmerking voor epilepsiechirurgie, soms passen we epilepsiechirurgie ook toe bij patiënten die wel aanvalsvrij zijn met medicatie, maar bij wie we de onderliggende oorzaak van de epilepsie vrij eenvoudig met een operatie kunnen verhelpen. Een operatie is op bijna alle leeftijden mogelijk Ook het risico op ongelukken bij aanvallen wordt meegenomen. Bovendien is opereren alleen mogelijk bij een focale vorm van epilepsie. Tot slot nemen de artsen de risico's van de operatie in overweging. Soms kan een operatie leiden tot blijvende beschadiging van de hersenen. Denk aan verlamming, verlies van spraak, geheugenverlies

Het resultaat van de operatie is ook iets geringer. In een in 1987 gepubliceerd overzicht van de verzamelde resultaten bij 3245 chirurgische interventies in 40 centra in de wereld bleek dat bij 824 patiënten met extratemporale epilepsie een operatie was uitgevoerd Epilepsie: Tijdens een hersenoperatie kunnen epileptische aanvallen ontstaan. Dit komt weinig voor en leidt vrijwel nooit tot blijvende epilepsie. Wel heeft het, als dit voorkomt, tijdelijke gevolgen voor het mogen autorijden. Verwardheid: door de operatie kan (tijdelijk) verwardheid ontstaan (ongeveer 5%) Sinds mijn operatie in 2012 heb ik geen aanvallen meer gehad. Ik functioneer weer als vanouds. Door mijn epilepsie was ik deels arbeidsongeschikt geraakt en op mijn werk bij de muziekschool vond een reorganisatie plaats. In 2014 ben ik voor mezelf begonnen en inmiddels heb ik een goedlopende praktijk als muziekdocente Bij grote tumor operaties is het risico groter dan bij een hernia operatie op één niveau. Spondylodese ingrepen worden uitgevoerd bij kans op instabiliteit na de operatie. De risico's zijn het zelfde als bij de andere operaties aan de wervelkolom. Daarbij komt nog het risico van een verkeerd geplaatste schroef in de wervels Versie 21 juli 2021 Zie onderaan pagina voor een overzicht van de wijzigingen onder versiebeheer. Of zie paragraaf 1.3 voor een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen in deze versie t.o.v. de vorige.. 1. Over deze richtlijn 1.1 Inleiding. De informatie in deze richtlijn, de professionele uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie, is tot stand gekomen op basis van het rapport van de.

O Yes!! Het werd gebracht als een mogelijke oplossing voor het probleem. Maar het gaat me niet zozeer om de epilepsie zelf, mijn grootste zorg is de medicatie die hij zijn hele leven lang moet gaan slikken. Maar een operatie heeft risico's natuurlijk. Als die te groot zijn, gebeurt het niet, dat is simpel. Uiteindelijk heeft hijzelf het laatste. Andere risico's zijn het ontstaan van een bloeding, vochtophoping in de hersenen (hersenoedeem), epilepsie of een infectie. Als een bloeding of hersenoedeem ontstaat, kunt u last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, braken, verwardheid, zenuwaanvallen en toenemende sufheid. Het risico dat u overlijdt door deze operatie, is zeer klein

Psychologisch onderzoek | Diagnose van epilepsie | (Poli

Risico was dat ik wederom verlamd zou raken als het mis zou gaan. Ik heb huilend gezegd dat ik mijn rechter lichaamsdeel weer in zou leveren als ik maar van die epilepsie af zou zijn. Terwijl ik dit typ stromen mijn ogen weer vol. Epilepsie voelt voor mij als een tikkende tijdbom alleen weet je niet wanneer deze af gaat In totaal 31 patiënten hadden al vóór de operatie psychologische of psychiatrische specialistische hulp nodig (gehad). Van hen hadden 29 temporale epilepsie en 20 uit deze groep hadden ook postoperatief specialistische hulp nodig. De andere 18 patiënten kregen pas na de operatie, dus de novo, psychische problemen Wanneer de epilepsie ook op een andere plek of in de andere hersenhelft ontstaat, dan kunnen deze plekken er voor zorgen dat kinderen na de operatie last blijven houden van epilepsie-aanvallen en maken dat het misschien wel niet verstandig is om epilepsiechirurgie te laten uitvoeren Slaapkwab-epilepsie (temporale epilepsie) is een veel voorkomende vorm van epilepsie. Deze ontstaat in de slaapkwab (zie afbeelding 1). Zij bespreken met u welk type operatie plaats gaat vinden evenals het doel, de risico's en de gang van zaken na de operatie Het risico op post-traumatische epilepsie is vooral hoog als de schedel is gebroken, de beeldvorming van de hersenen bestuderen om te bepalen of post-traumatische aanvallen waarschijnlijk zijn en welke operatie of behandeling moet worden uitgevoerd

Tibetaanse Terrier Weert — wij fokken tibetaanse terriersWat is de pil? Waarom gebruiken we anticonceptie?

Een operatie brengt immers altijd een risico met zich mee. De beoogde winst van behandeling moet afgewogen worden tegen de risico's. Een operatie kan ook zorgen dat radiotherapie na deze operatie, bijvoorbeeld in het geval van een kwaadaardige tumor, meer kans van slagen heeft Door DBS kunnen bewegingsstoornissen, tics, dwanggedachten en - handelingen, en epileptische aanvallen verminderen waardoor het voor patiënten mogelijk wordt bepaalde dagelijkse activiteiten weer zelf uit te voeren. Aan elke operatie zijn risico's verbonden. Door het inbrengen van de elektroden kunnen beschadigingen optreden in de hersenen Onafhankelijke informatie en tips over hoofdbeschermers of epilepsie valhelmen. Dit hulpmiddel vermindert de kans op hoofdletsel als u, uw partner of kind meer risico heeft op vallen

Kinderneurologie.e

De chirurgische behandeling van epilepsie Nederlands

operatie al epilepsie gehad, dan houdt u hier na de operatie ook kans op • herseninfarct: dit kan tijdelijke of permanente uitval geven • zwelling (oedeem) op de plek van de operatie: dit kan eveneens tot toename van uitval van lichaamsfuncties leiden. Dit is meestal tijdelijk en de kans is groot dat het herstelt als de zwelling weer afneem Adviezen over leefregels en risico's bij epilepsie moeten zoveel mogelijk op de individu worden afgestemd. In beginsel worden zo min mogelijk beperkingen opgelegd. Het getuigt van goed zorgverlenerschap wanneer er een open gesprek plaatsvindt over de risico's en andere gevolgen van epilepsie, waardoor de patiënt beter voorbereid is op de keuzes in het leven Iedere operatie brengt bepaalde risico's met zich mee. Om deze risico's te verkleinen wordt u voor de operatie uitvoerig onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar uw algehele conditie, de conditie van uw hart en naar de eventuele andere ziekten of aandoeningen

1 Informatiebrochure: chirurgie voor moeilijk te behandelen epilepsie Wat is een epileptische aanval en wat is epilepsie? De hersenen bestaan uit grijze en witte stof. De grijze stof ligt aan de buitenkant van de hersenen en de witte stof aan de binnenkant. De grijze stof bestaat uit de zenuwcellen en de witte stof uit de zenuwuitlopers, die de bedrading tussen de verschillende zenuwcellen. De epilepsie-operatie is de behandeling van epilepsie door middel van neurochirurgische procedures. Het is een beproefde en erkende behandelvorm in gespecialiseerde centra. Als de medicamenteuze behandeling van epilepsie niet leidt tot een bevredigende leefsituatie, moet de mogelijkheid van een chirurgische behandeling voor epilepsie worden onderzocht Risico's van invasieve EEG bij kinderen? Het team onderzocht de bijwerkingen van invasieve EEG-opnamen bij 95 kinderen tussen 1994 en 2009. De meerderheid van de gevallen van epilepsie bij kinderen kan met medicijnen worden bestreden, hoewel chirurgie zeer effectief is wanneer medicijnen niet succesvol zijn

Kinderen kunnen door de deep brain stimulation minder last hebben van bewegingsstoornissen, epilepsie en/of gedragsproblemen en meer controle hebben over hun eigen lichaam. Wat zijn de risico's van deep brain stimulation? Operatie risico Een operatie aan de hersenen kent altijd een risico voordelen en risico's. - Bij patiënten die een miskraam of een voortijdige bevalling hebben meegemaakt, moet PTNS thuistherapie tijdens de zwangerschap niet worden toegepast. - PTNS thuistherapie mag niet worden gebruikt bij patiënten met vroege weeën. - Tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap mag PTNS thuistherapie in het algemee De risico's van de operatie hangen af van de plaats, grootte en ligging van het meningeoom. De neurochirurg bespreekt uw situatie met u. Een patholoog-anatoom onderzoekt het weefsel, dat de neurochirurg tijdens de operatie verwijderd heeft. Een week tot 10 dagen na de operatie is de uitslag meestal bekend

Operatie Live, niertransplantatie Op 31 oktober 2012 heeft omroep MAX voor de derde keer op rij een operatie live op televisie uitgezonden. In het program Operatie Live, openhartoperatie Jan Slagter, oprichter van omroep MAX, besluit in 2010 een openhartoperatie live op televisie uit te zenden Aan elke operatie zijn risico's verbonden. We moeten daarom weten of u wel of niet gereanimeerd wilt worden als het nodig is. Misschien heeft u ook zelf ideeën of wensen over wel of niet reanimeren. We vragen u uitdrukkelijk om . 6 die te bespreken Kanaalverwijdende operatie / Operaties neurochirurg / Behandeling | neurologen-alrijne. Niet iedere lumbale kanaalstenose hoeft te worden geopereerd, zoals in het begin van de aandoening, als de mensen er weinig klachten van hebben. Als de klachten echter aanzienlijk zijn en het sociale functioneren van de patiënt dreigen te verstoren terwijl. Deze registratie is een methode om epileptische aanvallen te meten met behulp van elektroden binnen de schedel. Elektroden worden tijdens een operatie in en op uw hersenen geplaatst. Op dit blad krijgt u meer informatie over deze operatie en de opname van 2 weken op de afdeling Medium Care Neurologie/Neurochirurgie

Alweer primeur voor UZ Leuven: operatie met laser voor epilepsiepatiënten. UZ Leuven voerde zopas de eerste MRI-geleide laseroperatie in de Benelux uit bij een vrouw met epilepsie Epilepsie kan met verschillende medicijnen of operaties worden behandeld. Een mogelijke behandelingsoptie is de diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation - DBS) van Medtronic. De behandeling van epilepsie is erop gericht het aantal aanvallen zo veel mogelijk te beperken of zelfs ervoor te zorgen dat u geen aanvallen meer krijgt

Epilepsie / Neurologische gevolgen NAH / Gevolgen

 1. Openhartoperatie beter voor complexe patiënt? Patiënten die ernstige afwijkingen hebben aan hun kransslagaders kunnen beter worden geopereerd dan gedotterd. Na een openhartoperatie (bypass) is de kans dat deze patienten overlijden 20% kleiner dan na dotteren. Dit blijkt uit het onderzoek van het Erasmus MC
 2. Harrie Baudewijns was jarenlang in de veronderstelling dat hij de rest van zijn leven moest leren omgaan met dagelijkse epileptische aanvallen. Totdat er een hoopgevend bericht kwam van het Academisch Centrum voor Epileptologie. In dit samenwerkingsverband tussen het Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe wordt een bijzondere behandelmethode aangeboden die patiënten zoals Harrie perspectief biedt op.
 3. deren

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Epilepsiechirurgi

De operatie - Over Epilepsiechirurgi

 1. uten tot zelfs uren na de operatie nog wat suf en kunt u zich niets meer herinneren van de operatie
 2. Deze operatie wordt meerdere malen per jaar in het ETZ uitgevoerd. uitgeoefend. Dit kan klachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, epileptische aanvallen (stuipen of toevallen met schokken van armen en benen) of uitval van functies. Bij elke operatieve ingreep bestaat een risico op mogelijke problemen
 3. Het risico neemt af met de leeftijd: gemiddeld is de kans op recidief bij mensen onder 20 jaar meer dan 90%, boven 50 jaar slechts 10%. Jonge actieve mannen lopen het grootste risico op herhaling. Bij hen is de winst van een stabilisatie daarom het grootst. Operatie Labrum/kapselfixatie, Bankart repai
 4. g van enkele risico's en complicaties. Bloedingen. Infecties van de wond of in de buik. Beschadiging van omliggende organen tijdens operatie. Beschadigingen van de galwegen. Vor
 5. Dit risico is met name verhoogd bij operaties of bloedingen in de hersenkamers. De afvoer van hersenvocht naar buiten het lichaam of naar een andere plek in het lichaam kan in dat geval noodzakelijk zijn. Soms komen er na de ingreep epileptische aanvallen voor die van voorbijgaande of van blijvende aard kunnen zijn

Risicoafweging bij epilepsie Kennisplein Gehandicaptensecto

Wat is epilepsie? - Neurologie Centrum Amsterda

 1. Zelfstandig wonen met epilepsie is niet zonder risico. Daarbij valt te denken aan hogere risico's op ongevallen en vroegtijdig overlijden. In enkele gevallen biedt een operatie uitkomst. In 30% van de gevallen blijven de aanvallen echter plaatsvinden
 2. Integrilin wordt ook gebruikt om bloedstolsels te voorkomen vóór de operatie om een procedure te starten om slagaders te openen en voorwerpen of chirurgische instrumenten in te brengen. ticagrelor Dit medicijn wordt samen met aspirine gebruikt om complicaties van het hart en de bloedvaten te voorkomen die een dodelijk risico voor mensen vormen die een hartaanval of ernstige pijn op de borst.
 3. i-MAZE operatie (boxlesie
 4. der klachten. Vooral bij uitzaaiingen die groter zijn dan 2,5 cm kunt u dit merken. Het weggehaalde weefsel wordt onderzocht onder de microscoop, om te bepalen dat het een uitzaaiing is. Risico's van een operatie aan de hersenen zijn. een ontsteking van de wond; bloedinge
 5. E. Epilepsie: Chirurgische verwijdering van de slaapkwab; Epilepsie: Diepe hersenstimulatie (DBS) De operatie Epilepsie: EEG-registratie binnen de schedel De operatie en uw verblijf op de Medium Care C5; Epilepsie: Stereo-EEG (SEEG) Het meten van hersenactivitei
 6. Syncope Migraine met aura Focale epilepsie. Sterk verhoogd risico op infarct> gemiddeld 25% binnen 5 jaar. Geslaagde carotisdesobstructie wordt kans op nieuwe TIA of infarct met 16% in daaropvolgende 5 jaar. Risico's: perioperatieve morbiditeit en mortaliteit 3-6%. Operatieve verwijdering intracerebraal hematoom
 7. Coronavaccinatie en uw aandoening: vraag en antwoord. Op deze pagina vindt u informatie over coronavaccinatie. De meeste patiënten kunnen gevaccineerd worden. Bij sommige aandoeningen en behandelingen zijn adviezen opgesteld over de vaccinatie, wat het beste is om te doen. Houdt u er rekening mee dat de informatie nog niet volledig is

Na epilepsiechirurgie is bijna driekwart van de patiënten

 1. De operatie kan ook epileptische aanvallen uitlokken. De belangrijkste risicofactor hiervoor is behandeling met cortisone wegens acute afstotingsverschijnselen van de net getransplanteerde longen. Andere uitlokkende factoren zijn een leeftijd jonger dan 25, mucoviscidose hebben, een infectie of een voorgaande beroerte
 2. Chirurgie. Sommige mensen hebben mogelijk een operatie nodig om hun aanvallen te stoppen. Bij een operatie wordt een deel van de hersenen verwijderd waardoor een persoon epileptische aanvallen krijgt. Deze gebieden omvatten littekenweefsel, een tumor of andere afwijkingen. Een operatie wordt meestal als een laatste redmiddel beschouwd
 3. 'Pleister' voorkomt lekkage hersenvocht na operatie Hersenvocht lekkage na een hersenoperatie is een veel voorkomende en vervelende complicatie. Neurochirurg Tristan van Doormaal uit het UMC Utrecht ontwikkelde daarom samen met het Brain Technology Institute in Utrecht en Polyganics bv in Groningen een 'pleister' die ervoor moet zorgen dat de hersenvliezen na een operatie gesloten blijven
 4. Opereren bij hartklachten is ook groot risico, dus als de oude hond maar relatief weinig last heeft zou ik alleen opereren bij echte noodzaak en evt pijn bestrijden.Zo zullen de artsen er ook over denken. Indien wel noodzaak zou ik wel eerst zorgen dat de hond al tijdje aan hartmedicatie zit.Ook epilepsie kan verslechteren door operatie
 5. Als er sprake is van uitzaaiing naar het hersenweefsel, wordt gesproken van hersenmetastasen. Elke vorm van kanker kan naar de hersenen uitzaaien. Hersenmetastasen zijn vaak afkomstig van een primaire tumor in de long, borst of huid (bij melanoom). Soms ontstaan er uitzaaiingen naar de hersenvliezen (zie afbeelding 1)
 6. Er geldt een ander nabehandelingstraject wanneer u een operatie moet ondergaan om de schouder weer in de kom te krijgen en stabiel te houden in de kom. Na een eerste schouderluxatie is het risico op een volgende schouderluxatie verhoogd
 7. g onder het niveau van de operatie. Epilepsie. Epilepsie is een verzamelnaam van stoornissen in de hersenen die gepaard gaan met in aanvallen optredende verschijnselen. Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland lijdt aan epilepsie. Er worden verschillende vormen van epilepsie onderscheiden

Video: Refractaire epilepsie - Het WK

Wat is epilepsie? - Hersenstichtin

 1. Voor een operatie moet een dier onder narcose gebracht worden. Een operatie en een narcose zijn nooit zonder risico, het is echter belangrijk om dit risico zo laag mogelijk te houden. Dit kan bereikt worden door je huisdier vooraf aan de narcose uitgebreid te controleren
 2. Zeer laag. GRADE. Er zijn aanwijzingen dat preventieve ossale chirurgie (femur-/ bekken-osteotomie) al of niet gecombineerd met weke delen chirurgie gepaard gaat met een aanzienlijk risico op ernstige complicaties en pijn bij kinderen met milde of ernstige spastische cerebrale parese (GMFCS I tot V) en heuplateralisatie, gebaseerd op onderzoek bij kinderen met cerebrale parese en (overwegend.
 3. De heling van het anale wondje kan soms wel enkele weken duren.Risico's van de ingreep Geen enkele operatie is zonder risico's. Dit zijn mogelijke gevolgen van de ingreep. Nabloeding. Ontwikkeling van een ontsteking of abces. In het begin moeilijkere controle over windjes. Na 1 jaar is dit praktisch altijd genormaliseerd
 4. Bij een biopsie wordt een stukje weefsel van een hersenafwijking weggenomen om te bepalen om wat voor afwijking het precies gaat. Vaak wordt dit op initiatief van een neuroloog gedaan. De neurochirurg voert het biopt uit en de neuropathaloog onderzoekt het daarbij verkregen weefsel
 5. Hoog risico overlijden coronapatiënten na operatie. Patiënten die besmet zijn met het coronavirus hebben na een operatie een ernstig verhoogd risico op overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van het internationale chirurgennetwerk COVIDSurg Collaborative waar VieCuri Medisch Centrum deel van uitmaakt
 6. Chirurgie is na medicatie de eerstvolgende optie bij de behandeling van epilepsie. Een EEG in combinatie met een MRI- of CT-scan wijst uit welk gebied in de hersenen de klachten veroorzaakt. Tijdens een operatie verwijdert de neurochirurg een stukje hersenweefsel uit dit gebied
 7. Obstipatie komt regelmatig voor bij het meervoudig gehandicapte kind. De prevalentie van obstipatie varieert van 25 tot meer dan 50 %, afhankelijk van de bestudeerde groep kinderen en de definitie van obstipatie. In een studie onder 215 kinderen met een ontwikkelingsniveau onder de 50 IQ werd een prevalentie van bijna 70 % gevonden (1)

- Als u kort geleden een grote operatie heeft ondergaan of als u na een operatie nog een ongenezen wond heeft, kan Certican het risico verhogen op problemen met de wondgenezing. - Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken zoals Certican, verhogen het risico op het ontwikkelen van kanker, van met name de huid en het lymfestelsel Dit betekent dat deze operatie beschouwd wordt als een doeltreffende operatie om zonder te hoge risico's gewicht te verliezen, op voorwaarde dat de patiënt zich na de operatie aan een regelmatige medische opvol-ging, een strikt dieet en voldoende lichaamsbeweging houdt. Bij deze operatie worden volgende aanpassingen uitgevoerd Hersenbiopsie. Een hersenbiopsie is een onderzoek waarbij we een stukje hersenweefsel weghalen. Dit onderzoeken we in het laboratorium om te kijken wat er aan de hand is. We doen dit onderzoek als we vermoeden dat u een bepaalde afwijking in uw hersenen heeft. Bijvoorbeeld een ontsteking of een tumor De DREZ-operatie: een laatste optie voor patiënten met plexus-brachialisavulsiepijn? Nieuwe richtlijn Ziekte van Parkinson Diagnostische mogelijkheden zoals beschreven in de multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson Hitteberoerte door saunabezoek: 'too hot to handle' Vaatoperaties (vasculaire chirurgie) in verband met het zenuwstelsel behoren tot de invasieve procedures (operatieve ingrepen) die in relatie staan tot het zenuwstelsel. Deze ingrepen worden gewoonlijk gedaan ter behandeling van bepaalde misvormingen of stoornissen in het netwerk van bloedvaten in de hersenen Indien men te lang wacht kan er een hardnekkige gewrichtsverstijving optreden in de vinger zelf. Dan kan de vinger niet volledig recht gemaakt worden ondanks een operatie. Bij uitgesproken buiging tot in de handpalm zijn ook de bloedvaten verkort en bestaan er risico's dat bij het recht maken van de vinger de bloedsvoorziening in het gedrang.