Home

Gebiedscommissie IJsselmonde

Wilt u de gebiedscommissie spreken? Bel 14010 of mail naar gebiedijsselmonde@rotterdam.nl , via dit email-adres kunt u zich ook aanmelden voor hun nieuwsbrief. Op www.rotterdam.nl/ijsselmonde staan alle persoonlijke gegevens van alle leden Nieuwe Gebiedscommissie IJsselmonde. Nog een paar dagen en dan is het zover, de nieuwe gebiedscommissie van IJsselmonde treedt dan aan voor de periode 2018-2022 op 17 april. Dinsdagavond vond er tijdens de laatste, en overigens besloten vergadering de overdracht plaats van de oude naar de nieuwe gebiedscommissie De gebiedscommissie IJsselmonde bestaat uit 15 leden. Deze leden zijn gekozen door de inwoners van IJsselmonde. Over alle onderwerpen die voor IJsselmonde belangrijk zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur adviseren. De commissieleden zetten zich allemaal in voor alle wijken van IJsselmonde

De gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken, zo'n plan. Het is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. Het plan gaat over specifieke wijkopgaven die nog niet zijn opgenomen in de stadsbrede uitvoeringsprogramma's De deelgemeentebesturen worden na de verkiezingen van 19 maart 2014 vervangen door gebiedscommissies. Op maandagavond 24 februari konden bewoners van de deelgemeente IJsselmonde kennismaken met de kandidaten. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst werd kort uitgelegd hoe de gebiedscommissie eruit gaat zien en wat haar taken en bevoegdheden zijn Gebiedscommissie. Vandaag hield Norbert Swaneveld weer het inloop spreekuur van de Gebiedscommissie IJsselmonde in Hordijkerveld. Het inloop spreekuur is bedoeld om een 'contactmoment' te organiseren met de bewoners. Iedere dinsdag vanaf 12:00 uur tot 14:00 uur ontvangt Norbert Swaneveld bewoners uit de wijk in wijkgebouw de Dijk (Susannadijk 153) IJsselmondenaren kunnen uit 8 Lijsten kiezen voor gebiedscommissie. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en tevens kunnen de burgers van Rotterdam ook hun Gebiedscommissieleden kiezen. In IJsselmonde kan men leden kiezen vanuit 8 lijsten De gebiedscommissie IJsselmonde mag blijven voortbestaan, maar de vijtien leden hebben geen enkele bevoegdheid meer en liggen de facto aan de ketting van het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel.

Informatie over de Gebiedscommissie IJsselmonde - Wijkgids

 1. Gebied IJsselmonde, Rotterdam. 7,178 likes · 187 talking about this · 39 were here. IJsselmonde is Beverwaard, Groot-IJsselmonde, Lombardijen en Oud..
 2. Gebiedscommissie IJsselmonde op non-actief Actievoerders protesteren eind oktober bij de gebiedscommissie tegen het asielzoekerscentrum Het Rotterdamse stadsbestuur heeft de gebiedscommissie.
 3. Na lang beraad hebben SP-gebiedscommissieleden Diana Bollerman-Rijksen en Ger Giessen besloten zich terug te trekken uit de geteisterde gebiedscommissie IJsselmonde. De voornaamste redenen zijn de verstoorde verhoudingen en de opstelling van het voormalig voorzitterscollectief
 4. Voorzitter IJsselmonde wekt wrevel bij collega's. Binnen de gebiedscommissie IJsselmonde staat de positie van voorzitter Norbert Swaneveld (Leefbaar) ter discussie
 5. De gebiedscommissie van IJsselmonde meldde het volgende: * Gezien de aard en het aantal meldingen zal op dit moment vooral worden ingezet op bestrijding van de overlast bij de situatie aan de Oude Watering. Voor andere locaties willen we eerst kijken hoe de eerder gemaakte afspraken m.b.t. aanscherpingen zullen uitwerken
 6. In de gebiedscommissie IJsselmonde is donderdagavond een flinke crisis ontstaan. Nadat Leefbaar-voorzitter Norbert Swaneveld had gemeld dat er sprake was van een vertrouwensbreuk is vice.

Nieuwe Gebiedscommissie IJsselmonde - Beverwaardigheden

 1. Vervolgens werden er kransen gelegd door achtereenvolgens de volgende organisaties: • De gebiedscommissie IJsselmonde. • Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde. • Adoptie school de van Brienenoordschool. • Vertegenwoordiging van de Kerken in IJsselmonde; dit jaar de Groene Tuinkerk
 2. IJsselmonde is een stadsdeel, voormalige gemeente en voormalige deelgemeente in de zuidoosthoek van de gemeente Rotterdam in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het stadsdeel, waarvan de naam verwijst naar de ligging bij de monding van de Hollandse IJssel, heeft 60.065 inwoners. Het stadsdeel wordt begrensd door de Nieuwe Maas in het noorden, het Dijkje, de Bolnesserkade en het Zevenbergsedijkje vormen de grens met Ridderkerk in het oosten en zuiden. Barendrecht grenst aan IJsselmonde in he
 3. Gebied IJsselmonde, Rotterdam. 7.148 vind-ik-leuks · 48 personen praten hierover · 45 waren hier. IJsselmonde is Beverwaard, Groot-IJsselmonde, Lombardijen en Oud IJsselmonde. Gebied IJsselmonde
 4. De gebiedscommissie IJsselmonde nodigt alle vrijwilligers van IJsselmonde uit voor het Vrijwilligersfeest!. In IJsselmonde zijn veel bewoners actief als vrijwilliger. Mensen die uit zichzelf de straat schoonhouden, met hun buren via een bewonersinitiatief mooie dingen organiseren of zich onmisbaar maken bij hun sportvereniging of hobbyclub
 5. Gebied IJsselmonde Bezoekadres: Herenwaard 23 3078AK ROTTERDAM Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Internet: http://www.rotterdam,nl/ijsselmonde Van: Gebiedscommissie IJsselmonde Telefoon: 010-267 2659 E-mail: gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl Ons kenmerk: BSD-GblJs-3136875 Bijlage(n): 4 wijkagenda's Datum: 29 augustus 2018

Hoe kom je in contact met de gebiedscommissie? - Wijkgids

gebiedscommissie u deze gebiedsgids IJsselmonde aan. Ook is te lezen hoe bewoners met elkaar bewonersinitiatieven voor hun eigen straat of wijk kunnen aanvragen. Zo wordt het voor iedereen mooier in IJsselmonde. We hopen dat deze handige gids u een stapje verder brengt en u er veel plezier aan beleeft. Wijken in IJsselmonde • omLnje bard De met een c en b gemarkeerde bevoegdheden en taken van de gebiedscommissie IJsselmonde zoals genoemd in Bijlage 1: taken en bevoegdhedenlijst gebiedscommissies Rotterdam behorende bij de Verordening op de gebiedscommissies 2014 met uitzondering van onderdeel 2.03 en 2.04 (representatiebezoeken bij jubilea) worden ingetrokken tot het moment van installatie van de nieuwe gebiedscommissie.

Marcel Verhoef | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Lid Gebiedscommissie IJsselmonde at Gemeente Rotterdam | Experience as Head of a HRM department Experience in various financial functions Experience as Busines and Organization Consultant Specialties: Organization and Business consulting Developing calculatingmodels | 336 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Marcel. IJsselmonde is een stadsdeel, voormalige gemeente en voormalige deelgemeente in de zuidoosthoek van de gemeente Rotterdam in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.Het stadsdeel, waarvan de naam verwijst naar de ligging bij de monding van de Hollandse IJssel, heeft 60.065 inwoners (2017).. Het stadsdeel wordt begrensd door de Nieuwe Maas in het noorden, het Dijkje, de Bolnesserkade en het. Tijdens de vergadering van gebiedscommissie IJsselmonde is gisteravond Edward Wimmers, door extern voorzitter Jean-Paul Andela, als nieuw lid geïnstalleerd. Met twee bossen bloemen en een hartelijk applaus werd Wimmers verwelkomd

Gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités Rotterdam

 1. IJsselmonde moet meer profiteren van investeringen in Rotterdam-Zuid. Na FC IJsselmonde, R.V.V. LMO en IJ.V.V. De Zwervers moet ook het sportcomplex van voetbalvereniging DRL worden vernieuwd. Jaco van Velden vertegenwoordigt het CDA in de gebiedscommissie van IJsselmonde. Voor ideeën, opmerkingen of vragen over het gebied kunt u bij Jaco.
 2. Lid Gebiedscommissie IJsselmonde bij Gemeente Rotterdam Lombardijen, Provincie Zuid-Holland, Nederland 1 connectie. Lid worden en connectie maken Gemeente Rotterdam. Dit profiel melden Ervaring Lid Gebiedscommissie.
 3. Conceptkandidatenlijst voor de gebiedscommissie PvdA IJsselmonde bekend. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 18 september 2013 heeft u als leden van de PvdA onderafdeling IJsselmonde het fractieprofiel c.q. profielkenmerken PvdA gebiedscommissieleden vastgesteld
 4. IJsselmonde Speld is weer terug De IJsselmonde Speld is terug van weggeweest. 'Deze onderscheiding voor de inzet van vrijwilligers verdween toen IJsselmonde zeven jaar geleden als deelgemeente ophield te bestaan. Daarna was er geen onderscheiding meer die vanuit ons gebied kon worden uitgereikt', zegt commissielid Marcel Verhoef

Gebiedscommissies - IJsselmond

 1. De narigheid die Rotterdammers vreesden bij de komst van een azc in de Beverwaard, is uitgebleven. Dat schrijft de Volkskrant donderdag, na bevindingen van o..
 2. Besluiten IJsselmonde. Overzicht 2021. 18-02-2021 besluit Beleidsplan bestuurlijke integriteit 2021-2025. Integriteit is de basis van alles wat de gemeente doen, in de hele organisatie. Van iedere politiek ambtsdrager, zowel in het stadhuis als in de gebieden, wordt verwacht dat hij of zij zich geregeld afvraagt of iets wel of niet kan
 3. Een boek van de Arbeiderspers uit 1957 met Prenten, foto's en vooral verhalen en teksten met betrekking tot het vraagstuk van arbeid uit de Nederlandse literatuur. Boek is geschonken door Dhr. Mr. N.W.J. Swaneveld, voorzitter van de gebiedscommissie IJsselmonde
 4. Marcel is sinds 2013 actief lid van D66 Rotterdam. In de periode 2014-2018 is hij lid geweest van de gebiedscommissie IJsselmonde. Marcel woont in IJsselmonde en is werkzaam als software ontwikkelaar binnen zijn bedrijf in Delfshaven, waar hij mede-eigenaar van is
 5. Actielijst gebiedscommissie IJsselmonde Geactualiseerde versie d.d. 12 oktober 2016 De medewerkster van Stedin met wie is gesproken, betreurt het dat er onrust is ontstaan over opmerkingen die door medewerkers van Stedin zijn gemaakt. Indien er gevaarlijke situaties ontstaan zal Stedin te allen tijde de nodige maatregelen treffen om die weg te.
 6. Verordening op de gebiedscommissies 2014. De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2013, (raadsvoorstel nr. 1197524); raadsstuk 13GR108; overwegende dat

Begin januari 2016 werd gebiedscommissie IJsselmonde door het Rotterdamse stadsbestuur op non actief gezet. Dit besluit kwam na enkele weken vol spanningen en conflicten. De situatie was ontstaan ná de aankondiging van het asielzoekerscentrum in Beverwaard The latest Tweets from Harm de Oude (@HarmdeOude). Lid Gebiedscommissie IJsselmonde voor PvdA /GroenLinks. - Praatjesmaker en plaatjesmaker - Behoorlijk burgerlijk maar vaak ongehoorzaam. Rotterdam IJsselmonde Op 12 april 2019 draaide de voorstelling Kruit! in het theater Islemunda te IJsselmonde. De voorstelling werd georganiseerd door de Stichting 4 en 5 mei IJsselmonde met medewerking van de gebiedscommissie IJsselmonde en het theater. Het was een mooie avond. Bronnen: Theatervoorstelling Kruit! van De Schouwspelers uit Spijkeniss IJsselmonde Vrijdag 9 oktober verschijnt een nieuwe editie van de nieuwsbrief van de gebiedscommissie. Hierin staat onder meer het verhaal over de gebiedscommissie die, samen met scholen in IJsselmonde, met enige moeite bij de gemeente kon regelen dat er per week 6 uur extra les kan worden gegeven. Om leerachterstanden weg te werken Wil de Wit organiseerde samen met actieve bewoners en vrijwilligers van wijkorganisaties een ouderenvierdaagse in IJsselmonde. Een wandeltocht van 2 en 4 kilometer langs mooie plekken en een gezellige lunch na de finish. Voor de uitvoering kreeg zij van de Gebiedscommissie IJsselmonde budget

gebiedscommissie IJsselmonde over het participatieproces. In de klankbordgroep kunnen bijvoorbeeld deelnemen omwonenden, leden van de gebiedscommissie, buurt bestuurt, medewerkers van de gemeente, de NAS, politie en eventuele andere organisaties in de omgeving. Samen maken we afspraken en delen we ervaringen. Ook u als omwonende kun • Lid Gebiedscommissie IJsselmonde / Rotterdam • Schipper van De-Tenders rondvaartboten • Lid Beheercommissie AZC Beverwaard IJsselmonde B B B O Wesdorp A.A. • Hoofdbestuurslid Koninklijke algemene vereniging voor bloembollencultuur (K.A.V.B.) • Bestuurders K.A.V.B. Kring Zuid West Nederlan

Norbert Swaneveld Voorzitter gebiedscommissie IJsselmonde Pagina 1 Bruisende activiteiten in IJsselmonde Crisis-groep Beverwaard Ilona van Donk helpt medebewoners van de Beverwaard die in directe nood verkeren Gebiedspagina IJsselmonde week 42 - 19 oktober 2016. volkstuinvereniging Hordijkerveld in IJsselmonde. Nieuwe winkeliers gezocht. Organogram gemeente Rotterdam. gebiedspagina IJsselmonde. Een plek voor iedereen. Bekendmaking. Eén grote familie Het zijn net mijn kinderen, vertelt. gebiedspagina IJsselmonde

1 | Nieuwsbrief gebiedscommissie IJsselmonde #3 2020 Gebiedscommissie IJsselmonde De wil om te helpen ook ná het virus vasthouden. Het coronavirus is voor heel wat mensen in IJsselmon - de zwaar. Mensen met een kleine portemonnee en ou-deren hebben moeite om zich staande te houden. Dat merkt ook Ria Bronsgeest. Zij is lid van de gebieds Gebiedscommissie IJsselmonde 22 november 2016 Oplegnotitie agendapunt gebiedscommissievergadering Agendapunt : 9 Registratienr. : 2094432 Onderwerp : Brief wethouder Langenberg bezoek verkeerssituatie IJsselmonde Datum brief/mail : 13 oktober 2016 Aangeboden door :Gebied IJsselmonde Bijlagen : 1 ter informatie £ ter bespreking ¢ ter advies. De gebiedscommissie IJsselmonde staat al ruim een maand buitenspel. Dat de ene volksvertegenwoordiging de andere zo extreem hardhandig aanpakt, is politiek met een kleine 'p', betoogt Peter van Heemst

2014-2018 lid van de Gebiedscommissie IJsselmonde 2016-heden penningmeester In de Waagschaal . 2011-2016 (mede)oprichter en voorzitter van de stichting Marcus Passie 2014-2018 lid namens de PvdA en Groen Links van de gebiedscommissie Rotterdam-IJsselmonde. 2018-2020 lid bestuur Samenwerkende IJsselmondse speeltuine nieuwsbrief van de gebiedscommissie IJsselmonde (zij was de eerste winnares), kwam zij op het idee om samen met het Streekarchief iets te organiseren voor de Ouderensoos. Dit iets is uiteindelijk de presentatie Stamboomonderzoek voor beginners geworden. Na een warm welkom door mede-beheerder van de speeltuin IJsselmonde, Laurens, e

Gebiedscommissie - IJsselmonde - Rotterdam Nieuw

IJsselmonde kent een steeds negatiever imago, dit geldt met name voor Beverwaard. Deze verslechtering wordt mogelijk veroorzaakt door wijkveiligheidsincidenten, heersende armoede, de negatieve publiciteit naar aanleiding van de komst van het asielzoekerscentrum en het op non-actief zetten van de gebiedscommissie Terra Cacti is gevraagd om de nieuwsbrieven te verzorgen van de gebiedscommissie IJsselmonde. We werden gevraagd om hier en daar bij te springen voor de Nieuwsbrief IJsselmonde. Inmiddels beleven we hierdoor allerlei avonturen: op drukke kruispunten staan interviewen, commissieleden die op vakantie zijn in Curaçao bellen, schakelen met verschillende ambtenaren over de rattenplaag in Beverwaard De gebiedscommissie IJsselmonde steunde de ouderenvierdaagse met een bijdrage. Ruwe Diamanten De kinderen (Ruwe Diamantjes) in het Oude Westen krijgen bij dit initiatief een gezonde maaltijd, huiswerkbegeleiding en de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen Transcript Gebiedspagina IJsselmonde week 42 - 19 oktober 2016 Stadskrant IJsselmonde 19 oktober 2016 Week 42 Investeren in welzijn Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk

Een meerderheid van de Gebiedscommissie IJsselmonde was tegen de komst van de opvang, maar de wethouder heeft anders beslist. Vooral Leefbaar IJsselmonde en IJsselmonde Vooruit lieten duidelijk weten een andere bestemming buiten dit gebied te prefereren. Na de zomer zullen er voor omwonenden informatieavonden worden georganiseerd Lid gebiedscommissie IJsselmonde Beroep en/of maatschappelijke functie(s): Ondernemer / Software ontwikkelaar Specifieke kennis, ervaring en/of netwerk op het gebied van: Digitale oplossingen, open data, begeleiden moeilijke processen D66 Rotterdam - Kandidaatstellingsformulier 1 Volg Femke Bouwer - van Schie op: Sinds mei heb ik de eer om de Ijsselmondse bewoners te vertegenwoordigen in de gebiedscommissie. Ik woon met mijn gezin op het meest zuidelijke puntje van Ijsselmonde, en geniet dagelijks van de ruimte en het groen in dit mooie gebied. Ik heb mijn werkzame leven tot nu toe toegewijd aan kunst, cultuur en onderwijs

Kandidaten voor gebiedscommissie IJsselmonde bekend

 1. Nog acht weken voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en ook dit jaar doet OPEN Rotterdam verslag uit de wijk met de bekroonde serie Stem uit de Wijk. Elke w..
 2. der bekende klassieke muziek en weet daar smakelijk over te vertellen tijdens de concerten
 3. Communicatieplan voor SecretariA, telefoonbeantwoording en secretariële diensten, april/mei 2017. Jaarverslag 2015 en 2016 van burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer gepubliceerd op de gemeentelijke website. Nieuwsbrief Duurzaam en Groen gemeente Zoetermeer online op www.zoetermeer.nl vanaf 21-12-2016

Want daar zijn de gebiedscommissies, opvolger van de deelgemeenten, voor. Over moestuinen en cement Norbert Swaneveld, voorzitter van gebiedscommissie IJsselmonde, noemt als voorbeeld van geslaagde bewonersinitiatieven de vele moestuinen om zelf groente te verbouwen. 'Het is helemaal geslaagd als de oogst gebruikt wordt voor buurtmaaltijden. Johan Verbeek is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Johan Verbeek en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen.. RZD230600. Stadskrant. IJsselmonde. 6 april 2016 week 14. Actualiseren gebiedsplan. Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed.

De wet geldt niet voor IJsselmonde, dus daar kunnen geen eisen worden gesteld aan nieuwkomers. De leden van de gebiedscommissie hebben een punt, zegt Marco Pastors, die het NPRZ leidt. Van de 16. Website Interne links. Er zijn 0 interne links op ijsselmondenieuws.nl. Uw website-adres of de sub-banden genoemd deep link. Die banden zijn erg belangrijk, omdat zoekmachines en de gebruikers zijn het bereiken van deze links Pernis is een dorp tussen de havens van de gemeente Rotterdam in de Nederlandse provincie Zuid-Holland op het eiland IJsselmonde.Het dorp telt 4.850 inwoners (2019) en heeft een oppervlakte van 1,6 km². Pernis ontstond waarschijnlijk in de dertiende eeuw en werd pas in 1934 geannexeerd door de gemeente Rotterdam. Het heeft ondanks de nabijheid van de grote stad zijn dorpse karakter behouden 1) De naam IJsselmonde is tegenwoordig het meest bekend/gangbaar als naam van het gelijknamige stadsdeel en bestuurlijk gezien gebied * (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. * Het gebied is onderverdeeld in 4 wijken, zie daarvoor de site van het gebied in het hoofdstuk Links

Actiegroep 'Beverwaard Zegt Nee' protesteert bij

Wijkraad IJsselmonde raakt bevoegdheden kwijt Rotterdam

Gebiedscommissie- en wijkraadsleden. Debora Fernald. Gebiedscommissielid Kralingen-Crooswijk. Mehran Rahmati. Gebiedscommissielid Kralingen-Crooswijk. Lilia Barcoci-Costa. Gebiedscommissielid Delfshaven. David Kuiper. Gebiedscommissielid IJsselmonde. Femke Bouwer - van Schie De gemeente Rotterdam bestaat uit 14 'gebieden' (stadskwartieren) die elk een eigen gebiedscommissie hebben. De havengebieden vallen direct onder de gemeente. De stadskwartieren en de wijken die daaronder vallen zijn: Charlois: Carnisse, Heijplaat, Oud-Charlois, Pendrecht, Tarwewijk, Wielewaal, Zuidwijk, Zuidplein. IJsselmonde

Toosten op 2019 - Wijkgids Beverwaard

De adviezen van de gebiedscommissie over de herijking van het Horecagebiedsplan 2019-2021 en het locatieprofiel Evenementenbeleid worden vastgesteld. Gouden knijper voor IJsselmonde. 22 september 2015. Enrico van Lit van 'Droefie' overleden. 19 juni 2013. Laat een antwoord achter Antwoord annuleren Ten slotte is hij secretaris van IJsselmonde Vooruit, een lokale groepering met twee zetels in de gebiedscommissie IJsselmonde. WAT HEM BETREFT STAAT HDN OOK VOOR: Helder betaalbaar beleid, Daadkrachtig betrokken en betrouwbaar en Natuurlijk voor veiligheid en innovatie Toelichting: Helder beleid: realistische plannen voor de komende period en goede voorlichting De historie van IJsselmonde: een overzicht deel 1. IJsselmonde werd al bewoond rond 2500 jaar voor onze jaartelling. Bij de bouw van de Beverwaard zijn sporen van bewoning door vissende en jagende boeren gevonden, die hebben behoord tot de zogenaamde 'Vlaardingen cultuur'. 1072 Islemunda De oude naam voor IJsselmonde, Islemunda verschijnt voor. Tentakel wordt in 2020 mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van: Cultuur in de Gebieden, Gebiedscommissie Charlois, Feijenoord en IJsselmonde, Stichting Bevordering van Volkskracht, Mya fonds, Cultuur Concreet, Deltaport Donatiefonds, VSB Fonds, Elise Mathilde Fonds, Stichting Worm, Popunie en CBK Rotterdam

Gebied IJsselmonde - Home Faceboo

Stadswinkel IJsselmonde Herenwaard 23 3078AK Rotterdam Postbus 70013 3000KR Rotterdam Tel.: 14010 Fax: 010-4831552 Email: info@rotterdam.nl Routebeschrijving see Google Maps Afspraak maken: Tel. 14 010 (houd uw burgerservicenummer bij de hand) Opzoomer Mee heeft vier zogenoemde Opzoomerclubs: de Voorleesclub, de Lief & Leedclub, de Schoonmaakbende en de Conversatieclub. In elke club worden straten bijeengebracht die zich het hele jaar inzetten voor een bepaald thema. De straten ontvangen extra steun in de vorm van bijvoorbeeld tips, extra budget en uitwisselingen met collega-straten Er is begonnen met het verbeteren van de fietsinfrastructuur tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Voor de Snelfietsroute F15 IJsselmonde is nodig: het verbeteren en verbreden van fietspaden, het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten, aanbrengen van extra verlichting en het aanleggen van ontbrekende schakels. Hierdoor ontstaat een sterke regionale fietsverbinding en wordt. Gebiedscommissie IJsselmonde houdt dit nauwlettend in de gaten, zij zijn er namelijk niet gerust op dat er totaal enkele honderden woningen bij komen langs een toch al drukke weg. De gebiedscommissie is uiteraard niet tegen bouwen van woningen maar vind de locatie zeer ongelukkig. De camera's blijven daar nog circa 10 dagen

Rotterdam. Kandidatenboek Gebiedscommissie IJsselmonde. Rotterdam Kandidatenboek Gebiedscommissie IJsselmonde Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Kandidatenboek Gebiedscommissie IJsselmonde Gemeenteraadsverkiezingen 2018 De namen van de kandidaat-gebiedscommissieleden . Nadere informati IJsselmonde is een stadsdeel, voormalige gemeente en voormalige deelgemeente in de zuidoosthoek van de gemeente Rotterdam in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het stadsdeel, waarvan de naam verwijst naar de ligging bij de monding van de Hollandse IJssel, heeft 60.065 inwoners Kom maar op met je idee. Rotterdammers hebben vaak goede ideeën voor hun straat, buurt of wijk. Ideeën waarvoor men ook zelf de handen uit de mouwen wil steken. De gebiedscommissie IJsselmonde heeft een budget om Rotterdammers met goede ideeën te steunen met een financiële bijdrage

Ook Clown Kim komt gezellig langs tussen 12.00 en 14.00 uur. Er is een loterij en natuurlijk ontbreekt het niet aan diverse hapjes en drankjes. Kortom een gezellige basis voor een feestelijke Koningsdag! Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie IJsselmonde Leefbaar Rotterdam beloofde de stad uit de crisis te halen. Die opgave is mede dankzij Leefbaar gelukt. Door ons beleid neemt de veiligheid toe, worden integratieproblemen aan de kaak gesteld en verandert de stad van armoedemagneet in de succesmagneet die het moet zijn. Rotterdam wordt dé stad waar je wilt wonen, werken, studeren en succes kan. Missie van Stichting STADNOMADEN. Stichting Stadnomaden wil de belangstelling voor beeldende kunst en natuur bevorderen. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren en uitvoeren van tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, lezingen, evenementen, publicaties, het ontwikkelen van educatieve programma's en lesmateriaal, alles op het gebied van natuur, kunst en. Gevelgedichten Hordijkerveld, IJsselmonde. In de wijk Hordijkerveld verfraaien we één of meer gevels aan de Emelissedijk met een combinatie van poëzie en muurschilderingen in een ontwerp van kunstenaar Ricardo van Zwol en op basis van door bewoners aangedragen thematiek en poëzie. Uitvoering wordt beoogd in najaar 2020 of voorjaar 2021

Gebiedscommissie IJsselmonde op non-actief - Rijnmon

De gebiedscommissie IJsselmonde is enige tijd geleden door zorginstelling Antes op de hoogte gesteld van het voornemen, maar adviseerde daarop negatief. ''Wij zijn unaniem met vijftien leden tot een zeer gedegen advies gekomen dat onderbouwd is met goede argumenten'', aldus Luuk Wilson, hij zit namens Leefbaar Rotterdam in de gebiedscommissie Terug naar boven Status - Feijenoord is een voormalige buurtschap, thans stadsdeel en bestuurlijk gezien gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam.In 1870 is het gebied door een grenscorrectie overgegaan van de gemeente IJsselmonde (die zelf pas per 1-8-1941 in de gemeente Rotterdam is opgegaan) naar de gemeente Rotterdam De gebiedscommissie - of de wijkraad - is nauw betrokken bij de opstelling en uitvoering hiervan. Om met deze systematiek te oefenen is in enkele gebieden in 2017 gewerkt met een wijkactieplan. Voor 2018 heeft elk gebied een wijkactieplan voor dat jaar. IJsselmonde. De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek is trots op het feit dat de grootstedelijke problematiek in Schiebroek-Zuid kenbaar is gemaakt op het Stadhuis. De belangrijkste taak van de nieuwe gebiedscommissie is het op de agenda houden van de komende herstructurering van Schiebroek-Zuid en ervoor zorgen dat alle huidige bewoners daar kunnen blijven wonen De normen & waarden van huidige Deelraadslid Prins-Alexander Leefbaar Rotterdam : Peter van den Meerendonk. 10-03-2014 00:06. Recent deelde Mevrouw Sophia van Houten, deelraadslid Prins-Alexander Leefbaar Rotterdam, een verslag van mij op de Facebook pagina van een collega

Komst azc zorgt voor crisis in IJsselmonde - OPEN Rotterdam

De Stichting Rolf vindt het belangrijk dat de inwoners van West-IJsselmonde, van Ridderkerk tot en met Hoogvliet, en vooral de jeugd, kennis heeft en zich ook bezig houdt met het culturele erfgoed in het algemeen en de geschiedenis van West-IJsselmonde in het bijzonder. Als de jeugd zich op eigentijdse wijze met he Artikel 4 Aantal leden gebiedscommissie 1. Een gebiedscommissie bestaat uit: 9 leden in een gebied met minder dan 10.000 inwoners; 11 leden in een gebied van 10.001 - 30.000 inwoners; 13 leden in een gebied van 30.001 - 50.000 inwoners; 15 leden in een gebied boven de 50.001 inwoners. 2 Wil je een huis kopen of huren in Rotterdam? Bij Wonen in Rotterdam maken wij jou wegwijs in de stad en helpen je de beste wijk voor jou te vinden Nederland kent sinds 1917 een kiesstelsel dat is gebaseerd op het beginsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat het aantal zetels dat aan een partij wordt toegewezen een getrouwe (evenredige) weerspiegeling is van het aantal stemmen op die partij. De vaststelling van de uitslag gebeurt in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet. Bekijk hieronder hoe dat precies in zijn. 15/01/2016 - Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gebiedscommissie Noord. Klik hier voor de inhoud van de agenda en de Gebiedscommissie Berkellan

IJsselmonde :: SP Rotterda

Gebiedscommissie IJsselmonde maart 2014 - april 2018 4 jaar 2 maanden. IJsselmonde. Deelraad Rotterdam-IJsselmonde. 4 jaar 1 maand. voorzitter fractie PvdA Deelraad Rotterdam-IJsselmonde RotterdamOntdekker, de informatiebron over Rotterdam. Rotterdam, dynamische havenstad met de grootste haven van Europa. Maar deze havenstad biedt je veel meer. Ondertussen uitgegroeid tot een moderne wereldstad met architectonische hoogstandjes en een groot winkelaanbod. Ondanks de moderne bouwstijl, is Rotterdam de laatste jaren steeds. Angst voor verkeersinfarct op Oostdijk door nieuwbouw. De nieuwbouwprojecten Waterside II en III zouden in de toekomst voor een ware verkeersinfarct zorgen op de toch al drukke Oostdijk in Oud-IJsselmonde. Dat vreest de gebiedscommissie IJsselmonde en heeft zich hier stevig over uitgesproken tijdens de openbare vergadering op dinsdag 18 mei Feijenoord. Het gebied telt circa 74.000 inwoners, verdeeld over acht wijken: Afrikaanderwijk, Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis, Katendrecht, Kop van Zuid/Entrepotgebied, Noordereiland en Vreewijk.Feijenoord heeft een oppervlakte van 6,62 km², waarvan 1,45 km² water. Het gebied ligt ten zuiden van de nieuwe Maas

Wijziging aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen IJsselmonde Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte van 21 maart 2017, kenmerk 17/0014466 Veelgestelde vragen. Zijn de regentonnen gratis? >> Nee, voor zowel de ton, het leveren en het aansluiten moet betaald worden. U betaalt €50,00 voor leveren en aansluiten. Daarnaast betaalt u de inkoopprijs van de regenton. Maar er zit toch subsidie op De Prins Alexanderschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Het is een onderwijsvorm zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Gebiedsgids . Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Rotterdam apr. 2014 - apr. 2018 4 jaar 1 maand. Rotterdam Area, Netherlands bestuurslid Bimhuis jun. 2004 - okt. 2017 13 jaar 5 maanden. Stadsdeelwethouder Welzijn, Cultuur en Stadswinkel Rotterdam, deelgemeente Kralingen Gebied IJsselmonde, Rotterdam. 7.173 suka · 28 membicarakan ini · 41 pernah di sini. IJsselmonde is Beverwaard, Groot-IJsselmonde, Lombardijen en Oud IJsselmonde

Voorzitter IJsselmonde wekt wrevel bij collega's

Naast ondersteuning van de gebiedscommissie het opstellen van het wijkactieplan en de wijkagenda voor Groot IJsselmonde Zuid/Reyeroord en Beverwaard. Kansen in de wijken zien en actie organiseren om met alle betrokken 'wijkactieteam' partners: clusters, coöperaties, NPRZ en bewoners/ondernemende personen de wijken 'toekomst proof', mooie, nog betere wijken te maken op de lange termijn

IJsselmonde | RotterdamBarendrechts Dagblad | Bezwaren tegen afrit voor NieuwAda is al 100 columns lang de oma van Overschie: "Ze is