Home

Tempo lezen groep 7

Tempo - en Amazon.e

Hoe de maan en de sterren ontstonden Een Chinees sprookje In het begin van deze wereld waren er nog geen maan en sterren. Alleen de zon schitterde aan de hemel, en wanneer ze onderging, brak er een donkere pracht nacht wacht aan, want maan en sterren waren er nog niet Met tempo lezen. Als RT'er krijg ik kinderen tijdens een sessie die heel goed woorden op een bepaald niveau lezen, maar dat er toch weinig vooruitgang is qua tempo lezen. Goed om te oefenen en om het gevoel te krijgen welk tempo je moet hebben voor het lezen van een bepaald AVI niveau vind ik deze site: 1 Leer hier tempotoets rekenen! Maak in 1, 2, 3 of 4 minuten zoveel mogelijk sommen, dan weet je meteen wat je gescoord hebt. Op de hoogste score pagina zie je ook de hoogste scores per tijd. Als je heel snel bent en in groep 7 of 8 zit, kun je maximaal zo'n 140 deelsommen en 120 keersommen maken in 4 minuten Begrijpend lezen groep 7 Alles is leuker als de zon schijnt! Ben jij ook zo vrolijk als de zon schijnt? De schrijver van dit verhaal wel. Klik hier om de oefening te maken. Bizarre trends. In deze blog geeft de schrijfster informatie over allerlei bizarre trends. Welkom bij Woordentrainer! Hier kun je oefenen met het lezen van woorden. In een schermpje verschijnen woorden van onder naar boven, lees ze hardop voor. Doe het samen met iemand zodat je elkaar kunt verbeteren. Klik links op het niveau waarmee je wilt oefenen, kies een woordenlijst uit dat niveau, dan verschijnt het oefenschermpje

In groep 7 krijgt je kind steeds vaker te maken met begrijpend lezen. In groep 7 heeft je kind al een stevige basis ontwikkeld om de wereld om hem heen steeds beter te begrijpen. Dat gebeurt onder andere door informatie [] Bekijk artikel. Meer weergeven. Video's met uitleg en leuke spelletjes 14) Flitswoorden in powerpoint . 15) Zelf een tekst invoeren en op tempo lezen. Je kunt zelf het tempo aanpasse Het was de bedoeling dat de kinderen gingen race lezen tegen hun ouders, 1 blad per 2 dagen. Er zat een extra forumlier bij zodat de scores bijgehouden konden worden. Dit formulier kan je hieronder downloaden. Er zijn verschillende documenten, E4, E5 en E6 zijn te downloaden. Race lezen groep 4. Race-lezen groep 5. Race-lezen groep In groep 5 tot en met 8 begint elk kind met het lezen van kaart 3. Wordt hier een voldoende score behaald, dan is het niet nodig ook kaart 1 en 2 te lezen. Is de score op kaart 3 onvoldoende dan worden beide andere kaarten wel gelezen. Sommige kinderen lezen sneller dan andere, net zoals dat bij volwassenen het geval is Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep 1 t/m 8

De drieminutentoets wordt in groep 3 tot en met 7 tweemaal afgenomen: in januari/februari en in mei/juni. In groep 8 alleen in januari/februari. In het artikel Woordjes lezen in de drieminutentoets lees je precies wat deze toets inhoudt, hoe de toets afgenomen en welke normering er geldt Technisch lezen volgens het AVI-niveau 1.Hier kan je oefenen met tijd: Met tijd 2.Hier oefen je ook volgens je AVI-leesniveau: Leestrainer nieuw AVI-niveau 3.Hieronder staan teksten volgens het opgegeven leesniveau Topo groep 7: Topografie oefenen zoals op school. Probeer het snel. Inclusief scorerapport Avi lezen (avi 1 t/m 9) Flitslezen LeerKans.com (avi 1 t/m 9) Leestrainer (avi 1 t/m 9) NIB (avi 1 t/m 9) ICT-workshops (dyslexie oefeningen) Leestrainer (leestempo oefenen groep 5+6) Leestrainer (leestempo oefenen groep 7+8) Gratis kinderboeken (downloaden e/o online lezen) Woordflitsen Estafette De methode bevat leer- en leesstof voor 33 weken. In groep 4 en 5 gaat het om 3 lessen van 30 minuten per week aangevuld met 1 facultatieve leesles. In groep 6, 7 en 8 gaat he Goud en edelstenen verdwenen, maar alle manuscripten zijn er nog, door de droogte zijn ze niet vergaan en de Timboektoenezen kunnen nog steeds erg goed lezen

Tempotoetsen groep 7 en 8. Zodra je kind op de basisschool zit, krijgt het te maken met: ' presteren binnen een bepaalde tijd ' in de zogenaamde 'tempotoets'. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens het maken van een Cito toets. Om met 'presteren binnen een bepaalde tijd' om te leren gaan, krijgen kinderen vanaf groep 3 tempotoetsen. Online Rekenen oefenen groep 7: Erbijsommen, erafsommen, bussommen en nog veel meer... Heel veel kinderen oefenen hier. Jij ook? Onbeperkt oefenen

Leestempo groep 6, 7 en 8 leuk lere

Oefenplein - Leze

  1. Basisonderwijs. Oefenplein.nl biedt oefentoetsen, leuke oefeningen, interessante informatie, handige links en nog veel meer aan voor leerlingen uit groep 1 t/m 8. De volgende vakken staan op dit moment op onze website: Aardrijkskunde. Begrijpend lezen
  2. Om het tempo-lezen te oefenen zijn er veel leuke oefeningen te vinden. Één daarvan is het race-lezen! . Voor wie is race-lezen? Deze bladen passen bij de kernen van de methode Veilig Leren Lezen voor groep 3. Ik heb bij deze bladen gewoon de woorden uit de veilig & vlot boekjes gebruikt. Er zijn bladen die aansluiten bij de 2e maan-versie.
  3. Geschikt voor groep: 2 3 4 5 6 7 8. Nieuwste werkblade
  4. Vind meer video's over leestempo oefenen groep 7 op YouTube. YouTube is het online portaal om video's te uploaden en bekijken. Video's met informatie over allerlei onderwerpen. Ixquick search engine biedt resultaten voor leestempo oefenen groep 7 vanuit meer dan 10 zoekmachines in volledige privacy

po bovenbouw (groep 7 8) po middenbouw (groep 4 5 6) po onderbouw (groep 1 2 3) Specialisme Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken > Toetsing / Analyse Taal Taal > Aanvankelijk lezen Taal > Voortgezet lezen Race-lezen is een oefening om sneller te leren lezen. Veel toetsen m.b.t. het lezen zijn gericht op het leestempo. Bij de toetsen van de leesmethode Lijn 3 wordt het leestempo onder andere getoetst door het lezen van woordrijtjes. Maar ook leestoetsen als AVI en DMT draaien om tempo-lezen. Om het.. 56 zit in de tafel van 7, dus 56 : 7 = 8). Deze sommen zijn in groep 5 aan de orde geweest. Afname: eind deel 5b Tijdslimiet: 1 minuut per opgave (2 minuten voor de hele toets). Normering: gemiddeld moeten de kinderen in deze periode in 2 minuten (2 opgaven) ongeveer 40 sommen goed kunnen maken. Tempo- en signaleringstoetsen voor groep 5 tot en. Race lezen is gericht op het plezier hebben van lezen, tempo te verhogen en het proberen van je doel te behalen. Duo's kunnen met race lezen aan het werk, maar ook tijdens RT kan er op een andere manier worden gewerkt. Race lezen maakt het tempo of het aantal fouten inzichtelijk, waardoor de leerling zichzelf kan verbeteren

Technisch lezen AVI Citotrainer Nederlan

  1. o Laat het kind een eigen leesdoel bedenken voordat het gaat lezen: ik wil een antwoord op mijn vraag vinden, ik wil het spannendste stukje nog eens lezen. 9 Vlot en vloeiend lezen: leestempo Nog in groep 5 slaagt een deel van de leerlingen er nog steeds niet in een tekst in een rustig en vloeiend tempo te lezen
  2. RALFI lezen in het kort Kinderen die langdurig veel te traag lezen maar de spellende leeshandeling beheersen, komen in aanmerking voor. Tools. Bedacht en ontwikkeld door RALFI-gebruikers in samenwerking met Xiwel.nl en Ralfilezen.nl
  3. Het doel van het pakket Zo leer je kinderen lezen en spellen is de effectiviteit van het lees-spellingonderwijs te vergroten door de leerkrachten een preventieve instructiemethodiek aan te bieden. De methodiek is bedoeld voor de instructieles. Binnen deze instructieles staan oefeningen die direct met het lezen en spellen te maken hebben centraal

5. Vroeger hadden alle boeren een paard en een wagen. Daar trokken ze mee over het land. De eerste trekkers hadden ongeveer 45 PK, wat paardenkracht betekent. De trekkers van nu hebben soms wel bijna 300 Junior Einstein groep 7 taal: Taal leren precies zoals op school. Online oefenen met video-uitleg. Probeer het snel Inhoudstafel_map_niveaulezen.docx (21,1 kB) 1- Fiches AVI 1-oud of nieuw Start-M3.pdf (486921) 2 -Fiches AVI 2-oud of nieuw E3.pdf (1176047) 3 -Fiches AVI 3-oud of nieuw M4.pdf (2261204) 4 -Fiches AVI 4-oud of nieuw M4.pdf (957858) 5- Fiches AVI 5-oud of nieuw E4.pdf (644315 Laat kinderen oefenen in kleine groepjes en voer het tempo langzaam op. De herkenning van woorden verloopt hierdoor steeds automatischer. Tutorgroepen Laat kinderen in tutorgroepen werken: kinderen van een hogere groep (bijvoorbeeld groep 7) helpen de leerlingen van een lagere groep (bijvoorbeeld groep 4) bij het technisch lezen Gratis oefenblaadjes. Op deze site vind je gratis oefenblaadjes voor rekenen en taal, o.a. geschikt voor thuisonderwijs. Voor wie behoefte heeft aan oefenboeken i.p.v. losse werkbladen, verwijzen we door naar de webwinkel van Citotrainer Nederland

Bericht lezen Doelkaart kern 7 KIM versie 2020; juf Bijtje Doelkaart kern 7 KIM versie 2020 Ook de doelkaarten krijgen 1 Doelkaarten Veilig leren lezen Kim groep 3 Voor kern Start . 52 zoemen Lees Meer + Spelen met Kim en Sim ; bij de VLL ankerverhaaltje Woordkaarten Thema 1 De Nieuwe Groep. Woordkaarten Thema 2 De Boom. Woordkaarten Thema 3 Smakelijk Eten. Woordkaarten Thema 4 Op Wielen. Woordkaarten Thema 5 Mijn Lijf. Woordkaarten Thema 6 Het Is Feest. Woordkaarten Thema 7 Zon, Maan en Sterren. Woordkaarten Thema 8 De Schat. Woordkaarten Thema 9 Kunst Begrijpend lezen spelletjes. Www.Leerspellen.nl is een educatieve site voor het primair onderwijs. Voor alle leerlingen van de basisschool zijn speciaal door een basisschoolleerkracht online Begrijpend lezen-kinderspelletjes geselecteerd met een educatief karakter. Zo zijn er onder andere spellen van Spele, Minipret en Rekenweb Welkom op de pagina van het vak taal en het vak spelling! Je vindt hier allerlei handige pagina's met uitleg en oefeningen, bijvoorbeeld over woordenschat, werkwoordspelling, hoofdletters en leestekens.Ook vind je hier meer over lezen.Wil je oefenen met begrijpend lezen?Dat is bij ons een apart vak

Blog | blog | Leren lezen, Lezen, Eerste leerjaar lezen

Groep 4 Beoordelingstoets begrijpend lezen Toets 1 (na thema 2) 1. Dit is een verhaaltje, Britt van der Wal (groep 7) Vampiermissie 1 Vampiermissie Het is half zes en het is niet echt lekker weer, het dondert en bliksemt en het regent ook heel hard, dat maakt de straat heel glad Verhaaltjessommen groep 7 - Cito rekenen oefenen. Opgave 1. Groep 7. E7. Dewi moet in de winkel 75,20 betalen. Dewi betaalt met een briefje van 100 euro. De kassière vraagt of ze er nog 0,20 bij heeft. Dewi geeft dit erbij Over de toetsen Technisch lezen. In groep 3 tot en met 7 neem je twee keer per jaar de toets af. In groep 8 één keer. Je neemt de toets klassikaal af. Inclusief instructie duurt de afname maximaal veertig minuten in groep 3. Voor de hogere groepen is de afname maximaal twintig minuten. Leerlingen werken in een opgavenboekje In mijn combinatiegroep 2/3 leren we in groep 3 lezen door veel te bewegen. Daarom heb ik bij elke kern van Veilig Leren Lezen-KIM versie activiteiten gemaakt die je kunt inzetten bij het bewegend leren. Zo kun je kiezen uit de volgende activiteiten: Spring de klas in met de letters die je kent (kern 1... Lees meer Hier kun je een leuk wedstrijdje met jezelf doen, probeer in 5 minuten alle vragen te beantwoorden! Hoe sneller je kunt lezen, hoe beter het gaat! Voor groep 6 en7 is er een aparte oefening, maar je mag ze natuurlijk allebei doen

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 7-8 (Gratis

Vloeiend & vlot is bedoeld voor leerlingen in Aanpak 1 en 2. Je zet de boekjes in als extra oefening op woord-, zins- en tekstniveau. Met Vloeiend & vlot kun je ook het vloeiend lezen (met nadruk voor intonatie) of op tempo lezen van een tekst laten oefenen. Verder kun je de kaarten inzetten als extra instructie over een bepaalde leesmoeilijkheid Begrijpend lezen oefenen groep 6. Teksten begrijpend lezen groep 6: op een werkblad staat een informatief of leuk verhaaltje. De tekst is op niveau voor de kinderen uit groep 6 geschreven, evenals de vragen die bij elke tekst te vinden zijn. De kinderen worden uitgedaagd om goed te lezen en de antwoorden op te zoeken Groep. 7. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier rekenen groep 3, groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7 vaardigheden van de basisschool worden geleerd. Hier kan je rekenen oefenen om bijvoorbeeld beter in de klas voorbereid te zijn op de entree toets, tempo toets of de cito toets om zo een hogere cito score te halen Het meest complete oefenplatform! Leer alle schoolvakken in groep 7 en 8, oefen voor de toetsen en maak kennis met de vraagstelling van Cito, ROUTE8 en IEP

Werkbladen groep 8. Er zijn veel websites waar je kunt rekenen. Met de onderstaande websites kun je op een goede manier oefenen met rekenen. www.sommenprinter.nl (Dit zijn wel kale sommen, dus is het wel belangrijk om het drieslagmodel in je achterhoofd te houden) https://oefensite.rendierhof.nl (Digitaal oefenen met verschillende opdrachten Losse woorden lezen Sinds de onderwijsinspectie de DMT gebruikt om de kwaliteit van onderwijs te meten (zie eerdere blogs over de CITO-DMT en over het meten van het leesniveau) heeft het oefenen van het snel lezen van woordrijen op Nederlandse scholen een grote vlucht genomen.Aanvankelijk werden woordrijen vooral gebruikt om leerlingen van groep 3 te leren lezen

Iep toets groep 7: alle informatie en tips op een rij (en354 best images about alfabetisering on Pinterest | Kerstde essentie van lezen Soms zijn er scholen die contactCito score groep 4 - kinderen in groep 4 hebben het leren

Deze oefening duurt precies 5 minuten

Volg mij dan op Facebook! Bedankt voor je bericht, ik heb hem ontvangen. Ik neem gauw contact met je op. Liefs Joycella Lees je nu, lees je later. Stichting Lezen is er om alle kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken zodat ze kunnen uitgroeien tot blijvende lezers. Dat doen we met een effectieve leesbevorderingsaanpak. Als een stimulerende leesomgeving en competente leesbevorderaars aanwezig zijn kan ieder kind prettige leeservaringen opdoen Rekenspelletjes groep 3. De spelletjes helpen bij het getallen lezen en schrijven tot 100 en het optellen en aftrekken van twee getallen. Door de oefeningen en spelletjes worden de doelen van Groep 3 op verschillende manieren geoefend. Rekenspelletjes groep 4. Voorbeelden van groep 4 spelletjes zijn Tafels Schieten, Tafels Memory, Happy Burger. Cito groep 7: Bestellen Inloggen Citotoets oefenen. Cito groep 7 Rekenen - Getallen Taal - Begrijpend lezen Taal - Spelling Taal - Werkwoorden Taal - Grammatica.

Met tempo lezen — -Juf Anj

Rond de start van groep 4, de fase van het voortgezet technisch lezen, verschuift de aandacht steeds meer van accuraat lezen naar het vlot en vloeiend lezen met begrip (Gijsel, Scheltinga, van Druenen, & Verhoeven, 2011). Deze ontwikkeling zet zich, hetzij in een beduidend lager tempo, voort in de groepen 5 tot en met 8 Teksten en vragen ofwel begrijpend lezen. Eenvoudige stukken tekst die van internet zijn genomen. Bij elke tekst zijn enkele vragen gemaakt. Kies steeds het juiste antwoord nadat je de tekst hebt gelezen. Bevestig je keuze door op OK te klikken. Maak je een fout, dan blijft de vraag staan totdat je antwoord goed is. Regelmatig worden er nieuw

Keersommen groep 6 — tafels oefenen groep 6

Tempotoet

Voor het lezen op AVI -niveau in groep 5 zijn er gelukkig heel veel leesboeken beschikbaar. Als de makers van Kijk en Lees vinden wij het belangrijk om naast reguliere leesboeken op AVI , ook boeken aan te bieden die lezen nét van een andere kant benaderen. Technisch lezen volgens het AVI -niveau - Juf Karines oefensite Teije de Vos (Kortezwaag, 28 februari 1948) is een oud-onderwijzer, die afstudeerde als psychodiagnostisch geschoold orthopedagoog (leerstoornissen) aan de Rijksuniversiteit Groningen en vervolgens meerdere onderwijsgerelateerde functies vervulde. Sinds 2000 was hij uitgever (Eduforce) van onder meer door hem zelf ontwikkelde testen en toetsen. Zijn bekendste test, met op het hoogtepunt ruim 1. Sneller lezen. Ben je vastbesloten om sneller te leren lezen? Snellezen heeft niets te maken met het doorploegen van boeken en teksten zonder te begrijpen wat je leest of zonder er plezier aan te beleven. Het gaat eerder over het leren..

bol

Begrijpend lezen groep 7 Junior Einstei

Oefenpakket IEP groep 3 (LVS) Oefenboekje Citotoets midden groep 3 (pdf) Meten. Ordenen lengtes, gewichten, volumes (2) Patronen (1) Patronen(2) Patronen(2) Figuren tekenen (vierkant e.d.) Figuren spiegelen. Geld. Munten optellen (1) Munten optellen (2) Briefjes tellen. Kun je het kopen? Oefenboekje Citotoets eind groep 3 (pdf) Taal groep 3. Uitgever: Citotrainer NederlandKenmerken:- het meest actuele oefenboek voor de verschillende Citotoesten in groep 7;- oefeningen voor midden groep 7 (M7), eind groep 7 (E7) en voor de Entreetoets groep 7;- ruime layout;- 336 opgaven met antwoorden, 121 bladzijden.Dit boek is ook verkrijgbaar als pdf-bestand.Aanbieding: pdf-versie én papieren versie samen voor € 79,95

WoordenTraine

Kids4cito rekenen, de gratis oefensite om je goed voor te bereiden op cito, entree, eind, IEP, Route 8 toetsen. Speciaal voor leerlingen van groep 6, 7 en groep 8 werkbladen groep 4. Er zijn veel websites waar je kunt rekenen. Met de onderstaande websites kun je op een goede manier oefenen met rekenen. www.sommenprinter.nl (Dit zijn wel kale sommen, dus is het wel belangrijk om het drieslagmodel in je achterhoofd te houden) www.rekentuin.nl (Betaalde site met DEMO versie, waarin de sommen op niveau van. Kids4cito taal, de gratis oefensite om je goed voor te bereiden op cito, entree, eind, IEP, Route 8 toetsen. Speciaal voor leerlingen van groep 6, 7 en groep 8 Om te leren lezen in groep 3 is het heel belangrijk om veel met de kinderen te lezen. De verhaaltjes kun je op het digibord lezen. Je kunt ze ook thuis lezen met je kind. De verhaaltjes zijn met de letters van de kern geschreven, de kinderen kunnen ze, zeker aan het einde van de kern, zelf lezen

Heeft je kind moeite met lezen? Bekijk hier alle tips

Begrijpend lezen groep 4 Oma Bloem . Dit vrolijke verhaaltje gaat over oma Bloem. Klik hier om de oefening te maken. 1. Sint op bezoek. 1. 1. Vanavond zet ik mijn schoen. 1. 1. Kievit gaat op reis. 1. 1. Het geitje Pak-me-dan! 1. 2. Berend en Beer gaan naar school. 2. 2. Oma. leest Lees hier bij Heutink voor Thuis verder hoe de drieminutentoets werkt Inspiratie amp tips Compleet educatief assortiment Cito toets in groep 4 Rekenen groep 4 April 20th, 2019 - De Cito toets is niet alleen voor groep 8 Ook in groep 4 wordt 2 keer per jaar met een Cito toets het rekenniveau in groep 4 gepeild Leerkrachten wegen dez Succes! Landen van Europa - niveau B. hoofdsteden. Landen van Europa - niveau C. Topografie Europa - niveau C behorend bij de methode 'Wereldzaken' voor groep 7. Met deze kaart leer je de wateren en gebergten van Europa. Succes! Landen van Europa - compleet. Europa - Wereldzaken groep 7 (landen, hoofdsteden, wateren en gebergten Online rekenen oefenen op tempo met allerlei rekensommen. Doe mee met dit spel en kom in de highscores

Technisch leesoefeningen Meestererik

In groep 7 en 8 verzorg je drie lessen per week: een basisles (leerkrachtgebonden), een vervolgles en een les waarin studerend lezen centraal staat. Basisles In de basisles gaan de leerlingen aan de hand van een focuspunt voor leesbegrip samen met de leerkracht (aanpak 1 ) of in duo's (aanpak 2 en 3) aan de slag met een boeiende tekst Technisch- en begrijpend lezen vanaf groep 4 Technisch lezen. Dagelijks lezen zonder methode. Er zijn verschillende aanpakken/ideeën voor het (vrij) lezen, zonder methode. Hier enkele ideeën: * Vrij lezen - de leerlingen lezen iedere ochtend 20 min. / een half uur i Cito groep 7: Bestellen Inloggen Citotoets oefenen. Cito groep 7 Rekenen - Getallen Taal - Begrijpend lezen Taal - Spelling Taal - Werkwoorden Taal - Grammatica.

Race lezen ⋆ Juf Dominiqu

De Entreetoetsen voor groep 5, 6 en 7 vormen samen met de Eindtoets Basisonderwijs het Leer- en Onderwijsvolgsysteem Einde Leerjaar (LOVE). CITO: TPVO-inzichtelijk rekenen: 2003: Verweij, Termaat: € 81,-De schooltoets meet elementair rekenen in groep 7 en 8. De toets is onderdeel van de Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) 123 Lesidee. Werkboekjes. Tip! Allemaal handige werkboekjes om begrijpend lezen mee te oefenen! Deze link werkt niet? Klik hier. Krantenberichten. Tip Lees ons privacy statement of onze cookieverklaring voor meer informatie. Akkoord. Instellingen. Terug naar homepage Inloggen bij Tempo-Team Gebruikersnaam vergeten? Gebruikersnaam of e-mailadres. Wachtwoord vergeten? Wachtwoord. Inloggen Nog geen Tempo-Team account? Maak er eenvoudig één aan door je in te schrijven. Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd

Woordjes lezen in de drieminutentoets - HeutinkVoorThui

Download hier de voorwaarden van onze diensten. Van Tempo-Team uitzenden tot outsourcing: alles is duidelijk terug te lezen Bij Muziek Leren Lezen kun je Makkelijke en Duidelijke Lessen volgen over de Muziektheorie en Noten Oefenen, voor zowel Kinderen als Volwassene

Flitslezen, woorden flitsen online, woordentrainer, online lezen. U bevindt zich hier: Home 1 / Oefensites 2 / Flitslezen LeerKans. Flitslezen LeerKans.com. De e-learning van LeerKans.com is online! Oefen op onze e-learning met ruim 61.000 vragen. Onbeperkt toegang vanaf € 4,99 per gebruiker per maand. Demo e-learning Het leukste online oefenprogramma voor kinderen in groep 1 t/m 8. Oefen thuis met Squla de lesstof van school met ruim 70.000 quizvragen en games Selecteer de tafels die je wilt gaan oefenen. Je kan de tafels apart, een paar tegelijk of allemaal tegelijk oefenen op tijd. Voor elke vraag krijg je 10 seconden. Het is de bedoeling de tafels zo snel mogelijk goed te beantwoorden. Bij de tempotoets krijg je voor elk goed antwoord 10 punten en voor elke seconde die over is krijg je ook een punt Speciaal voor alle kinderen waarbij dagelijks lezen een strijd is, heeft Beter Leren Lezen het oefenboek 'De Kraaiendieven' uitgebracht. Een boek met een spannend verhaal, leuke leesoefeningen, woordspellen, beloningskaart, stickers en nog meer materiaal waardoor kinderen mét plezier naar een hoger leestempo gaan